Kościół pw. św. Bartłomieja

Jana Pawła II 3, 08-107 Paprotnia

Szlak: Drewniane Skarby Mazowsza, pętla: Pętla siedlecka

 • Widok ogólny kościoła
 • Fasada kościoła
 • Drzwi wejściowe
 • Fragment fasady
 • Elewacja południowwa kościoła
 • Elewacja wschodnia
 • Elewacja północna kościoła
 • Fasada i elewacja północna
 • Fasada i elewacja południowa
 • Wieża fasady
 • Wieżyczka na sygnaturkę
 • Nagrobek na przykościelnym cmentarzu
 • Drewniana dzwonnica
 • Drewniana dzwonnica
 • Wnętrze kościoła, widok ogólny
 • Organy
 • Nagrobek Kazimierza Kalickiego
 • Widok na zachodnią ścianę
 • Południowa ściana
 • Północna ściana
 • Lewy ołtarz boczny
 • Prawy ołtarz boczny
 • Feretrony
 • Witaraż w okna nawy
 • Witraż w nawie
 • Chrzcielnica
 • Polichromia na stropie nawy
 • Ambona
 • Stalle
 • Witraż w prezbiterium
 • Witraż w prezbiterium
 • Ołtarz główny
 • Ambona
 • Figura w otoczeniu kościoła
 • Tablica informacyjna
Następny

Komentarze i materiały użytkowników

  Galeria zdjęć


  ~abcdef, Pobierz

  ~abcdef, Pobierz


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat siedlecki, gmina Paprotnia

diecezja siedlecka, dekanat Suchożebry


Współrzędne GPSGPS: N 52.300483, E 22.467443

Telefon256312124

Strona WWWWWW


KalendarzWydarzenia

13 czerwca

Odpust - św. Antoniego Padewskiego

Kościół pw. św. Bartłomieja - Paprotnia

24 sierpnia

Odpust - św. Bartłomieja Apostoła

Kościół pw. św. Bartłomieja - Paprotnia

HistoriaHistoria

Wieś powstała w XV w. na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Należała do rodu Paprockich herbu Cholewa wywodzącego się z ziemi łęczyckiej i sieradzkiej. Jakub i Wit Paproccy ufundowali tu kościół …


ArchitekturaArchitektura

Drewniany, orientowany kościół o konstrukcji zrębowej wzniesiono na planie krzyża łacińskiego. Nawa i prezbiterium mają taką samą szerokość. Ramiona transeptu mieszczą kaplice. Po obu stronach prezbiterium znajduje się zakrystia i …


ZabytkiZabytki

 • Ołtarz główny, eklektyczny, o dekoracji neogotyckiej (pocz. XX w.), z obrazem "Matka Boża Częstochowska" w metalowej sukience. 
 • Lewy ołtarz boczny o cechach barokowych (pocz. XX w.) z głównym obrazem przedstawiającym …

W otoczeniuW otoczeniu

 • Dzwonnica drewniana pochodząca z początku XX w., o konstrukcji słupowej, zbudowana na planie prostokąta. Jej prostopadłościenna bryła zwieńczona latarnią i dekoracja części arkadowej nawiązuje do form znanych z renesansowej architektury …

Daty historyczneDaty historyczne

Pocz. XV w. - Założenie wsi w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Była gniazdem rodu Paprockich.

1439 r. - Jakub i Wit Paproccy ufundowali kościół pw. św. Bartłomieja.

1455 r. …


Na szlakuNa szlaku

 • Grodzisk k. Sterdyni - kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej, drewniany, zbudowany w 1778 r. jako cerkiew unicka.
 • Gródek nad Bugiem - kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, drewniany, …

Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.


Wieś powstała w XV w. na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Należała do rodu Paprockich herbu Cholewa wywodzącego się z ziemi łęczyckiej i sieradzkiej. Jakub i Wit Paproccy ufundowali tu kościół pw. św. Bartłomieja wzniesiony w 1439 r. Uposażywszy go wystarali się o utworzenie w Paprotni parafii, co nastąpiło w 1455 r. 

Od początku XVI w. wieś dzieliła się na Paprotnię Kościelną i Paprotnię Podawce. Ta druga część zamieszkiwana była przez potomków założycieli wsi, którzy byli kolatorami kościoła. Staropolskie słowo 'podawca' oznacza właśnie kolatora. W 1827 r. Paprotnia Kościelna liczyła 6 domów i 21 mieszkańców, a Paprotnia Podawce - 17 domów i 88 mieszkańców. W 2. poł. XIX w. obie części Paprotni, wraz z folwarkiem Paprotnia Krossy, wchodziły w skład dóbr z centrum w pobliskiej Hołubli.

Gdy kościół ufundowany w XV w. przez Paprockich spłonął, kolejny, również drewniany, został wzniesiony w 1761 r. z fundacji Jakuba Ciecierskiego, późniejszego stolnika drohickiego, ówczesnego właściciela Paprotni. Kościół był czynny do 1876 r., kiedy to władze carskie nakazały jego zamknięcie, a wiernych włączyły do parafii Wyrozęby. Po wydaniu w 1905 r. edyktu tolerancyjnego zezwolono na przywrócenie kościoła do kultu. W 1906 r. staraniem ks. Władysława Górskiego został on wyremontowany i przebudowany. Parafię reaktywowano w 1919 r.

Drewniany, orientowany kościół o konstrukcji zrębowej wzniesiono na planie krzyża łacińskiego. Nawa i prezbiterium mają taką samą szerokość. Ramiona transeptu mieszczą kaplice. Po obu stronach prezbiterium znajduje się zakrystia i skarbczyk. Ściany wzmocniono pionowymi belkami (tzw. lisicami). Zachodnią elewację flankują dwie wieże na planie kwadratu. Wieńczą je czworoboczne ostrosłupowe hełmy.

Wnętrze oświetlają półkoliście zakończone okna. Przy północnej i południowej ścianie prezbiterium znajduje się zakrystia i skarbczyk. Szalunek zewnętrznych ścian stanowi jednocześnie ich dekorację. Strefę poniżej okien oszalowano deskami pionowymi, zaś strefę z oknami - deskami poziomymi. Tę samą kondygnację na wieżach okryto deskami ułożonymi skośnie w jodełkę. Analogiczną dekorację zastosowano na szczytach otaczających z czterech stron hełmy wież. W połowie wysokości ścian znajduje się uproszczony gzyms kordonowy. Wszystkie narożniki uwypuklono pionowymi deskami imitującymi lizeny (lizena to płaski, pionowy występ w elewacji zewnętrznej). Imitacje lizen zdobią też najwyższe kondygnacje wież, których parapety (płaszczyzny pod oknami) dodatkowo udekorowano prostokątnymi płycinami, czyli wgłębnymi lub wypukłymi dekoracjami o motywach geometrycznych. Najwyższe partie ścian świątyni, prócz wież, ozdobiono krótkimi pionowymi deskami zakończonymi półkoliście od dołu.

Nawę i prezbiterium kryje wspólny dach trójpołaciowy. Każde z ramion transeptu ma również trójpołaciowy dach. Sześcioboczną wieżyczkę na sygnaturkę umieszczono na przecięciu osi nawy i transeptu. Jej zwieńczeniem jest ostrosłupowy hełm. Na zewnątrz ścian, pod okapem, umieszczono ozdobne wsporniki (kroksztyny) łączące więźbę dachową ze ścianami.

 • Ołtarz główny, eklektyczny, o dekoracji neogotyckiej (pocz. XX w.), z obrazem "Matka Boża Częstochowska" w metalowej sukience. 
 • Lewy ołtarz boczny o cechach barokowych (pocz. XX w.) z głównym obrazem przedstawiającym św. Antoniego. W zwieńczeniu ołtarza umieszczono obraz "Trójca Święta".
 • Prawy ołtarz boczny o cechach barokowych (pocz. XX w.) z głównym obrazem przedstawiającym Jezusa Miłosiernego ("Jezu ufam Tobie") oraz wieńczącym ołtarz - "Przemienienie Pańskie".
 • W prawym ołtarzu główny obraz przedstawia Jezusa Miłosiernego ("Jezu ufam Tobie"), zaś wieńczący - "Przemienienie Pańskie". 
 • Trzy dwustronne feretrony (obrazy procesyjne): dwa pochodzące z połowy XIX w., trzeci - z XVIII w. ("Św. Antoni" i "Matka Boża z Dzieciątkiem"). - w kaplicach
 • Wystrój wewnętrznych ścian kościoła imituje wnętrze murowanej świątyni. Wydatny gzyms obiegający całe wnętrze nawiązuje do motywów renesansowych. W połowie wysokości ścian umieszczono skromny gzyms kordonowy. Pionowe podziały ścian zrealizowano za pomocą pilastrów (płaskich filarów, posiadających głowicę i bazę, analogicznie jak kolumny). Na stropie  znajduje się polichromia: w nawie - z przedstawieniem Wniebowzięcia Matki Bożej, w prezbiterium - z wizerunkami czterech Ewangelistów. Balustrada chóru ozdobiona czterema malowidłami figuralnymi rozdzielonymi pilastrami.
 • Ambona i stalle kolatorskie o dekoracji neogotyckiej (zapewne z pocz. XX w.). - w prezbiterium
 • Neogotycki prospekt organowy (obudowa instrumentu). Organy wybudował w 1880 r. Kazimierz Potulski z Warszawy.
 • Witraże z wizerunkami świętych i błogosławionych. - w oknach nawy i prezbiterium
 • Dzwonnica drewniana pochodząca z początku XX w., o konstrukcji słupowej, zbudowana na planie prostokąta. Jej prostopadłościenna bryła zwieńczona latarnią i dekoracja części arkadowej nawiązuje do form znanych z renesansowej architektury monumentalnej. - usytuowana na północny zachód od kościoła
 • Cmentarz kościelny otoczony murem z polnych kamieni. Przy południowej ścianie nawy kościoła znajduje się nagrobek Kazimierza Kalickiego z 1855 r. Ma formę kutego, żelaznego krzyża na cokole z granitu. Niemal bliźniaczy nagrobek stoi w pobliżu dzwonnicy. Inskrypcja częściowo nieczytelna - widoczna data 1855.
 • Cmentarz grzebalny, a na nim, m.in. mogiła polskich żołnierzy poległych w 1920 r. - 600 m na północny zachód od kościoła

Pocz. XV w. - Założenie wsi w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Była gniazdem rodu Paprockich.

1439 r. - Jakub i Wit Paproccy ufundowali kościół pw. św. Bartłomieja.

1455 r. - Erekcja parafii rzymskokatolickiej uposażonej przez Paprockich.

1513 r. - Utworzenie województwa podlaskiego w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. W jego skład weszła ziemia drohicka wraz z Paprotnią.

1569 r. - Włączenie województwa podlaskiego do Korony.

1761 r. - Budowa obecnie istniejącego kościoła, w miejscu poprzedniego spalonego, z fundacji Jakuba Ciecierskiego, późniejszego stolnika drohickiego.

1795 r. - Wieś trafia do zaboru austriackiego.

1809 r. - Wieś znalazła się w granicach Księstwa Warszawskiego.

1815 r. - Utworzenie Królestwa Polskiego (zabór rosyjski), które objęło także Paprotnię.

1876 r. - Władze carskie nakazały zamknięcie kościoła, a wiernych włączyły do parafii Wyrozęby.

1905 r. - Na mocy edyktu tolerancyjnego wydanego przez władze carskie, wiernym zezwolono na użytkowanie tutejszego kościoła.

1906 r. - Gruntowna przebudowa kościoła, która nadała mu dzisiejszy kształt.

1919 r. - Reaktywowanie parafii łacińskiej.

 • Grodzisk k. Sterdyni - kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej, drewniany, zbudowany w 1778 r. jako cerkiew unicka.
 • Gródek nad Bugiem - kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, drewniany, zbudowany w 1743 r. jako cerkiew unicka.
 • Przesmyki - kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła, drewniany, zbudowany w 1776 r.
 • Rogów - kościół parafialny pw. św. Anny, drewniany, zbudowany w 1815 r. jako cerkiew unicka.
 • Rozbity Kamień - kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej, drewniany, zbudowany w 1778 r.
 • Sawice - kościół parafialny pw. św. Jerzego, drewniany, zbudowany w 1815 r. (lub 1738 r.) jako cerkiew unicka.
 • Seroczyn k. Sterdyni - kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, zbudowany w 1849 r. (lub 1670 r.) jako cerkiew unicka.
 • Węgrów - zbór ewangelicki, drewniany, zbudowany w 1679 r. na cmentarzu z nagrobkami z XVII w.