Skarbiec Mazowiecki2 - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu. Rozwój i komercjalizacja produktu

Wartosć projektu: 537 891,15 PLN

Kwota dofinansowania: 373 511,25 PLN

Środki prywatne: 164 379,90 PLN

Beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna Skarbiec Mazowiecki

Zakończenie realizacji projektu: 11.08.2014r.

"Skarbiec Mazowiecki 2jest rozwinięciem wcześniej zrealizowanego projektu, prezentującego sakralne atrakcje turystyczne Mazowsza i Warszawy. Istniejące i dostępne w Internecie szlaki turystyczne zostaną poszerzone o 25 nowych obiektów, które zostaną wyróżnione zewnętrznymitablicami wolnostojącymi.Przeprowadzone zostaną działania promocyjne, polegające na organizacji rajdów rowerowych, spływów kajakowych, spacerów tematycznych i wyjazdów krajoznawczych.

Internetowy przewodnik będzie dostępny na urządzeniach mobilnych. Powstaną także turystyczne szkolenia e-learnigowe.

Aktualności - zobacz wszystkie wiadomości...