Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej Komplet: mapa + miniprzewodnik

W ramach projektu Skarbiec Mazowiecki oprócz przewodnika internetowego, pojawiły się też publikacje drukowane, min. prezentowany tu miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" (w komplecie z mapą) zawierający opis 67 niezwykłych przykładów dziedzictwa architektury. Przy wyborze obiektów brano pod uwagę ich historię, cechy architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym ale także to, iż w dużej części nie są dostatecznie obecne we współczesnym ruchu turystycznym. Miejsce w przewodniku znalazły kościoły na Mazowszu najstarsze, których powstanie datowane jest na XVI w., ale także te najmłodsze, z których kilka nie ma jeszcze stu lat. na szczególna uwagę zasługuje "pętla siedlecka", na której obok kościołów rzymskokatolickich znalazły się świątynie innych wyznań: zboru ewangelickiego oraz pięciu kościołów, powstałych jako cerkwie unickie. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.
Publikacja do nabycia w "Księgarni na Miodowej".
Cena sprzedaży 10,00 zł

Aktualności - zobacz wszystkie wiadomości...