Cerkiew św. Marii Magdaleny

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

Szlak: Bijące Serce Historii, pętla: Warszawski szlak ekumeniczny

Cerkiew św. Marii Magdaleny
Widok ogólny/fot. Jacek Wiśniewski
Następny

Opis


Informacje podstawowe

Współrzędne GPSGPS: N 52.254755, E 21.033381

Strona WWWWWW


HistoriaHistoria

Cerkiew katedralna p.w. Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny wzniesiono w latach 1867-1869. Powstała u wylotu alei prowadzącej od ówczesnego Mostu Kierbedzia - w bezpośrednim sąsiedztwie nowo wybudowanego Dworca Kolei Warszawsko-Petersburskiej …
Bijące Serce Historii to zbiór tras i proponowanych sposobów zwiedzania warszawskich kościołów. Nazwa szlaku  wyraża przekonanie, że w warszawskich kościołach zapisana została historia stolicy i Polski.

W pierwszej fazie tej części projektu "Skarbiec Mazowiecki" proponujemy zwiedzanie 48 świątyń, uwzględniają one podstawowe kategorie zwiedzania, np."  kościoły wotywne, świątynie związane z kapłańską drogą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kościoły Traktu Królewskiego a także miejsca związane z bł. Janem Pawełem II.

Cerkiew katedralna p.w. Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny wzniesiono w latach 1867-1869. Powstała u wylotu alei prowadzącej od ówczesnego Mostu Kierbedzia - w bezpośrednim sąsiedztwie nowo wybudowanego Dworca Kolei Warszawsko-Petersburskiej (obecnie w pobliżu stoi Dworzec Wileński). Kamień węgielny pod budowę położono 14 czerwca 1867 r. Dwa lata później - 29 czerwca 1869 r. - odbyła się uroczystość wyświęcenia cerkwi. Pierwszym proboszczem został ks. Mikołaj Juchnowski. Tutejsza parafia od początku służyła nie tylko prawosławnym mieszkańcom Pragi i okolicznych powiatów, ale także urzędnikom linii Kolei Warszawsko-Petersburskiej i Warszawsko-Terespolskiej oraz wojskowym z prawobrzeżnych garnizonów. Zdobienie i wyposażanie wnętrza trwało wiele lat. Ozdobiły je freski rosyjskich artystów: Wasyla Wasiljewa i Romana Winogradowa, a liturgiczne srebra pochodziły ze znanej cesarskiej pracowni złotniczej Pawła Sazikowa. Kiedy w 1892 r. obchodzono 25. rocznicę rozpoczęcia budowy świątyni, w lewej bocznej nawie urządzono ołtarz boczny poświęcony św. Hiobowi Poczajowskiemu. W 1895 r. pod kierunkiem architekta Władymira Pokrowskiego przeprowadzono generalny remont cerkwi. W 1915 r. wraz z ewakuacją w głąb Rosji wojsk carskich i ludności prawosławnej wywieziono także elementy wyposażenia, w tym cenną ikonę Bogurodzicy Poczajowskiej – dar zakonników z greckiej góry Atos. Po I wojnie światowej cerkiew praska była jedną z trzech funkcjonujących w Warszawie i przejęła funkcje metropolitalne. Przeprowadzono szereg prac remontowo-budowlanych tak zewnątrz (1925), jak i wewnątrz (l. 30. XX w.) świątyni. W 1928 r. urządzono i poświęcono dolną cerkiew p.w. Męki Pańskiej. We wrześniu 1939 r. znalazła w niej schronienie podczas bombardowań okoliczna ludność cywilna. Podczas bombardowań zginął proboszcz katedry protoprezbiter Terencjusz Teodorowicz. We wrześniu 1944 r. podczas ostrzału pociski uszkodziły główną kopułę wywołując pożar. Uszkodzenia prowizorycznie naprawiono w l. 1945-1946, a generalny remont wykonano w l. 50. XX w. Prace remontowe wewnątrz świątyni podjęto jednak dopiero w l. 1968-1969. W 1996 r. przebudowano dolną cerkiew nadając jej formę krzyża. Remonty świątyni kontynuowano też po roku 2000 (m.in. renowacje fresków). Cerkiew św. Marii Magdaleny to dziś nie tylko świątynia parafialna, ale (jako siedziba arcybiskupa) miejsce soborów prawosławnego episkopatu polskiego, święceń biskupów i spotkań dyplomatycznych. Od 1993 r. katedra praska jest również siedzibą prawosławnego ordynariatu polowego. W budynkach parafialnych działają m.in.: Centrum Kultury Prawosławnej im. Cyryla i Metodego, Metropolitalny Dom Studenta, kaplica i muzeum.

Bijące Serce Historii


Bijące Serce Historii to zbiór tras i proponowanych sposobów zwiedzania warszawskich kościołów. Nazwa szlaku  wyraża przekonanie, że w warszawskich kościołach zapisana została historia stolicy i Polski.

W pierwszej fazie tej części projektu "Skarbiec Mazowiecki" proponujemy zwiedzanie 48 świątyń, uwzględniają one podstawowe kategorie zwiedzania, np."  kościoły wotywne, świątynie związane z kapłańską drogą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kościoły Traktu Królewskiego a także miejsca związane z bł. Janem Pawełem II.