Kościół pw. Stygmatów św. Franciszka Serafickiego

Zakroczymska 1, 00-225 Warszawa

Szlak: Bijące Serce Historii, pętla: Kościoły Starego i Nowego Miasta

Kościół pw. Stygmatów św. Franciszka Serafickiego
Widok od ul. Zakroczymskiej/fot. Jacek Wiśniewski
Następny

Bijące Serce Historii

Kościoły Starego i Nowego Miasta

Kościół pw. Stygmatów św. Franciszka Serafickiego
Następny

OpisHistoriaHistoria

Włoski franciszkanin o. Wincenty Scapito, kapelmistrz i kapelan, rozpoczął w 1645 r. budowę kościoła za zgodą króla Władysława IV. Rok później dokonano konsekracji drewnianego kościoła, który został spalony podczas potopu …
Bijące Serce Historii to zbiór tras i proponowanych sposobów zwiedzania warszawskich kościołów. Nazwa szlaku  wyraża przekonanie, że w warszawskich kościołach zapisana została historia stolicy i Polski.

W pierwszej fazie tej części projektu "Skarbiec Mazowiecki" proponujemy zwiedzanie 48 świątyń, uwzględniają one podstawowe kategorie zwiedzania, np."  kościoły wotywne, świątynie związane z kapłańską drogą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kościoły Traktu Królewskiego a także miejsca związane z bł. Janem Pawełem II.

Włoski franciszkanin o. Wincenty Scapito, kapelmistrz i kapelan, rozpoczął w 1645 r. budowę kościoła za zgodą króla Władysława IV. Rok później dokonano konsekracji drewnianego kościoła, który został spalony podczas potopu szwedzkiego. W dniu 4 października 1662 r. miała miejsce konsekracja nowego drewnianego kościoła, dla którego namalowano dwa obrazy: "Św. Antoni" i "Stygmaty św. Franciszka". 
 
W 1679 r. położono kamień węgielny pod budowę murowanej świątyni. Mimo protekcji króla Jana III Sobieskiego i darów przekazanych przez Adama Kotowskiego po wielu trudnościach budowę kościoła  ukończono w 1737 r. Autorami projektu świątyni i jej budowy byli architekci Jan Chrzciciel Ceroni i Antoni Solari, zaś budowę dokończyli  architekci Jan, Józef i Jakub Fontanowie. Ostatnim etapem budowy kościoła była realizacja fasady według architekta Józefa Borettiego w 1788 r. 
 
Po trzecim rozbiorze Polski rząd carski umieścił w klasztorze dom kary i poprawy dla kleru. W latach 30. XIX w. budynek przejęła akademia duchowna, która działała do usunięcia franciszkanów z klasztoru w 1863 r. W kolejnych latach w klasztorze działała ochronka dla dzieci, a kościół przekształcono w kościół garnizonowy dla katolików służących w armii carskiej. 
 
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę franciszkanie wrócili do swojej siedziby na Nowym Mieście w Warszawie. Przed wybuchem II wojny światowej warszawski klasztor został siedzibą zarządu prowincji franciszkańskiej. W czasie powstania warszawskiego kościół został częściowo zbombardowany. Ocalała część kościoła z cudownym obrazem "Św. Antoni", przed którym została odprawiona w dniu  21 stycznia 1945 r. pierwsza Mszę św. w lewobrzeżnej Warszawie. 
 
Zachowany stan techniczny zbombardowanej świątyni pozwolił na szybką realizację dzieła jej odbudowy. Kościół po rewitalizacji w latach 80. XX w. odzyskał swój dawny blask. 

Bijące Serce Historii


Bijące Serce Historii to zbiór tras i proponowanych sposobów zwiedzania warszawskich kościołów. Nazwa szlaku  wyraża przekonanie, że w warszawskich kościołach zapisana została historia stolicy i Polski.

W pierwszej fazie tej części projektu "Skarbiec Mazowiecki" proponujemy zwiedzanie 48 świątyń, uwzględniają one podstawowe kategorie zwiedzania, np."  kościoły wotywne, świątynie związane z kapłańską drogą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kościoły Traktu Królewskiego a także miejsca związane z bł. Janem Pawełem II.