Sanktuarium pw. św. Walentego

Rynek 10, 05-334 Latowicz

Szlak: Sakralne Perły Mazowsza, pętla: Pętla wschodnia

Sanktuarium pw. św. Walentego
Fasada kościoła/fot. Maria Dębek
Następny

Opis


Informacje podstawowe

Współrzędne GPSGPS: N 52.026528, E 21.806164

Telefon257521093


HistoriaHistoria

Parafia w Latowiczu powstała prawdopodobnie już w XI w., zaś według dokumentów na przełomie XIII i XIV w. Patronem pierwszego drewnianego kościoła był św. Wawrzyniec. Kolejny kościół pw. św. Anny …

Szlak " Sakralne Perły Mazowsza" to pierwszy etap prezentacji najcenniejszych obiektów sakralnych na Mazowszu. Znajdą się na nim zarówno zabytki tej klasy, co katedra w Płocku, jak i sanktuarium w Loretto, czy kaplica w Choszczówce, związana ze sługa Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. O ich znaczeniu decydują zarówno walory historyczne, jak i religijne - wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.

Parafia w Latowiczu powstała prawdopodobnie już w XI w., zaś według dokumentów na przełomie XIII i XIV w. Patronem pierwszego drewnianego kościoła był św. Wawrzyniec. Kolejny kościół pw. św. Anny ufundowała w 1400 r. Anna, księżna mazowiecka.

W XVI w. za czasów królowej Bony rozwój miejscowości i okolicy, powstawanie nowych miasteczek i parafii spowodowało powołanie w Latowiczu dekanatu, co podniosło rangę nie tylko parafii, ale i miasta.

W 1548 r. księżna Anna Radziwiłłowa ufundowała nowy kościół również pw. św. Anny. Kościół był częściowo murowany i posiadał cztery kaplice. Podczas pożaru miasta w 1613 r. świątynia ta spłonęła. W XVII w. następny kościół, pw. św. Ducha, wystawił ks. Stanisław Falęcki. Na przełomie XVII i XVIII w. Latowicz przeżywał okres swej świetności. W tym czasie poza kościołem parafialnym miasto posiadało jeszcze trzy inne świątynie katolickie: pw. św. Ducha, pw. św. Wawrzyńca i kościółek przyszpitalny pw. św. Ducha. Zostały one zniszczone podczas potopu szwedzkiego. W latach 1733-1737 nowy kościół pw. Świętej Trójcy wystawił swoim sumptem August Aleksander Czartoryski, wojewoda ruski i starosta katowicki.

Ponowny rozwój miasta oraz wzrost liczby wiernych spowodował wybudowanie nowego murowanego kościoła. Wykonanie projektu świątyni powierzono architektowi Józefowi Piusowi Dziekońskiemu. Kościół wzniesiono w latach 1909-1911 w okresie zaboru rosyjskiego, zaś stary kościół rozebrano w 1918 r. Konsekracji kościoła pw. św. Walentego i św. Trójcy dokonał 23 czerwca 1920 r. kard. Aleksander Kakowski, arcybiskup metropolita warszawski.

W parafii latowickiej działa wiele bractw, m.in. Bractwo św. Walentego. Na odpust św. Walentego przybywają liczni wierni, nie tylko z parafii. W ciągu wielowiekowej historii parafii zmieniała się jej przynależność do diecezji: na początku jako pierwsza po wschodniej stronie Wisły należała ona do diecezji poznańskiej, następnie od 1894 r. do archidiecezji warszawskiej, a obecnie od 1992 r. do diecezji warszawsko-praskiej.


Sakralne Perły Mazowsza


Szlak " Sakralne Perły Mazowsza" to pierwszy etap prezentacji najcenniejszych obiektów sakralnych na Mazowszu. Znajdą się na nim zarówno zabytki tej klasy, co katedra w Płocku, jak i sanktuarium w Loretto, czy kaplica w Choszczówce, związana ze sługa Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. O ich znaczeniu decydują zarówno walory historyczne, jak i religijne - wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.