Kościół pw. Przemienienia Pańskiego

Miodowa 13, 00-246 Warszawa

Szlak: Bijące Serce Historii, pętla: Kościoły Starego i Nowego Miasta

 • Widok ogólny
 • Widok od ul. Miodowej
 • Fgurka przed wejściem
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat warszawski, gmina Śródmieście

archidiecezja warszawska, dekanat staromiejski


Współrzędne GPSGPS: N 52.246886, E 21.009686

Telefon228313109

Strona WWWWWW


KalendarzWydarzenia

6 sierpnia

Odpust - Święto Przemienienia Pańskiego

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego  - Warszawa

HistoriaHistoria

Klasztor i świątynia powstały dzięki fundacji króla Jana III w ramach realizacji jego zobowiązania do szerzenia wiary chrześcijańskiej w podzięce za zwycięstwo nad Turcją pod Chocimiem i Wiedniem. Król zakupił …


ArchitekturaArchitektura

Kościół barokowy, wzniesiony na planie prostokąta, jednonawowy, z wysokim,dwuspadowym dachem pokrytym blachą miedzianą. Fasada trójprzęsłowa z dwukondygnacyjnym segmentem środkowym ograniczonym dwiema parami pilastrów toskańskich o gładkich trzonach i skromnie dekorowanych …


ZabytkiZabytki

 • Obrazy w ołtarzu głównym: „Przemienienie Pańskie” M. Manteuffela, kopia z Rafaela i „Uzyskanie odpustu Portiuncula”.
 • Kaplica królewska (dawniej Anioła z Akry) powstała w 1736 r. z inicjatywy Augusta III. We wnętrzu …

W otoczeniuW otoczeniu

 • Pałac Biskupów Krakowskich (pocz. XVII w.), siedziba Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, własność prywatna. - ul. Miodowa 5
 • Pałac Branickich (1. poł. XVIII w.), własność spadkobierców rodziny Potockich, czasowo jedna z siedzib …

Daty historyczneDaty historyczne

1625r. - Powstanie zakonu kapucynów jako gałęzi I zakonu św. Franciszka z Asyżu.

7 grudnia 1681 r. - Biskup poznański wydał zezwolenie na założenie klasztoru oo. kapucynów w Warszawie.

1681 r. …


Na szlakuNa szlaku

Pętla „Kościoły Starego i Nowego Miasta”:

 • Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8
 • Kościół pw. MB Łaskawej, ul. Świętojańska 10
 • Kościół pw. św. Marcina, ul. Piwna 9/11
 • Kościół pw. św. …
Bijące Serce Historii to zbiór tras i proponowanych sposobów zwiedzania warszawskich kościołów. Nazwa szlaku  wyraża przekonanie, że w warszawskich kościołach zapisana została historia stolicy i Polski.

W pierwszej fazie tej części projektu "Skarbiec Mazowiecki" proponujemy zwiedzanie 48 świątyń, uwzględniają one podstawowe kategorie zwiedzania, np."  kościoły wotywne, świątynie związane z kapłańską drogą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kościoły Traktu Królewskiego a także miejsca związane z bł. Janem Pawełem II.

Klasztor i świątynia powstały dzięki fundacji króla Jana III w ramach realizacji jego zobowiązania do szerzenia wiary chrześcijańskiej w podzięce za zwycięstwo nad Turcją pod Chocimiem i Wiedniem. Król zakupił dla kapucynów plac z domem przy ulicy Miodowej, na którym już w 1682 r. powstała kaplica. W przeddzień wyprawy wiedeńskiej 23 lipca 1683 r. odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła i klasztoru. Uczestniczyli w niej król Jan z żoną Marią Kazimierą, ich synowie, nuncjusz apostolski Opizo Pallavicini i wiele innych ważnych osób duchownych i świeckich.

Projektantem założenia kościelno-klasztornego był początkowo Izydor Affait, późniejszy sekretarz i budowniczy królewski Augustyn Locci, ostateczny projekt przygotował prawdopodobnie Tylman z Gameren. Nadzór nad budową sprawował Karol Ceroni.

W dniu 11 października 1692 r. odbyła się uroczystość konsekracji kościoła. Jan III Sobieski ofiarował świątyni dzwon, pochodzący z wieży pałacowej w Wilanowie i był częstym gościem w klasztorze, gdzie przebywał w zarezerwowanych dla niego, skromnie urządzonych celach. W latach 1859-1862 funkcję gwardian tutejszego klasztoru pełnił o. Honorat Koźmiński, późniejszy błogosławiony kościoła katolickiego, którego relikwie znajdują się w kaplicy pod jego wezwaniem.

W 1864 r. w ramach restrykcji po upadku powstania styczniowego ukazem carskim klasztor kapucynów warszawskich zamknięto, a kościół przekazano władzy diecezjalnej. Częściowo rozebrano budynki klasztorne, a w ich miejscu powstała ulica Kapucyńska. Dziesięć lat później przeprowadzono renowację świątyni i wzniesiono nowy budynek plebanii, a w 1889 r. dobudowano z lewej strony od wejścia do kościoła kaplicę MB Nieustającej Pomocy (według proj. Piusa Dziekońskiego).

Kapucyni powrócili do swojej siedziby przy ul. Miodowej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w listopadzie 1918 r. Podczas II wojny światowej włączyli się w działania antyhitlerowskie, za co nocą z 26 na 27 czerwca 1941 r. aresztowano 21 zakonników i osadzono ich na Pawiaku, a następnie wywieziono do obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Dachau, gdzie dwaj z nich: Anicet Kopliński i Symforian Ducki ponieśli śmierć (błogosławieni wśród 108 męczenników II wojny światowej). Do obsługi duszpasterskiej kościoła oddelegowano wówczas kilku zakonników z klasztoru w Nowym Mieście, którzy w 1944 r. pełnili funkcje kapelanów. W czasie powstania warszawskiego podziemia kościoła stały się bowiem schronem dla ponad 300 osób cywilnych, a w okolicy klasztoru znajdowały się stanowiska wojskowe zgrupowania Armii Krajowej „Gozdawa”. Kościół był dwukrotnie palony, najpierw we wrześniu 1939 r., później w czasie powstania warszawskiego. Odbudowano go w latach 1946-1950.

Od wielu lat kapucyni prowadzą tutaj jadłodajnię dla ubogich i bezdomnych.


Kościół barokowy, wzniesiony na planie prostokąta, jednonawowy, z wysokim,dwuspadowym dachem pokrytym blachą miedzianą. Fasada trójprzęsłowa z dwukondygnacyjnym segmentem środkowym ograniczonym dwiema parami pilastrów toskańskich o gładkich trzonach i skromnie dekorowanych głowicach, zwieńczonym trójkątnym naczółkiem z tympanonem, w którym znajduje się odkuty w piaskowcu herb Sobieskich Janina. Na jego szczycie prosty krzyż. Pod tympanonem fryz z fragmentem psalmu (65) Dawida w języku łacińskim, po polsku brzmiącym: „Ciebie należy wielbić, Boże na Syjonie.Tobie śluby dopełniać, co próśb wysłuchujesz”. Na skrajach frontonu sterczyny w formie kandelabrów (świeczników). Przy podstawach niskich przęseł ustawiono na cokołach kamienne posagi: „Św. Franciszek Seraficki” i „Św. Antoni Padewski”z XIX w.

Do wejścia prowadzą dwa ciągi schodów z balustradą. Między schodami, przed kościołem znajduje się ganek na planie kwadratu o zaokrąglonych narożnikach z wejściem do podziemi, który powstał w latach 1872-1873. Na jego szczycie rzeźba Konstantego Hegla „Najświętsza Maria Panna Niepokalanie Poczęta”(1853 r.), ufundowana przez radcę stanu Stanisława Deszerta. Nad drzwiami wejściowymi, pod gzymsem umieszczono fryz ze słowami św. Franciszka: „Bóg mój i wszystko”. Na lewo od schodów wejście do kaplicy MB Nieustającej Pomocy, powstałej w 1889 r. według projektu Piusa Dziekońskiego. Na jej ślepej ścianie, od strony ulicy Kapucyńskiej, tablica poświęcona Jurajowi Kriżanicowi (1618-1683) kapłanowi chorwackiemu, głosicielowi jedności Słowian, który zginął w bitwie pod Wiedniem walcząc u boku Jana III Sobieskiego.

Wnętrze odtworzone po zniszczeniach wojennych przez Stanisława Marzyńskiego, jednonawowe, trójprzęsłowe, nakryte sklepieniem beczkowym, z dwoma rzędami kaplic z niższymi niż w centralnej części sklepieniami, które po przebiciu przejść między nimi pozorują nawy boczne i dają świątyni charakter bazylikowy. Wejście przez drewnianą, oszkloną kruchtę (przedsionek) pod chórem organowym. Prezbiterium, nieco węższe od nawy, sklepione krzyżowo, oddzielone od nawy łukiem tęczowym, w postaci dekoracyjnego elementu architektonicznego spływającego na parę pilastrów, zamkniętego prostą ścianą. Po obydwu stronach aneksy na planie kwadratów, zamykające osie ciągów kaplic: przy północno-zachodnim boku prezbiterium (aneks z prawej strony) - Kaplica Królewska na planie kwadratu, zaś za prezbiterium, w północno-zachodniej nawie (z prawej strony od wejścia) Kaplica Brühlowska (dawniej św. Kajetana, obecnie Honorata Koźmińskiego), w południowo-wschodniej nawie (z lewej strony od wejścia) kaplica w dobudowanym aneksie MB Nieustającej Pomocy (obecnie miejsce ciągłej spowiedzi).


 • Obrazy w ołtarzu głównym: „Przemienienie Pańskie” M. Manteuffela, kopia z Rafaela i „Uzyskanie odpustu Portiuncula”.
 • Kaplica królewska (dawniej Anioła z Akry) powstała w 1736 r. z inicjatywy Augusta III. We wnętrzu późnoklasycystyczny sarkofag Jan III, w nim urna z sercem króla, fundacji Mikołaja I (1828 r.); popiersie Jana III Ludwika Kaufmanna (1830 r.); urna ze szczątkami króla Augusta II, fundacji Augusta III, proj. Joachima Jaucha, z brunatnego marmuru; obraz „Jezus Miłosierny”, autor E. Eichler (1943 r.), Jezus na tle zburzonej i palącej się Warszawy, zamówiony dla parafii Najczystszego Serca Maryi na Grochowie, na czas wojny oddany na przechowanie o. Benwentemu, kapucynowi. W uroczystość Bożego Ciała 1945 r. umieszczony w czwartym ołtarzu na cokole rozbitej kolumny Zygmunta III Wazy, po procesji umieszczono go u kapucynów.
 • Kaplica bł. Honorata Koźmińskiego (dawniej św. Kajetana, Brühla) ufundowana w 1762 r. przez saskiego ministra Henryka von Brühla, gdzie pochowano jego żonę Marię Annę Franciszkę Kollowrath. Wewnątrz: malowidło na stiuku „Zwiastowanie NMP”, pochodzenie florenckie, XVII w., dar Jana III, w ołtarzu w miejsce obrazu „Św. Kajetan”obraz „Bł. Honorat Koźmiński”.
 • Obraz „Św. Kajetan”nieznanego malarza włoskiego, odkupiony przez księżnę Czartoryską z byłego klasztoru teatynów. Z lewej strony kościoła, naprzeciwko kaplicy bł. Honorata (dawniej św. Kajetana, Brühlowska).
 • Ołtarz Niepokalanego Serca Maryi (dawniej MB Dobrej Rady), jedyny zachowany z pięciu bocznych, (XVII w.) - 1. od wejścia po prawej stronie.
 • Ołtarze boczne: Św. Feliksa, Św. Franciszka z Asyżu (z lewej strony) i Św. Antoniego (z prawej strony),odtworzone w 1960 r. przez Zygmunta Burzyńskiego. Nie odtworzono ołtarza Pana Jezusa.
 • Tablice epitafijne, m.in.: Aleksandry Zajączkowej, żony namiestnika Królestwa Polskiego, pochowanej w podziemiach.

 • Pałac Biskupów Krakowskich (pocz. XVII w.), siedziba Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, własność prywatna. - ul. Miodowa 5
 • Pałac Branickich (1. poł. XVIII w.), własność spadkobierców rodziny Potockich, czasowo jedna z siedzib Urzędu m.st. Warszawy. - ul. Miodowa 6
 • Trasa W-Z (Wschód-Zachód) pierwsza inwestycja komunikacyjna w Warszawie po II wojnie światowej, budowana w latach 1947-1949.
 • Pomnik Nike - Pomnik Bohaterów Warszawy (1964), proj. Marian Konieczny.
 • Pałac Szaniawskich (2. poł. XVIII w.). - ul. Miodowa 8
 • Pałac Młodziejowskich (Morsztynów, koniec XVII w.). - ul. Miodowa 10
 • Pałac Chodkiewiczów (XVII w.), w 1851 r. Karol Wedel urządził tu fabrykę i pijalnię czekolady, obecnie Cukiernia A. Bliklego. - ul. Miodowa 12
 • Restauracja „Honoratka”założona przez Honoratę Zimermanową, słynna ze spotkań patriotycznej młodzieży przygotowującej powstanie listopadowe 1830 r., miejsce środowiska artystycznego, bywał tu m.in. Fryderyk Chopin. - ul. Miodowa 14
 • Pałac Paca-Radziwiłłów (XVII w., 1824-1828), proj. Tylman z Gameren, obecnie siedziba Ministerstwa Zdrowia. - ul. Miodowa 15
 • Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP i klasztor oo. bazylianów (1781-1784). - ul. Miodowa 16
 • Pałac Borchów (pocz. XVIII w.) obecnie siedziba arcybiskupa warszawskiego. - ul. Miodowa 17/19
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna. - ul. Miodowa 2
 • Collegium Nobillium (1743-1754), pierwsza szkoła wyższa w Warszawie założona przez oo. pijarów, proj. Jakub Fontana, obecnie Akademia Teatralna. - ul. Miodowa 24
 • Kościół i klasztor oo. pijarów (koniec XVII w.), obecnie Katedra Polowa pw. NMP Królowej Polski oraz Muzeum Ordynariatu Polowego Oddział MHW. - ul. Miodowa 26

1625r. - Powstanie zakonu kapucynów jako gałęzi I zakonu św. Franciszka z Asyżu.

7 grudnia 1681 r. - Biskup poznański wydał zezwolenie na założenie klasztoru oo. kapucynów w Warszawie.

1681 r. - Król Jan III Sobieski zakupił dla oo. kapucynów plac i dom przy ul. Miodowej.

1682r. - Wybudowanie kaplicy przy Miodowej.

11 lipca 1683 r. - Wydanie królewskiego dyplomu fundacyjnego dla klasztoru kapucynów.

23 sierpnia 1683 r. - Położenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła i klasztoru (dzień przed wyprawą wiedeńską).

1686 r. - O. Paweł z Imoli rozpoczął budowę kościoła i klasztoru.

Maj 1686 r. - Król Jan III Sobieski zakupił dla zakonu kapucynów plac z przeznaczeniem na dziedziniec i ogrody (od kościoła do pałacu bp. Zbąskiego).

11 października 1692 r. - Konsekracja kościoła.

1694 r. - Zakończenie budowy kościoła.

1696 r. - Śmierć króla Jana III Sobieskiego.

1697 r. - Przeniesienie zwłok króla Jana III Sobieskiego z kaplicy zamkowej do kościoła Przemienienia Pańskiego przy ul. Miodowej w Warszawie.

1733 r. - Przeniesienie zwłok Jana III Sobieskiego i Augusta II Mocnego na Wawel.

1736 r. - Wzniesienie z fundacji króla Augusta III Kaplicy królewskiej, gdzie pochowano serce króla Jana III Sobieskiego oraz szczątki Augusta II Mocnego.

1739 r.- Nuncjusz apostolski ks. Paolucci koronuje obraz „MB Dobrej Rady”.

1761 r. - Rozbudowa bocznej kaplicy św. Kajetana przez Henryka hr. Brühla (gen. artylerii konnej), która jest miejscem spoczynku jego żony Marii Brühl z Kollowrathów.

1859-1862 - Funkcję gwardiana tutejszego klasztoru pełnił o. Honorat Koźmiński, którego Jan Paweł II ogłosił 16 października 1988 r. błogosławionym Kościoła katolickiego.

1864 r. - Zamknięcie ukazem carskim klasztoru kapucynów warszawskich i przekazanie kościoła władzy diecezjalnej.

1888 r. - Rozebranie budynków klasztornych i powstanie w ich miejsce ulicy Kapucyńskiej.

1898 r. - Renowacja świątyni, budowa kaplicy MB Nieustającej Pomocy i wzniesienie nowego budynku – plebanii.

1918 r. - Odzyskanie niepodległości przez Polskę i powrót kapucynów do warszawskiej siedziby.

1933 r. - Wmurowanie na ścianę kościoła tablicy poświęconej Jurajowi Kriżanicowi (1618-1683) kapłanowi chorwackiemu, głosicielowi jedności Słowian,który zginął w bitwie pod Wiedniem walcząc u boku Jana III Sobieskiego.

Wrzesień 1939 r. - Pożar w kościele w czasie obrony Warszawy.

26/27 VI 1941 r. - Rewizja gestapo w klasztorze i uwięzienie na Pawiaku 21 zakonników.

3 września 1941 r. - Przewiezienie uwięzionych na Pawiaku zakonników do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie śmierć męczeńską poniósł bł. Anicet Kopliński (16 października 1941 r.).

5 czerwca 1942 r. - Przewiezienie uwięzionych zakonników do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie męczeńską śmierć poniósł bł. Symforian Ducki (11 kwietnia 1942 r.).

1944 r. - W czasie powstania warszawskiego w kościele i klasztorze znalazło schronienie ok. 500 osób.

1946-1950 - Odbudowa klasztoru i kościoła po wojennych zniszczeniach.

1949 r. - Pierwsza prezentacja w podziemiach kościoła szopki mechanicznej o tematyce religijno-patriotycznej.

1981 r. - Obchody 300-lecia przybycia kapucynów do Polski.

Czerwiec 1983 r. - W 300. rocznicę zwycięstwa nad Turkami pod Wiedniem przed urną z sercem Jana III Sobieskiego modlił się podczas swojej pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II.

1984 r. - Poświęcenie przez Józefa kard. Glempa tablicy upamiętniającej wizytę Jana Pawła II w kościele oo. kapucynów.

16 października 1988 r. - Beatyfikacja o. Honorata Koźmińskiego i umieszczenie w kaplicy po prawej stronie obrazu z jego wizerunkiem i relikwii. Kaplica otrzymała wezwanie bł. O. Honorata w miejsce dawnej nazwy św. Kajetana, później Brühlowskiej.


Pętla „Kościoły Starego i Nowego Miasta”:

 • Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8
 • Kościół pw. MB Łaskawej, ul. Świętojańska 10
 • Kościół pw. św. Marcina, ul. Piwna 9/11
 • Kościół pw. św. Ducha, ul. Długa 3
 • Kościół pw. św. Jacka, ul. Freta 8/10
 • Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza, Rynek Nowego Miasta 2
 • Kościół pw. św. Benona, ul. Piesza 1
 • Kościół pw. Nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2
 • Kościół pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, ul. Zakroczymska 1
 • Katedra Polowa Wojska Polskiego pw. NMP Królowej Polski, ul. Długa
 • Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Miodowa 13

Pętla„Kościoły wotywne”:
Lewobrzeżna Warszawa

 • Kościół pw. Nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2
 • Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza, Rynek Nowego Miasta 2
 • Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Miodowa 13
 • Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, ul. Senatorska 31/33
 • Kościół pw. św. Aleksandra, pl. Trzech Krzyży

Pętla „Święci patroni polscy”:

 • Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza, ul. Tamka 35
 • Kościół pw. św. Anny, ul. Krakowska Przedmieście 62
 • Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8
 • Kościół pw. św. Jacka, ul. Freta 8/10
 • Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza, Rynek Nowego Miasta 2
 • Kościół pw. św. Benona, ul. Piesza 1
 • Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Miodowa 13
 • Kościół środowisk twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła, pl. Teatralny 18