Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Żeromskiego 6, 26-600 Radom

Szlak: Sakralne Perły Mazowsza, pętla: Pętla południowa

Kościół  pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Widok ogólny/fot. Jacek Wiśniewski
Następny

Opis


Informacje podstawowe

Współrzędne GPSGPS: N 51.401226, E 21.147526

Telefon483627215


HistoriaHistoria

Zespół kościelno-klasztorny bernardynów pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Radomiu pochodzi
z 1467 r
. Za zgodą papieża Pawła II król Kazimierz Jagiellończyk osadził …

Szlak " Sakralne Perły Mazowsza" to pierwszy etap prezentacji najcenniejszych obiektów sakralnych na Mazowszu. Znajdą się na nim zarówno zabytki tej klasy, co katedra w Płocku, jak i sanktuarium w Loretto, czy kaplica w Choszczówce, związana ze sługa Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. O ich znaczeniu decydują zarówno walory historyczne, jak i religijne - wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.

Zespół kościelno-klasztorny bernardynów pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Radomiu pochodzi
z 1467 r
. Za zgodą papieża Pawła II król Kazimierz Jagiellończyk osadził bernardynów, według ich reguły,poza murami królewskiego miasta. Dzięki fundacji królewskiej już w 1468 r.został zbudowany drewniany kościół z klasztorem. Budowę murowanego zespołu kościelno-klasztornego z funduszów królewskich
i marszałka wielkiego koronnego Dominika Kazanowskiego bernardyni prowadzili w latach 1480-1500. Ze względów obronnych, głównie przed najazdami tatarskimi,kościół i klasztor najpierw obwarowano wałami ziemnymi, a w XVI w. otoczono murem, basztami, wałami i fosą. Na przełomie XVI i XVII w. do kościoła dobudowano kaplicę św. Anny i przebudowano większość ołtarzy, w wyniku czego gotyckie wnętrze otrzymało wystrój barokowy. 

Bernardyni radomscy od początku rozwijali różne formy duszpasterstwa, szerzyli kult Męki Pańskiej i cześć dla Matki Bożej oraz urządzali uroczyste nabożeństwa, które gromadziły tłumy wiernych. Przedmiotem szczególnego kultu jest obraz „Matka Boża z Dzieciątkiem” (zwany dawniej Matką Bożą Godzinkową, obecnie Niepokalanego Poczęcia NMP). W czasie zaborów bernardyni zaangażowali się w działalność patriotyczną, szczególnie w czasie powstania styczniowego w klasztorze odbywały się narady powstańców. Jednym z uczestników tych spotkań był przywódca oddziałów powstańczych Dionizy Czachowski, któremu poświęcony jest sarkofag w kościele. W ramach represji po powstaniu styczniowym wielu zakonników zostało zesłanych na Syberię, a klasztor zajęły wojska rosyjskie. W 1864 r. dokonano kasaty klasztoru, zaś kościół przeszedł pod opiekę księży diecezjalnych.

W latach 1911-1912 przeprowadzono restaurację kościoła bernardynów pod kierownictwem architekta Stefana Szyllera. W 1936 r. bernardyni powrócili do Radomia. Wznowili oni uroczyste nabożeństwa i odpusty oraz rozpoczęli gruntowny remont klasztoru, który trwał ok. 40 lat. W 1959 r. wybuchł w świątyni pożar, który strawił dach kościoła i uszkodził wnętrze, w tym polichromię. W wyniku renowacji przywrócono gotycki wystrój wnętrza.

Sakralne Perły Mazowsza


Szlak " Sakralne Perły Mazowsza" to pierwszy etap prezentacji najcenniejszych obiektów sakralnych na Mazowszu. Znajdą się na nim zarówno zabytki tej klasy, co katedra w Płocku, jak i sanktuarium w Loretto, czy kaplica w Choszczówce, związana ze sługa Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. O ich znaczeniu decydują zarówno walory historyczne, jak i religijne - wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.