Kościół pw. św. Trójcy

Rokitno, 05-870 Błonie

Szlak: Szlaki rowerowe Mazowsza

Szlak: Lokalny szlak powiatu warszawskiego zachodniego

 • Widok ogólny
 • Ołtarz boczny
 • Ołtarz boczny
 • Obraz Matki Bożej
 • Prospekt organowy
 • Ołtarz boczny
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Błonie

archidiecezja warszawska, dekanat błoński


Współrzędne GPSGPS: N 52.193284, E 20.614042

Telefon227318554


HistoriaHistoria

Pierwsze wzmianki o Błoniu pochodzą z XI w., zaś znalezione tu ślady osadnictwa - z VIII w. W średniowieczu Błonie były jedną z siedzib książąt mazowieckich, głównym grodem w systemie umocnień …


ArchitekturaArchitektura

Wczesnogotycki z elementami późnogotyckimi, murowany kościół Świętej Trójcy jest kościołem trójnawowym, bazylikowym, tzn. jest podzielony na wyższą od pozostałych części budowli nawę główną oraz niższe, boczne, które posiadają oddzielne od …


ZabytkiZabytki

 • Ołtarz główny z 1. poł. XVII w. z datowanym na 1873 r. obrazem "Trójca Święta" w części centralnej oraz stojącymi po bokach złoconymi rzeźbami biskupów: Wojciecha i Stanisława. W górnej …

W otoczeniuW otoczeniu

 • Barokowa dzwonnica z poł. XVIII w. - obok kościoła
 • Klasycystyczny ratusz zbudowany w latach 1842-1843, prawdopodobnie według projektu Henryka Marconiego, wzniesiony został na planie kwadratu, piętrowy, z czterospadowym dachem …

Daty historyczneDaty historyczne

VIII w.- Pierwsze ślady osadnictwa w Błoniu.

XI w. - Pierwsze wzmianki o Błoniu.

XII w. - Błonie były dużym grodem związanym z kasztelanią w Rokitnie.

1. …


Na szlakuNa szlaku

 • Borzęcin - kościół pw. św. Wincentego Ferreriusza.Jedna z najstarszych parafii na Mazowszu, powstała między rokiem 1166 a 1254. Murowany kościół z połowy XIX w., eklektyczny z dominującymi akcentami neorenesansu. …

Lokalny szlak powiatu warszawskiego zachodniego jest specyficznym szlakiem powiatowym. Umieszczono na nim 9 obiektów, które zostały oznakowane zewnętrznymi tablicami informacyjnymi. W projekcie "Skarbiec Mazowiecki" szlak ten pełnił funkcję testową. Jego walory historyczne sa nie do przecenienia. Dodatkowym jego atutem, zwłaszcza dla warszawian jest jego bliskie położenie w stosunku do Stolicy i zlokalizowanie na tzw. szlaku, trakcie królewskim, którego współczesną perłą jest Żelazowa Wola, miejsce narodzin Fryderyka Chopina.

Uwaga!
Szlaki rowerowe są w trakcie opracowywania. Wprowadzone zostały jedynie dane poglądowe...

Lokalny szlak powiatu warszawskiego zachodniego jest specyficznym szlakiem powiatowym. Umieszczono na nim 9 obiektów, które zostały oznakowane zewnętrznymi tablicami informacyjnymi. W projekcie "Skarbiec Mazowiecki" szlak ten pełnił funkcję testową. Jego walory historyczne sa nie do przecenienia. Dodatkowym jego atutem, zwłaszcza dla warszawian jest jego bliskie położenie w stosunku do Stolicy i zlokalizowanie na tzw. szlaku, trakcie królewskim, którego współczesną perłą jest Żelazowa Wola, miejsce narodzin Fryderyka Chopina.

Pierwsze wzmianki o Błoniu pochodzą z XI w., zaś znalezione tu ślady osadnictwa - z VIII w. W średniowieczu Błonie były jedną z siedzib książąt mazowieckich, głównym grodem w systemie umocnień ciągnących się od Sochaczewa do Jazdowa. Przez miasto przebiegało kilka szlaków handlowych. W końcu XIII w. w wyniku utraty znaczenia systemu umocnień nad Utratą gród błoński zaczął upadać, nadal zaś rozwijała się osada. W wieku XIV miasto stało się stolicą powiatu, od końca XV - siedzibą starostwa niegrodowego, w XVI - ośrodkiem piwowarstwa i szewstwa, natomiast podczas wojen szwedzkich zostało poważnie zniszczone. Pod koniec XVIII w. Błonie stały się własnością księcia Józefa Poniatowskiego. W 1795 r. miasto znalazło się pod zaborem pruskim, następnie należało do Księstwa Warszawskiego i do Królestwa Polskiego.

Kościół Świętej Trójcy należy do najstarszych obiektów sakralnych na Mazowszu i choć dokładna data jego powstania nie jest znana, przyjmuje się, że pochodzi sprzed 1257 r.

W 1288 r. świątynię oddano pod opiekę zakonników ze zgromadzenia kanoników regularnych z Czerwińska, którzy byli proboszczami parafii Świętej Trójcy aż do 1831 r. Kościół pomimo pożaru i zniszczeń wojennych, m.in. w XVII w., zachował XIII-wieczny układ architektoniczny.


Wczesnogotycki z elementami późnogotyckimi, murowany kościół Świętej Trójcy jest kościołem trójnawowym, bazylikowym, tzn. jest podzielony na wyższą od pozostałych części budowli nawę główną oraz niższe, boczne, które posiadają oddzielne od części centralnej przykrycia dachów, co umożliwia doświetlenie wnętrza przez pas górnych okien, oraz orientowanym czyli zwróconym częścią mieszczącą ołtarz główny ku wschodowi, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie.

Środkowa część fasady kościoła jest zakończona u góry ścianą szczytową z trójkątnym frontonem. Prezbiterium wzmocnione skarpami wieńczy szczyt nadbudowany w 1. poł. XVII w. Starą zakrystię i prezbiterium przykrywa sklepienie kryształowe z 1. poł. XVI w., zaś w nawach bocznych oraz w części nawy głównej podziwiać można sklepienia krzyżowo-żebrowe z XIII w.

Kościół w XVII w. był przebudowywany uzyskując cechy barokowe, zaś pod koniec lat 20. XX w. został otynkowany.


 • Ołtarz główny z 1. poł. XVII w. z datowanym na 1873 r. obrazem "Trójca Święta" w części centralnej oraz stojącymi po bokach złoconymi rzeźbami biskupów: Wojciecha i Stanisława. W górnej części nastawy ołtarzowej znajduje się wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej z 2. poł. XVIII w. z umieszczonymi po bokach rzeźbami św. Kazimierza i św. Sebastiana.
 • Barokowe rzeźby z XVIII w. przedstawiające św. Jana Nepomucena i św. Jana Ewangelistę. - przy wejściu do prezbiterium
 • Ołtarze boczne z 1. poł. XVIII w.
 • Obrazy pochodzące z XVII w.: "Matka Boża z Dzieciątkiem" z sukienką z blachy srebrnej (XVIII w.) oraz "Św. Antoni z Padwy z Dzieciątkiem". - w kaplicach nawy północnej i południowej
 • Barokowa ambona z XVIII w.
 • Prospekt organowy z 1. poł. XVII w.

 • Barokowa dzwonnica z poł. XVIII w. - obok kościoła
 • Klasycystyczny ratusz zbudowany w latach 1842-1843, prawdopodobnie według projektu Henryka Marconiego, wzniesiony został na planie kwadratu, piętrowy, z czterospadowym dachem zwieńczonym czworoboczną wieżą, front budynku zdobi portyk z czterema kolumnami toskańskimi.
 • Strażnica pochodząca z 1905 r. będąca siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu.

VIII w.- Pierwsze ślady osadnictwa w Błoniu.

XI w. - Pierwsze wzmianki o Błoniu.

XII w. - Błonie były dużym grodem związanym z kasztelanią w Rokitnie.

1. poł. XIII w. - Przypuszczalna data budowy kościoła w Błoniu.

2 maja 1338 r. - Miasto otrzymało prawa magdeburskie.

1380 r. - Książę mazowiecki Janusz I Starszy wydał przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim, zezwalając, by mieszkańcy Błonia mieli prawo sądzenia się, byli zwolnieni od wszelkich świadczeń oraz mogli wprowadzać towary na rynek błoński bez opłat celnych.

XIV w. - Błonie stało się stolicą powiatu.

XVI w. - Miasto słynęło z piwowarstwa i szewstwa.

1688 r. - Król Jan Kazimierz nadaje miastu przywilej o pobieraniu opłat placowych i targowych.

XVII/XVIII w. - Okres zniszczeń spowodowanych wojnami szwedzkimi i przemarszami kolejnych armii.

Koniec XVIII w. - Miasto staje się własnością księcia Józefa Poniatowskiego.

10 lipca 1794 r. - Podczas insurekcji kościuszkowskiej Polacy w bitwie pod Błoniem odnoszą zwycięstwo nad wojskami pruskimi.

1795 r. - Zajęcie miasta przez Prusy.

1807-1815 - Miasto znajduje się w Księstwie Warszawskim, potem w Królestwie Polskim.

1903 r. - Przez Błonie zostaje przeprowadzona kolej warszawsko-kaliska.

1906 r. - W Błoniu wybuchł konflikt religijny pomiędzy katolikami a mariawitami, którzy nieskutecznie dążyli do tego, by kościół Świętej Trójcy stał się ich siedzibą.

1912 r. - W mieście powstaje fabryka zapałek.

11 września 1939 r. - Walki 2 Dywizji Piechoty z wojskami niemieckimi pod Błoniem.

Wrzesień 1939 r. - Na terenie fabryki zapałek powstaje obóz przejściowy dla jeńców polskich, przekształcony następnie w obóz pracy i getto dla Żydów.

1952 r. - Elektryfikacja kolei Warszawa-Błonie.

 • Borzęcin - kościół pw. św. Wincentego Ferreriusza.Jedna z najstarszych parafii na Mazowszu, powstała między rokiem 1166 a 1254. Murowany kościół z połowy XIX w., eklektyczny z dominującymi akcentami neorenesansu.
 • Kampinos - kościół pw. Wniebowzięcia NMP.Kościół w stylu polskiego baroku, wzniesiony pod koniec XVIII w. Wyposażenie, o dominującym białym kolorze i złoconych ornamentach, nosi cechy późnobarokowe. Wśród zabytków, m.in. pochodzący z początku XVII w. i otaczany lokalnym kultem obraz "Matka Boża z Dzieciątkiem"- Pani Kampinosu.
 • Laski - kaplica pw. Matki Bożej Anielskiej. Drewniana, trójnawowa kaplica w stylu zakopiańskim zbudowana w latach 1922-1925 według projektu Łukasza Wolskiego.
 • Leszno - kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Murowany kościół, wzniesiony w latach 1894-1898 według projektu Konstantego Wojciechowskiego, utrzymany w stylu neogotyckim. Ciekawostką są secesyjne polichromie z początku XX w., prawdopodobnie inspirowane twórczością Józefa Mehoffera.
 • Lipków - kościół pw. św. Rocha. Otoczony sienkiewiczowską legendą ma stosunkowo krótką historię. Ufundowany w 1792 r. przez Ormianina Jakuba Paschalisa Jakubowicza, zbudowany został jako kaplica dworska. Przez ponad 100 lat nie użytkowany popadł w ruinę. Odbudowany w latach 50. XX w., później ponownie opuszczony i zaniedbany. Obecnie podjęto prace remontowe.
 • Rokitno - kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Barokowy kościół z końca XVIII w. zbudowany według projektu Jana Tomasza Bellottiego. Wewnątrz, m.in. łaskami słynący obraz Matki Bożej (XVI/XVII w.) malowany temperą na desce. Prymas Polski kard. Józef Glemp 8 września 2004 r. podniósł parafię Wniebowzięcia NMP do godności Sanktuarium Diecezjalnego Archidiecezji Warszawskiej.
 • Stare Babice - kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Neobarokowy kościół z 1728 r., w latach 1899-1902 przebudowany. W pobliżu kościoła istnieje Aleja Dębów Katyńskich - powstała w kwietniu 2010 r. dla upamiętnienia ofiar polskiej Golgoty Wschodu oraz Katastrofy smoleńskiej.
 • Zaborów - kościół pw. św. Anny. Klasycystyczny, murowany, zbudowany w 1791 r. według projektu Hilarego Szpilowskiego, z fundacji właścicieli Zaborowa - Placyda i Karoliny Izbińskich herbu Prawdzic.