Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej Komplet: mapa + miniprzewodnik

W ramach projektu Skarbiec Mazowiecki oprócz przewodnika internetowego, pojawiły się też publikacje drukowane, min. prezentowany tu miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" (w komplecie z mapą) zawierający opis 67 niezwykłych przykładów dziedzictwa architektury. Przy wyborze obiektów brano pod uwagę ich historię, cechy architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym ale także to, iż w dużej części nie są dostatecznie obecne we współczesnym ruchu turystycznym. Miejsce w przewodniku znalazły kościoły na Mazowszu najstarsze, których powstanie datowane jest na XVI w., ale także te najmłodsze, z których kilka nie ma jeszcze stu lat. na szczególna uwagę zasługuje "pętla siedlecka", na której obok kościołów rzymskokatolickich znalazły się świątynie innych wyznań: zboru ewangelickiego oraz pięciu kościołów, powstałych jako cerkwie unickie. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.
Publikacja do nabycia w "Księgarni na Miodowej".
Cena sprzedaży 10,00 zł

Aktualności - zobacz wszystkie wiadomości...


O Mazowszu i jego osobliwościach - darmowy quiz online

Zapraszamy do rozwiązywania cyklicznych quizów z wiedzy o Mazowszu i jego zabytkach, zwłaszcza sakralnych. W naszym regionie jest wiele atrakcji i ciekawych obiektów. Warto zmierzyć się z wiedzą na ich temat. A dotyczy ona historii, architektury, ważnych postaci z naszych dziejów i polskiej kultury.
Czytaj więcej

E-learningiem w koronawirus

Zapraszamy na stronę e-skarbiecmazowiecki.pl do korzystania ze szkoleń e-learningowych opracowanych przez LOT SM.
Czytaj więcej

Św. Roch pomaga

W dalszym ciągu poznajemy Świętych Patronów od zarazy. Tym razem św. Roch, który żył w czasach, kiedy w średniowiecznej Europie panowała epidemia dżumy. Przez lata pomagał chorym we włoskich szpitalach, aż sam zaraził się chorobą. Wygnano go wówczas z miasta, a ten ukrył się w leśnej grocie, gdzie wkrótce cudownie wyzdrowiał.
W Polsce był czczony już w XV w. stając się patronem chroniącym od zarazy. Stąd były mu poświęcone liczne ołtarze, figury i kapliczki. Jest również czczony jako opiekun lekarzy, aptekarzy i chorych, a także zwierząt domowych. Wierzono, że jego wizerunek i modlitwa do niego uchroni od zarazy.
Foto: J.A. Wiśniewski.