Kościół pw. Najświętszej Maryi Królowej Polski

Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa

Kościół pw. Najświętszej Maryi Królowej Polski

Bijące Serce Historii

Style architektoniczne kościołów warszawskiej Pragi w okresie międzywojennym

Kościół pw. Najświętszej Maryi Królowej Polski