Skarbiec Mazowiecki

Beneficjent: Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszwskiej Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 1.899.334,65 zł
Koszty kwalifikowane: 1.260.492,76 zł
Kwota dofinansowania: 756.295,66 zł
Środki własne (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane): 1.143.038,99 zł
Zakończenie realizacji projektu: 11.08.2014r.
 
Realizacja projektu Skarbiec Mazowiecki ma na celu promowanie piękna i bogactwa kulturowego Mazowsza i Warszawy. Adresowany jest do turystów oraz instytucji zajmujących się obsługą i rozwojem turystyki i krajoznawstwa. Mamy nadzieję, że nasze działania będą pomocne także dla administratorów obiektów sakralnych.
 
Przewodnik internetowy www.skarbiecmazowiecki.pl. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie łatwo dostępnego przewodnika internetowego, który poprowadzi po obiektach sakralnych Mazowsza i Warszawy, które są naturalną, wyraźnie obecną, piękną i cenną podstawą do uprawiania wszelkiego rodzaju turystyki indywidualnej i zorganizowanej.

Odwołanie się do kościołów, cerkwi, zborów, synagog itp. Jest wręcz oczywistym dowartościowaniem zabytków, które obecnie niedostatecznie bywają wykorzystywane w krajoznawstwie i turystyce kulturowej.

Zewnętrzne tablice informacyjne. Zobacz tablicęWirtualną stronę projektu (www.skarbiecmazowiecki.pl) uzupełniają tablice,  ustawione  przed wybranymi obiektami. Ułatwiają one poznanie historii i atrakcji w  najbliższej okolicy,  zachęcając do zwiedzania pobliskich miejscowości.
 
Publikacje. W ramach projektu Skarbiec Mazowiecki pojawiły  się też publikacje drukowane: mikroprzewodniki, mapy i książka, adresowana do administratorów obiektów sakralnych, organizatorów turystyki, samorządowców, pt. "Jak zwiedzać kościoły?" Nie jest  to przewodnik dla turystów, lecz refleksja nad problemem funkcjonowania np. kościołów jako atrakcji turystycznych.

Lokalna Organizacja Turystyczna "Skarbiec Mazowiecki". Trwałość projektu ma zapewnić powołana Lokalna Organizacja Turystyczna "Skarbiec Mazowiecki". Jej celem jest nie tylko obsługa projektu po 2013roku, ale już teraz stworzenie możliwości działania dla osób i środowisk zainteresowanych promowaniem piękna i kulturowego bogactwa Mazowsza i Warszawy. Liczymy na to, że członkowie LOT, będą inicjować konkursy, brać udział w wydarzeniach kulturalnych i poszerzać ideę, którą zapoczatkowaliśmy. Chętnie zobaczymy w gronie twórców i członków LOT młodzież.

Bezpłatne aplikacje GPS. Przewodnik w Internecie został  "wzmocniony" dostępnymi do pobrania bezpłatnie aplikacjami GPS, umożliwiającymi wykorzystywanie coraz powszechniejszych systemów nawigacji satelitarnej, samochodowej, rowerowej, pieszej. Zwyczajem i oczekiwaną możliwością staje się już nie tylko informacja o mijanych skrzyżowaniach, czy np. stacjach benzynowych, ale także obiektach godnych zwiedzenia w czasie podróży.

Opracowania poszczególnych obiektów specjalnie dla Projektu "Skarbiec Mazowiecki" przygotowali:
Paweł Dotryw, Anna Przygoda-Golenia, Regina Madej-Janiszek (szlak Bijące Serce Historii); Jacek Wiśniewski, Maria Sobolewska, Agnieszka Teresa Oziebło, Stanisław Kryciński (szlak Drewniane skarby Mazowsza); Krzysztof Przygoda (szlak Sakralne Perły Mazowsza)
Fotografie prezentowane na stronie internetowej wykonali Autorzy opisów oraz Maria Dębek, Jacek Chromy

 

 


Aktualności - zobacz wszystkie wiadomości...


X Edycja Świątecznego Spaceru i Konkursu z cennymi nagrodami

„Pójdźmy wszyscy do …. warszawskich stajenek pełnych historii” – już po raz dziesiąty Lokalna Organizacja Turystyczna „Skarbiec Mazowiecki” we współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy, zaprasza do wspólnego odwiedzania szopek. Szczegóły dotyczące konkursu na stronie www.historiawkosciolach.pl
Czytaj więcej