Kościół pw. św. Marcina

Piwna 9/11, 00-265 Warszawa

Szlak: Bijące Serce Historii, pętla: Kościoły Starego i Nowego Miasta

 • Widok od strony ul. Piwnej
 • Widok od strony barbakanu
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat warszawski, gmina Śródmieście

archidiecezja warszawska, dekanat staromiejski


Współrzędne GPSGPS: N 52.248307, E 21.012532

Telefon228310221


KalendarzWydarzenia

11 listopada

odpust - św. Marcina z Tours

Kościół pw. św. Marcina - Warszawa

HistoriaHistoria

W dokumencie papieskim z 1356 r. czytamy o przywileju sprowadzenia augustianów na Mazowsze przez księcia Ziemowita III i jego żonę Eufemię. 


Pokaż całość Maximise


ArchitekturaArchitektura

Plastyczność fasady kościoła uzyskano przez wgłębienie środkowego przęsła i wygięcie przęseł bocznych oraz użycie kolumn. Po odnowieniu fasady w latach 2007-2009 umieszczono w niej rzeźby przedstawiające św. …


ZabytkiZabytki

 • W kaplicy Matki Bożej Pocieszenia znajdują się kopie polichromowanych późnogotyckich rzeźb: Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Krzysztofa oraz biskupów: św. Wolfganga i św. Erazma. Zostały one wykonane w 1938 r. …

W otoczeniuW otoczeniu

 • Przylegający do kościoła św. Marcina klasztor poaugustiański, który obecnie zajmują siostry Franciszkanki Służebniczki Krzyża. 
 • Niewielki wirydaż otoczony krużgankami - będący charakterystycznym elementem klasztoru - w których znajdują się tablice memoriałowe.   …

Daty historyczneDaty historyczne

1356 r. - Dokument papieski o przywileju sprowadzenia augustianów ze Śląska na Mazowsze przez księcia Ziemowita III i jego żonę Eufemię. Budowa pierwszego drewnianego kościoła.
1478 …


Na szlakuNa szlaku

W pobliżu kościoła św. Marcina znajdują się dwa inne kościoły Starego Miasta: 

 • Bazylika archikatedralna pw. św. Jana, matka wszystkich kościołów archidiecezji warszawskiej.
 • Kościół pw. Matki Bożej Łaskawej z koronowanym …
Bijące Serce Historii to zbiór tras i proponowanych sposobów zwiedzania warszawskich kościołów. Nazwa szlaku  wyraża przekonanie, że w warszawskich kościołach zapisana została historia stolicy i Polski.

W pierwszej fazie tej części projektu "Skarbiec Mazowiecki" proponujemy zwiedzanie 48 świątyń, uwzględniają one podstawowe kategorie zwiedzania, np."  kościoły wotywne, świątynie związane z kapłańską drogą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kościoły Traktu Królewskiego a także miejsca związane z bł. Janem Pawełem II.

W dokumencie papieskim z 1356 r. czytamy o przywileju sprowadzenia augustianów na Mazowsze przez księcia Ziemowita III i jego żonę Eufemię. 


Pierwotnie drewniany kościół był wybudowany odwrotnie tzn. wejście znajdowało się od strony murów miejskich. W 1478 r. pożar zabudowy ulicy Piwnej spowodował zniszczenie wnętrza drewnianego kościoła (ocalał ołtarz główny). Dzięki nadaniom biskupim oraz nadaniu przez papieża odpustu zupełnego w dniu św. Marcina kościół miał wielu ofiarodawców i został szybko odbudowany, w stylu gotyckim. Zaszczytem było wybranie klasztoru augustianów na miejsce sejmików szlachty mazowieckiej.


W 1. poł. XVII w. kolejną przebudowę przeprowadzono pod nadzorem Jana Spinoli, w wyniku czego kościół otrzymał wystój barokowy oraz wejście główne od ulicy Piwnej. Ostatnia znacząca przebudowa świątyni miała miejsce w 1. poł. XVIII w. Powstała wówczas nowa fasada kościoła według projektu Karola Baya.
W dniu 28 sierpnia1744 r. biskup łucki Franciszek Kozielski, kanclerz królowej Marii Józefy, żony Augusta III, dokonał konsekracji świątyni. Po kasacie zakonu w 1683 r. kościół przeszedł pod administrację archidiecezji warszawskiej. 


Podczas powstania warszawskiego kościół św. Marcina został prawie całkowicie zburzony.  Odbudowa Starego Miasta w latach 1949-1962 objęła również świątynię poaugustiańską.

 

W 1956 r. decyzją Prymasa Stefana Wyszyńskiego zespół kościelno-klasztorny został przekazany Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebniczek Krzyża (z Lasek). Pierwszym powojennym rektorem kościoła i kapelanem sióstr, zasłużonym zarówno dla Kościoła, jak i dla miasta, był ks. Bronisław Dembowski, późniejszy biskup włocławski. 

 

Plastyczność fasady kościoła uzyskano przez wgłębienie środkowego przęsła i wygięcie przęseł bocznych oraz użycie kolumn. Po odnowieniu fasady w latach 2007-2009 umieszczono w niej rzeźby przedstawiające św. Augustyna, św. Stanisława, św. Augustyna z Novallo i św. Izajasza Bonera. Rzeźby w dolnych niszach fasady i płaskorzeźbę Matki Bożej nad wejściem głównym przypisuje się Janowi Jerzemu Plerschowi. Nieznany jest autor rzeźb górnych oraz płaskorzeźby z symbolem augustianów - płonącym sercem przebitym strzałą. 

 

Wnętrze jest trójnawowe o przekroju bazylikowym. Nawy boczne zamykają kaplice: św. Franciszka (zachowane elementy gotyckie) i Matki  Bożej Pocieszenia. Nawa główna o sklepieniu kolebkowym z lunetami jest zakończona wydłużonym prezbiterium z gotyckim sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Współczesne wnętrze projektu s. Almy Skrzydlewskiej harmonizuje z barokową bryłą świątyni. 


W ołtarzu głównym wykonano w piaskowcu dolnośląskim płaskorzeźby św. Marcina, patrona kościoła, autorstwa Anny Grocholskiej. Na szczególną uwagę zasługuje Droga krzyżowa wykonana w technice sgraffito według projektu  s. Almy Skrzydlewskiej. 


W fasadzie kościoła umieszczona jest gotycka wieża pochodząca z XV w., zakończona hełmem barokowym z 1672 r., pełniąca rolę dzwonnicy. Nakryte krzyżowo-żebrowym sklepieniem gotyckie pomieszczenie w przejściu służyło dawniej słynnej kapeli augustianów. Furta w wieży prowadzi na dziedziniec klasztorny, który okalają krużganki. Na ich filarach znajdują się liczne tablice epitafijne, m.in. pamięci Jerzego Zawieyskiego oraz tablica z prawem harcerskim.

 • W kaplicy Matki Bożej Pocieszenia znajdują się kopie polichromowanych późnogotyckich rzeźb: Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Krzysztofa oraz biskupów: św. Wolfganga i św. Erazma. Zostały one wykonane w 1938 r. na wystawę w Muzeum Narodowym. Oryginały rzeźb przypisywane szkole Wita Stwosza spłonęły podczas powstania warszawskiego. Taki sam los spotkał również obraz z końca XV w., na którym widnieje postać Matki  Bożej Bolesnej wraz z klęczącymi fundatorami obrazu (autor nieznany). Do II wojny światowej oryginał obrazu wisiał w ołtarzu głównym. Na wpół spalony krucyfiks, uzupełniony według projektu architekt Barbary Brukalskiej, umiejscowiony na nieotynkowanej ścianie filara, wywiera niezatarte wrażenie.
 • W kaplicy św. Franciszka znajduje się skromna kopia renesansowej rzeźby Matki Bożej.
 • Przylegający do kościoła św. Marcina klasztor poaugustiański, który obecnie zajmują siostry Franciszkanki Służebniczki Krzyża. 
 • Niewielki wirydaż otoczony krużgankami - będący charakterystycznym elementem klasztoru - w których znajdują się tablice memoriałowe.        
  

1356 r. - Dokument papieski o przywileju sprowadzenia augustianów ze Śląska na Mazowsze przez księcia Ziemowita III i jego żonę Eufemię. Budowa pierwszego drewnianego kościoła.
1478 r. - Pożar i odbudowa świątyni w stylu gotyckim.
XV w. - Klasztor augustianów staje się miejscem obrad sejmików szlachty mazowieckiej.
1631-1636 - Kolejna przebudowa w stylu barokowym według projektu Jana Spinoli.
1. poł. XVIII w. - Ostatnia przebudowa kościoła według projektu Karola Baya.
1774 r. - Konsekracja kościoła.
1863 r. - Kasata zakonu, kościół przejęła archidiecezja warszawska.
1944 r. - Prawie całkowite zburzenie kościoła.

1949-1962 - Odbudowa kościoła.
1956 r. - Kościół i klasztor przejęły Franciszkanki Służebniczki Krzyża.
1977 r. - Głodówka w ramach solidarności z aresztowanymi robotnikami po wydarzeniach radomskich. Na czele komitetu stał Tadeusz Mazowiecki.

4 listopada 1981 r. - Ekshumacja szczątków o. Władysława Korniłowicza, twórcy - wraz z s. Różą Czacką - dzieła Lasek, i umieszczenie rekliwiarza w filarze przy prezbiterium.
W stanie wojennym działał tu Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom.

W pobliżu kościoła św. Marcina znajdują się dwa inne kościoły Starego Miasta: 

 • Bazylika archikatedralna pw. św. Jana, matka wszystkich kościołów archidiecezji warszawskiej.
 • Kościół pw. Matki Bożej Łaskawej z koronowanym diademami papieskimi wizerunkiem Matki Bożej, patronki Warszawy. 

Przechodząc ze Starego Miasta w kierunku Nowego Miasta możemy zwiedzić jeszcze wiele kościołów Starówki.