Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Ks. Piotra Ściegiennego 11, 06-400 Ciechanów

Szlak: Sakralne Perły Mazowsza, pętla: Pętla północna

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat ciechanowski, gmina Ciechanów

diecezja płocka, dekanat ciechanowski wschodni


Współrzędne GPSGPS: N 52.875375, E 20.613554

Telefon236722453


HistoriaHistoria

Gród w Ciechanowie, notowany już w 1065 r., posiadał prawdopodobnie kościół w formie pre romańskiej rotundy pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W1385 r


ArchitekturaArchitektura

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny,dawny kościół  farny został  wybudowany na Farskiej Górze. Świątynia jest orientowana, późnogotycka, mury budowli są zcegły wypalanej o …


ZabytkiZabytki

Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XIX i XX w. Po II Soborze Watykańskim wyposażenie prezbiterium przystosowano do obecnej liturgii.

 • W nastawie …

W otoczeniuW otoczeniu

 • Mur ceglany otaczający kościół.
 • Pomnik św. Jana Pawła II. - przed wejściem na teren kościoła u podnóża Farskiej …

Daty historyczneDaty historyczne

1065 r. - Pierwsza wzmianka o grodzie w Ciechanowie.

XI/XII w. - Istnienie pre romańskiej świątyni pw.Świętych Apostołów Piotra i Pawła.


Na szlakuNa szlaku

·        Sanktuarium pw.Matki Bożej Loretańskiej w Loretto nad Bugiem

·        Sanktuarium …

Szlak " Sakralne Perły Mazowsza" to pierwszy etap prezentacji najcenniejszych obiektów sakralnych na Mazowszu. Znajdą się na nim zarówno zabytki tej klasy, co katedra w Płocku, jak i sanktuarium w Loretto, czy kaplica w Choszczówce, związana ze sługa Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. O ich znaczeniu decydują zarówno walory historyczne, jak i religijne - wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.

Gród w Ciechanowie, notowany już w 1065 r., posiadał prawdopodobnie kościół w formie pre romańskiej rotundy pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W1385 r.przy istniejącym kościele została erygowana parafia. Na miejscu poprzedniego kościoła za czasów książąt mazowieckich zbudowano drewniany kościół parafialny pw. NMP, który spłonął w 1476 r.

Obecna  murowana  świątynia powstała w latach 1515-1525.Konsekracji dokonał biskup płocki Andrzej Noskowski w 1551 r. Obszerna trójnawowa budowla z dwiema bocznymi kaplicami posiadała pierwotnie jedenaścieołtarzy. Kościół ten stał się kościołem farnym dla powstającego miasta Radomia.

Podczas wojen szwedzkich w 1657 r. ciechanowska fara uległa w dużym stopniu zniszczeniu. Była ona również miejscem sejmików szlachty ziemi ciechanowskiej, podczas których niejednokrotnie dochodziło do bójek z użyciem szabel. W 1701 r. podczas sejmiku kościół został sprofanowany,w jego murach zostało zabitych kilku obradujących szlachciców.

Pierwsza restauracja świątyni została wykonana w 1781 r. staraniem ks. Macieja Rydzewskiego. W 1807 r. podczas kampanii napoleońskiej Francuzi urządzili w kościele piekarnię. Spaleniu uległo wówczas całe wyposażenie wnętrza. Ocalał jedynie krzyż z XVI w.umieszczony na belce tęczowej i krucyfiks z XVII w.

W XIX w. kościół był dwukrotnie remontowany: w latach 1822-1823 za czasów ks. Rajmunda Bagieńskiego z fundacji gen. Wincentego Krasińskiego oraz w latach 1876-1878.Na szczycie Farskiej Góry w 1889 r. wybudowano neogotycką dzwonnicę.

W czasie I wojny światowej Niemcy zajęli świątynię na szpital wojskowy.Mimo trwających działań wojennych w latach 1913-1920 przebudowano świątynię według projektu architekta Stefana Szyllera. Kościół otrzymał wówczas sklepienia gwiaździste i zakrystię. W latach 70. XXw. ks. Czesław Głowicki przeprowadził rozbudowę plebanii. W 2012 r. wnętrze kościoła odnowiono i wykonano konserwację polichromii, przywracając świątyni jej dawny blask.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny,dawny kościół  farny został  wybudowany na Farskiej Górze. Świątynia jest orientowana, późnogotycka, mury budowli są zcegły wypalanej o układzie gotyckim z przyporami. W dolnych partiach murów kościoła są wbudowane głazy narzutowe, natomiast w górnych partiach murów cegłę zendrówkę ułożono
w formy geometryczne. Wnęki są otynkowane i pomalowane na biało, co nadaje świątyni efekt lekkości. Na przecięciu nawy głównej z transeptem jest niewielka wieżyczka, rodzaj sygnaturki. Gotyckie ceglane szczyty k
ościoła są bogato zdobione.

Świątynia jest trójnawowa z transeptem, przy czym nawa główna jest nieco wyższa od naw bocznych. Naturalne światło wpada do wnętrza świątyni przez okna naw bocznych oraz przez trzy okna witrażowe umieszczone w szczycie prezbiterium oraz w ramionach transeptu. Wzdłuż prezbiterium, na przedłużeniu naw bocznych znajdują się dwie wysokie kaplice,co jest unikatem architektonicznym w Polsce.

Sklepienia gwiaździste we wnętrzu świątyni pochodzą z początku XX w. W dawnej zakrystii, obecnie kaplicy, jest sklepienie kolebkowo-krzyżowe.

Integralną częścią kościoła jest wolno stojąca neogotycka dzwonnica na szczycie grodziska.  Została ona wymurowana z cegły na planie prostokąta z przyporami, posiada koliste przezrocza w górnej kondygnacji i sterczynowe szczyty. Dzwonnicę kryje dwuspadowy dach.

Świątynia w Ciechanowie jest znakomitym przykładem gotyku mazowieckiego i perłą architektury. 

Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XIX i XX w. Po II Soborze Watykańskim wyposażenie prezbiterium przystosowano do obecnej liturgii.

 • W nastawie ołtarza głównego w stylu neogotyckim w jego dolnej części znajdują się figury 12 apostołów, zaś rozdzieloną oknem witrażowym górną część ołtarza zdobią sceny z życia Pana Jezusa i Maryi.
 • Pięć ołtarzy bocznych: ołtarz z obrazem „Jezu ufam Tobie”w transepcie, ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej w kaplicy przy prezbiterium, ołtarz z wizerunkiem św. Andrzeja Boboli przy zachowanej ambonie, ołtarz z relikwią bł. Jana Pawła II i jego wizerunkiem w kaplicy przylegającej do prezbiterium oraz ołtarz poświęcony św. Stanisławowi Kostce w transepcie.
 • Do starszych elementów wyposażenia należą: dwie kropielnice granitowe z XVI w. w kruchtach oraz krucyfiks z 1. poł. XVII w. wzorowany na wcześniejszym krucyfiksie z XV w.
 • Wnętrze świątyni pokrywa polichromia wykonana w latach 20. XX w. przez artystę malarza Władysława Drapiewskiego, którego innym znakomitym dziełem jest polichromia w bazylice katedralnej w Płocku.
 • Renesansowy nagrobek Stanisława Szczurzyńskiego z 1556 r. z płaskorzeźbioną postacią zmarłego w zbroi. - w prezbiterium
 • Marmurowa tablica epitafijna z 1644 r. ufundowana rodzicom przez Wojciecha Lubicz-Przedwojewskiego.
 • Marmurowa tablica upamiętniająca żołnierzy 11. Pułku ułanów im. Marszałka Rydza-Śmigłego, poległych w latach 1918-1945.
 • Dwie tablice poświęcone poecie Zygmuntowi Krasińskiemu: pierwsza z 1962 r. informuje o przyjęciu przez niego w tym kościele 20 października 1822 r. sakramentu bierzmowania, zaś druga z 2012 r. upamiętnia jego 200. rocznicę urodzin.
 • Tablica upamiętniająca udział szewca Jana Kilińskiego w insurekcji kościuszkowskiej ufundowana w 1894 r. przez rzemieślników ciechanowskich.
 • Tablica z 1993 r. poświęcona żołnierzom AK i innych oddziałów niepodległościowych poległym i zamordowanym w latach 1939-1956.

 

 • Mur ceglany otaczający kościół.
 • Pomnik św. Jana Pawła II. - przed wejściem na teren kościoła u podnóża Farskiej Góry
 • Neogotycka dzwonnica. - na szczycie Farskiej Góry
 • Dawny zespół kościelno-klasztorny augustianów z późnogotycką świątynią pw. Nawiedzenia NMP.
 • Pomnik św. Piotra, patrona miasta. - w pobliżu Farskiej Góry
 • Zamek książąt mazowieckich, który po generalnym remoncie zostanie udostępniony do zwiedzania. - w pobliżu Farskiej Góry
 • Muzeum Szlachty Mazowieckiej. - przy deptaku w Ciechanowie   

1065 r. - Pierwsza wzmianka o grodzie w Ciechanowie.

XI/XII w. - Istnienie pre romańskiej świątyni pw.Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

1385 r. - Pierwsza historyczna wzmianka o erygowaniu parafii w Ciechanowie.

1476 r. - Pożar drewnianego kościoła parafialnego pw.Najświętszej Maryi Panny.

1515-1525 - Budowa obecnego kościoła.

1551 r. - Konsekracja świątyni przez biskupa płockiego Andrzeja Noskowskiego.

1701 r. - Profanacja kościoła podczas sejmiku, na którym podczas bójki w murach świątyni zabito kilku obradujących szlachciców.

XIX w.- W czasie kampanii napoleońskiej Francuzi urządzili w kościele piekarnię.

XIX w. - Dwukrotny remont kościoła.

1889 r. - Na grodzisku wybudowano neogotycką dzwonnicę.

1913-1920 - Remont i rozbudowa świątyni według projektu architekta Stefana Szyllera.

1914 r. - Niemcy zajęli kościół na szpital wojskowy.

 XX w. - Przeprowadzenie remontu kościoła.

·        Sanktuarium pw.Matki Bożej Loretańskiej w Loretto nad Bugiem

·        Sanktuarium Maryjne pw. Matki Bożej Zwycięskiej Cudu nad Wisłą w Ossowie

·        Sanktuarium pw.Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu

·        Bazylika mniejsza kolegiacka pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku

·        Instytut Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Choszczówce

 

Kościół w Ciechanowie leży na szlaku św. Stanisława Kostki: Drobin, Ciechanów, Rostkowo, Przasnysz.