Kościół pw. św. Piotra i Pawła

Kępa Polska (Zakrzewo Kościelne) 43, 09-471 Miszewo Murowane

Szlak: Szlaki rowerowe Mazowsza

Szlak: Drewniane Skarby Mazowsza, pętla: Pętla płocka

Kościół pw. św. Piotra i Pawła
Drewniana dzwonnica/fot. Jacek Wiśniewski
Następny

Opis


Informacje podstawowe

Współrzędne GPSGPS: N 52.416945, E 19.999123


HistoriaHistoria

Zakrzewo to chyba jedyna parafia na Mazowszu, która ma na swoim terenie dwa kościoły (oddalone od siebie o 3 km, a dodatkowo siedziba parafii znajduje się przy świątyni filialnej w …

Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.


Zakrzewo to chyba jedyna parafia na Mazowszu, która ma na swoim terenie dwa kościoły (oddalone od siebie o 3 km, a dodatkowo siedziba parafii znajduje się przy świątyni filialnej w Kępie Polskiej) i każdy z nich znajduje się w granicach innej gminy. Warto jednak zjechać cztery kilometry z drogi krajowej nr 62, łączącej na tym odcinku Wyszogród z Płockiem, aby w obu tych wsiach zobaczyć kilka sakralnych budowli drewnianych: kościół w Zakrzewie, ale także dwie dzwonnice (w Zakrzewie i Kępie Polskiej) oraz kaplica w Kępie Polskiej.

HISTORIA

Na kartach historii wieś pojawia się po raz pierwszy w 1400 r., kiedy wzmiankowany jest właściciel wsi, Rogala z Zakrzewa. Od XV do XVIII w. należała do rodziny Lasockich, jeszcze w tym samym stuleciu znalazła się w rękach Nakwaskich.

Prawdopodobnie już w XIII w. została erygowana z Zakrzewie parafia pw. św. Piotra i Pawła i wtedy też zbudowano tutaj pierwszy kościół drewniany. Ten lub jego następca przetrwał do przełomu XV i XVI stulecia, ponieważ już w 1. poł. XVI w. wzniesiono kolejną świątynię drewnianą, którą około 1540 r. konsekrował biskup sufragan płocki Mikołaj Broliński (Bruliński). Jednak i ona nie stała zbyt długo, ponieważ przed rokiem 1619 została zniszczona na skutek wylewu Wisły. W 1620 r., z pieniędzy pozostawionych przez zmarłego rok wcześniej Marcina Lasockiego, właściciela Gałek i Zakrzewa, wybudowano zachowany do dzisiaj kościół.

Do gruntownego remontu świątyni przyczynił się w 1769 r. Wojciech Józef Nakwaski, pisarz ziemski wyszogrodzki. Ale nie minęło nawet pół wieku, jak wizytacja z 1817 r. informowała już o złym stanie kościoła "gontami, po części słomą pokrytego". Zapewne przeprowadzony w 1824 r. remont zapobiegł jego całkowitemu zniszczeniu. W tym samym stuleciu przeniesiono siedzibę proboszcza do odległej o 3 km dalej Kępy Polskiej i taki stan utrzymuje się do dnia dzisiejszego.

Drewniane Skarby Mazowsza


Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.