Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej

Wilgi 14, 04-831 Warszawa

Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej

Bijące Serce Historii

Style architektoniczne kościołów warszawskiej Pragi w okresie międzywojennym

Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej