Spacer "Warszawskie dzieci pójdziemy w bój - kościoły powstańczej Warszawy"

Spotkanie z przewodnikiem przed kościołem św. Anny przy tablicy upamiętniającej wizytę Ojca św. Jana Pawła II

Aktualności - zobacz wszystkie wiadomości...