Skarbiec Mazowiecki 2 - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu. Rozwój i komercjalizacja produktu

projekt
Beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna Skarbiec Mazowiecki
Wartosć projektu: 537 891,15 PLN

Kwota dofinansowania: 373 511,25 PLN

Środki prywatne: 164 379,90 PLN

Zakończenie realizacji projektu: 31.08.2015r.

 "Skarbiec Mazowiecki 2" jest rozwinięciem wcześniej zrealizowanego projektu, prezentującego sakralne atrakcje turystyczne Mazowsza i Warszawy. Istniejące i dostępne w Internecie szlaki turystyczne zostaną poszerzone o 25 nowych obiektów, które zostaną wyróżnione zewnętrznymi tablicami wolnostojącymi. Przeprowadzone zostaną działania promocyjne, polegające na organizacji rajdów rowerowych, spływów kajakowych, spacerów tematycznych i wyjazdów krajoznawczych.

Internetowy przewodnik będzie dostępny na urządzeniach mobilnych. Powstaną także turystyczne szkolenia e-learnigowe.
_______________ 

Tytuł projektu:
Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu

Beneficjent: Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 1.899.334,65 zł
Koszty kwalifikowane: 1.260.492,76 zł
Kwota dofinansowania: 756.295,66 zł
Środki własne (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane): 1.143.038,99 zł
Zakończenie realizacji projektu: 30.09.2013r.
 
Realizacja projektu Skarbiec Mazowiecki ma na celu promowanie piękna i bogactwa kulturowego Mazowsza i Warszawy. Adresowany jest do turystów oraz instytucji zajmujących się obsługą i rozwojem turystyki i krajoznawstwa. Mamy nadzieję, że nasze działania będą pomocne także dla administratorów obiektów sakralnych.

Opracowania poszczególnych obiektów specjalnie dla Projektu "Skarbiec Mazowiecki" przygotowali:

Paweł Dotryw, Anna Przygoda-Golenia, Regina Madej-Janiszek (szlak Bijące Serce Historii); Jacek Wiśniewski, Maria Sobolewska, Agnieszka Teresa Oziébło, Stanisław Kryciński (szlak Drewniane skarby Mazowsza); Krzysztof Przygoda (szlak Sakralne Perły Mazowsza)

Fotografie prezentowane na stronie internetowej wykonali Autorzy opisów oraz Maria Dębek, Jacek Chromy

Aktualności - zobacz wszystkie wiadomości...