Świątynia Opatrzności Bożej

Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa

Szlak: Bijące Serce Historii

 • Widok ogólny
 • Kopuła
Następny

Komentarze i materiały użytkowników

  Galeria zdjęć


  ~abcdef, Pobierz


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat warszawski, gmina Warszawa

archidiecezja warszawska, dekanat wilanowski


Współrzędne GPSGPS: N 52.158828, E 21.072067

Strona WWWWWW


HistoriaHistoria

Początki historii Świątyni Opatrzności Bożej sięgają czasów Oświecenia. Budowę świątyni, mającej stanowić wotum wdzięczności za uchwalenie Konstytucji 3 Maja, uchwalili w 1791 r. …


ArchitekturaArchitektura

Architektura budowli, zaprojektowanej jako jednoprzestrzenne wnętrze, jest zestawieniem dwóch brył: koła, które jest znakiem Boga (Trójjedynego) oraz krzyża - znaku Chrystusa.


W otoczeniuW otoczeniu

 • Pałac w Wilanowie wzniesiony w latach 1681-1696 dla króla Jana III Sobieskiego, zaprojektował Augustyn Locci. Budowla łączy w sobie elementy typowe dla polskiego dworku szlacheckiego, francuskiego pałacu oraz włoskiej willi …

Daty historyczneDaty historyczne

5 maja 1791 r. - Sejm Czteroletni podjął uchwałę o wzniesieniu Świątyni Opatrzności Bożej jako wotum wdzięczności za uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

3 maja 1792 r. -Uroczystość - z udziałem króla …


Na szlakuNa szlaku

 • Kościół pw. bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3, 02-793 Warszawa
 • Kościół pw. św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
Bijące Serce Historii to zbiór tras i proponowanych sposobów zwiedzania warszawskich kościołów. Nazwa szlaku  wyraża przekonanie, że w warszawskich kościołach zapisana została historia stolicy i Polski.

W pierwszej fazie tej części projektu "Skarbiec Mazowiecki" proponujemy zwiedzanie 48 świątyń, uwzględniają one podstawowe kategorie zwiedzania, np."  kościoły wotywne, świątynie związane z kapłańską drogą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kościoły Traktu Królewskiego a także miejsca związane z bł. Janem Pawełem II.

Początki historii Świątyni Opatrzności Bożej sięgają czasów Oświecenia. Budowę świątyni, mającej stanowić wotum wdzięczności za uchwalenie Konstytucji 3 Maja, uchwalili w 1791 r. posłowie Sejmu Czteroletniego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim na czele. Autorem projektu budowli, która miała stanąć na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego, był królewski architekt Jakub Kubicki. Powstała wówczas jedynie część fundamentów.

Do idei budowy świątyni powrócono po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Konkurs na projekt wygrał w 1931 r. znany architekt Bohdan Pniewski. Niestety wybuch II wojny światowej, okupacja hitlerowska, a następnie rządy komunistyczne uniemożliwiły realizację budowy świątyni przez następne kilkadziesiąt lat.

O zobowiązaniach posłów Sejmu Czteroletniego przypomniał po 1989 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp. Potwierdził je w 1998 r. Sejm RP w uchwale „W sprawie budowy w Warszawie Świątyni Opatrzności Bożej”. Konkurs na projekt wygrała pracownia architektoniczna Wojciecha i Lecha Szymborskich. Kamień węgielny pod budowę świątyni poświęcił 13 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II.

Architektura budowli, zaprojektowanej jako jednoprzestrzenne wnętrze, jest zestawieniem dwóch brył: koła, które jest znakiem Boga (Trójjedynego) oraz krzyża - znaku Chrystusa.

W przestrzeni widoczna jest rotunda świątyni, ujęta w cztery portale tworzące formę krzyża greckiego. Wnętrze doświetla światło dzienne wpadające przez świetlik - przeszkloną konstrukcję znajdującą się w kopule. Nawę główną o średnicy 46 m otaczają skośne filary. Z nawy bocznej, gdzie znajdą się stacje wotywne, prowadzić będzie wejście do czterech kaplic. Nad nawą boczną, w pierścieniu okalającym kopułę, będzie się mieścić Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

We wnętrzu świątyni przewidziano 1,5 tys. miejsc siedzących iokoło 2,5 tys. miejsc stojących.

 • Kościół dolny - gdzie odprawiane są Msze św. i nabożeństwa.
 • Panteon Wielkich Polaków - miejsce pochówku wybitnych przedstawicieli życia społecznego i kultury polskiej. Spoczywają tu m.in.: Ryszard Kaczorowski - ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Stefan Korboński - jeden z twórców Polskiego Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej, ks. Jan Twardowski - poeta, ks. Zdzisław Peszkowski - Kapelan Rodzin Katyńskich. - w podziemiach świątyni.
 • Aleja Darczyńców - miejsce, w którym uwieczniono nazwiska mecenasów budowy Świątyni Opatrzności Bożej. - w podziemiach świątyni.
 


 • Pałac w Wilanowie wzniesiony w latach 1681-1696 dla króla Jana III Sobieskiego, zaprojektował Augustyn Locci. Budowla łączy w sobie elementy typowe dla polskiego dworku szlacheckiego, francuskiego pałacu oraz włoskiej willi ogrodowej. W 1994 r. zespół pałacowy w Wilanowie Królewskim został uznany za pomnik historii. - na wschód od Świątyni Opatrzności Bożej

5 maja 1791 r. - Sejm Czteroletni podjął uchwałę o wzniesieniu Świątyni Opatrzności Bożej jako wotum wdzięczności za uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

3 maja 1792 r. -Uroczystość - z udziałem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - wmurowania kamienia węgielnego pod Świątynię Opatrzności Bożej, w dzisiejszym Ogrodzie Botanicznym.

17 marca 1921 r. - Parlament II Rzeczypospolitej uchwalił „Ustawę o wykonaniuślubu uczynionego przez Sejm Czteroletni, wzniesienia w Warszawie świątyni pod wezwaniem Opatrzności Bożej”.

1931 r. - Konkurs na projekt Świątyni Opatrzności Bożej wygrał architekt Bohdan Pniewski.

2 maja 1989 r. - Powrót do idei budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Na terenie przeznaczonym pod budowę uroczyście ustawiono krzyż.

Kwiecień 1991 r. - Komisja Konstytucyjna Senatu RP w uchwale powziętej z okazji 200. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja stwierdziła aktualność ślubu z 1791 r.

23 października 1998 r. - W uchwale „W sprawie budowy w Warszawie Świątyni Opatrzności Bożej” Sejm RP ustalił, że zobowiązanie posłów Sejmu Czteroletniego należy wypełnić.

13 czerwca 1999 r. - Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni.

2 maja 2002 r. - Uroczyście wmurowano kamień węgielny.

23 listopada 2002 r. - Symboliczne rozpoczęcie budowli - wbicie pierwszej łopaty w ziemię.

3 lutego 2006 r. - Pierwszy pochówek w Panteonie Wielkich Polaków - wybitnego poety ks. Jana Twardowskiego.

27 listopada 2007 r. - Powołano Centrum Opatrzności Bożej.

1 czerwca 2008 r. - I Święto Dziękczynienia na terenie Świątyni Opatrzności Bożej.

Kwiecień2010 r. - Pogrzeb w Panteonie Wielkich Polaków ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz trzech innych ofiar katastrofy smoleńskiej.

6 czerwca 2010 r. - Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki podczas obchodów III Święta Dziękczynienia. Umieszczenie relikwii błogosławionego w Panteonie Wielkich Polaków.

18 lutego 2011 r. - Montaż krzyża na kopule świątyni, zakończenie stanu surowego otwartego.

Marzec 2011 r. - Udostępnienie dla pielgrzymów Panteonu Wielkich Polaków.

5 czerwca 2011 r. - Umieszczenie w Panteonie Wielkich Polaków relikwii bł. Jana Pawła II.

 • Kościół pw. bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3, 02-793 Warszawa
 • Kościół pw. św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa