Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej

Wysockiego 8, 03-371 Warszawa

Szlak: Sakralne Perły Mazowsza, pętla: Pętla północna

Szlak: Bijące Serce Historii, pętla: Style architektoniczne kościołów warszawskiej Pragi w okresie międzywojennym

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej
Widok ogólny/fot. Jacek Wiśniewski
Następny

Bijące Serce Historii

Style architektoniczne kościołów warszawskiej Pragi w okresie międzywojennym

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej
Następny

OpisKalendarzWydarzenia

7 października

odpust - św. Matki Bożej Różańcowej

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej 

HistoriaHistoria

Parafię pw. Matki Bożej Różańcowej na Bródnie erygował 26 października 1913 r. ks. abp Aleksander Kakowski przy istniejącej drewnianej kaplicy,która powstała w 1909 r. na terenie osady domków budowanych potajemnie …

Bijące Serce Historii to zbiór tras i proponowanych sposobów zwiedzania warszawskich kościołów. Nazwa szlaku  wyraża przekonanie, że w warszawskich kościołach zapisana została historia stolicy i Polski.

W pierwszej fazie tej części projektu "Skarbiec Mazowiecki" proponujemy zwiedzanie 48 świątyń, uwzględniają one podstawowe kategorie zwiedzania, np."  kościoły wotywne, świątynie związane z kapłańską drogą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kościoły Traktu Królewskiego a także miejsca związane z bł. Janem Pawełem II.

Parafię pw. Matki Bożej Różańcowej na Bródnie erygował 26 października 1913 r. ks. abp Aleksander Kakowski przy istniejącej drewnianej kaplicy,która powstała w 1909 r. na terenie osady domków budowanych potajemnie przez ludność przybyłą do Stolicy w poszukiwaniu pracy w pasie dawnych carskich umocnień fortyfikacyjnych wokół Warszawy.

W 5. rocznicę istnienia parafii, tuż przed ogłoszeniem niepodległości Polski w 1918 r., odwiedził ją nuncjusz papieski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, udzielając miejscowej młodzieży sakramentu bierzmowania.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości podjęto starania o wybudowanie nowego kościoła. Prof. Zdzisław Mączeński opracował projekt architektoniczny, a dla uzyskania funduszy na jego realizację wydano pocztówkę z rysunkiem kościoła, którą rozprowadzano wśród wiernych jako cegiełkę na budowę świątyni. W 1934 r. proboszcz ks. Stefan Roguski uzyskał zgodę na budowę murowanego kościoła. Przed wybuchem II wojny światowej zdążono założyć żelbetowe fundamenty i cokół z granitu. Dalsze prace uniemożliwiły działania wojenne i okupacja hitlerowska. Drewniana kaplica spłonęła we wrześniu 1939 r.

Po wojnie, 8 maja 1949 r. Prymas Stefan kard. Wyszyński wmurował akt erekcyjny pod budowę nowego kościoła i poświęcił fundamenty, ale zgodę na budowę uzyskano dopiero w 1956 r. Autor projektu Zdzisław Mączeński nie był już w stanie nadzorować budowy, prowadził ją Kazimierz Białkowski. W 1960 r. świątynia została oddana do użytku w stanie surowym, 13 czerwca tego roku odbyło się uroczyste jej poświęcenie, a we wrześniu Prymas Polski ks. Stefan kard. Wyszyński ofiarował parafii figurę Matki Bożej Fatimskiej, która znajduje się w bocznym ołtarzu świątyni. W ostatni dzień 1960 r. zmarł inicjator budowy kościoła ks. Tadeusz Zimiński nie doczekawszy jej całkowitego zakończenia. 31 maja 1964 r. ks. Stefan kard. Wyszyński konsekrował ołtarz i od tego dnia wszystkie Msze św. i nabożeństwa sprawowane były w nowym kościele.

Bijące Serce Historii


Bijące Serce Historii to zbiór tras i proponowanych sposobów zwiedzania warszawskich kościołów. Nazwa szlaku  wyraża przekonanie, że w warszawskich kościołach zapisana została historia stolicy i Polski.

W pierwszej fazie tej części projektu "Skarbiec Mazowiecki" proponujemy zwiedzanie 48 świątyń, uwzględniają one podstawowe kategorie zwiedzania, np."  kościoły wotywne, świątynie związane z kapłańską drogą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kościoły Traktu Królewskiego a także miejsca związane z bł. Janem Pawełem II.