Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Kościelna 60, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, Łęgonice Duże

Szlak: Drewniane Skarby Mazowsza, pętla: Pętla radomska

  • Widok ogólny
  • Widok z boku
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat grójecki, gmina Nowe Miasto nad Pilicą

diecezja łowicka, dekanat Nowe Miasto nad Pilicą


Współrzędne GPSGPS: N 51.615100, E 20.527000

Telefon486741487


HistoriaHistoria

Łęgonice wzmiankowane są już w 1136 r. w bulli papieża Innocentego II jako własność kapituły gnieźnieńskiej. W granicach archidiecezji gnieźnieńskiej miejscowość pozostawała aż do 1818 r.

W 1521 r. parafię …


ArchitekturaArchitektura

Jak zdecydowana większość kościołów mazowieckich, świątynia w Łęgonicach została ustawiona na osi wschód-zachód z wejściem głównym od zachodu. Jest więc świątynią orientowaną, zbudowaną w konstrukcji zrębowej, której ściany wzmocniono lisicami, …


ZabytkiZabytki

  • Barokowe, datowane na XVIII stulecie: ołtarz główny, dwa ołtarze boczne i ambona.
  • Rokokowy krucyfiks, datowany na 2. poł. XVIII wieku. …

W otoczeniuW otoczeniu

Teren przy kościelny otoczony jest nowym żelaznym ogrodzeniem z bramą główną od północy.Wykonano je w roku 1984 dla uczczenia przyjazdu do parafii kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski.

  • Na północny-zachód od …

Daty historyczneDaty historyczne

1136 r. - Pierwsza wzmianka o Łęgonicach- jako własności kapituły gnieźnieńskiej - w bulli papieża Innocentego II.

1521 r. - Arcybiskup gnieźnieński JanŁaski erygował w Łęgonicach samodzielną parafię. …


Na szlakuNa szlaku

Kościół w Łęgonicach jest jednym z sześciu obiektów, dodanych w nowym projekcie „Skarbiec Mazowiecki 2 - rozwój i komercjalizacja produktu”, które tworzą „pętlę radomską”na istniejącym już Szlaku drewnianej architektury sakralnej. …

Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.


Łęgonice wzmiankowane są już w 1136 r. w bulli papieża Innocentego II jako własność kapituły gnieźnieńskiej. W granicach archidiecezji gnieźnieńskiej miejscowość pozostawała aż do 1818 r.

W 1521 r. parafię pw. św. Jana Chrzciciela erygował arcybiskup gnieźnieński Jan Łaski. Wtedy też wzniesiono drugą z kolei świątynię drewnianą (pierwsza została zbudowana prawdopodobnie w XIII w. również z fundacji kapituły gnieźnieńskiej),którą dwa wieki później - w 1725 r. - zastąpiono istniejącą do dzisiaj świątynią drewnianą.

Pod koniec XIX w. stan kościoła był tak zły, że noszono się z zamiarem zastąpienia go obiektem murowanym. Na szczęście, przeprowadzony w 1893 r. remont generalny (m.in. dobudowano do nawy kruchtę główną) pozwolił na ocalenie drewnianej świątyni. Ostatnia gruntowna renowacja kościoła miała miejsce w latach 2001-2002 pod kierunkiem miejscowego proboszcza ks. Marka Wojciechowskiego. Odnowiono wówczas wnętrze świątyni oraz dokonano remontu dachu i wieżyczki na sygnaturkę. Na wszystkich dachach położono też nowy gont.


Jak zdecydowana większość kościołów mazowieckich, świątynia w Łęgonicach została ustawiona na osi wschód-zachód z wejściem głównym od zachodu. Jest więc świątynią orientowaną, zbudowaną w konstrukcji zrębowej, której ściany wzmocniono lisicami, a z zewnątrz oszalowano.

Nawa została zbudowana na planie prostokąta, węższe prezbiterium zamknięte jest trójbocznie. Do niego od południa dobudowana jest zakrystia, do nawy od zachodu dostawiona w 1893 r. kruchta główna, od południa dawna krucha boczna (obecnie kaplica) otwarta ku nawie.

Nad nawą i prezbiterium znajdują się oddzielne dachy dwuspadowe, nad kruchtami i zakrystią - daszki dwuspadowe. Wszystkie pobite są nowym gontem. Na kalenicy, w końcowej części nawy, umieszczona została ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę.

Ponieważ kościół ustawiony jest na osi wschód-zachód, więc do nawy dostajemy się przez dobudowaną w 1893 r. kruchtę główną, usytuowaną od zachodu. Po wejściu do świątyni widzimy jednonawowe otynkowane wnętrze, przekryte wspólnym dla nawy i prezbiterium spłaszczonym sklepieniem beczkowym.


  • Barokowe, datowane na XVIII stulecie: ołtarz główny, dwa ołtarze boczne i ambona.
  • Rokokowy krucyfiks, datowany na 2. poł. XVIII wieku. - na belce tęczowej

Teren przy kościelny otoczony jest nowym żelaznym ogrodzeniem z bramą główną od północy.Wykonano je w roku 1984 dla uczczenia przyjazdu do parafii kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski.

  • Na północny-zachód od kościoła stoi drewniana dzwonnica, pochodząca z 1740 r., która została wzniesiona na planie kwadratu. Jej konstrukcję stanowią drewniane słupy, wzmocnione ryglami i zastrzałami. Ściany z zewnątrz są oszalowane, w górnej części z każdej strony znajdują się po trzy otwory głosowe. Całość pokryta jest gontowym dachem namiotowym, zwieńczonym sterczyną.

1136 r. - Pierwsza wzmianka o Łęgonicach- jako własności kapituły gnieźnieńskiej - w bulli papieża Innocentego II.

1521 r. - Arcybiskup gnieźnieński JanŁaski erygował w Łęgonicach samodzielną parafię. Wtedy też powstał drugi wkolejności kościół drewniany.

1725 r. - Budowa zachowanego dodzisiaj kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.

1827 r. - W Łęgonicach było 57 i 335mieszkańców.

1884 r. - Miejscowa parafia należałado dekanatu rawskiego archidiecezji warszawskiej i liczyła 1596 wiernych (846mężczyzn i 750 kobiet).

1884 r. - Łęgonice liczyły 87 domów i746 mieszkańców.

1893 r. - Remont generalny ratujedrewnianą świątynię przed rozebraniem. Wówczas dobudowano do nawy kruchtęgłówną.

2001-2002 r. - Ostatni gruntowny remontkościoła pod kierunkiem miejscowego proboszcza ks. Marka Wojciechowskiego.

2006 r. - Parafia w Łęgonicach należała do dekanatu Nowe Miasto nad Pilicądiecezji łowickiej i liczyła 1500 wiernych.


Kościół w Łęgonicach jest jednym z sześciu obiektów, dodanych w nowym projekcie „Skarbiec Mazowiecki 2 - rozwój i komercjalizacja produktu”, które tworzą „pętlę radomską”na istniejącym już Szlaku drewnianej architektury sakralnej. Znalazły się na niej również:

● Bardzice - miejscowość położona 60 kmod Łęgonic, z kościołem parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli, pochodzącym z lat1771-1773, przeniesionym na obecne miejsce z Białobrzegów Radomskich w 1956 r.

● Bukówno - miejscowość położona 25 kmod Łęgonic, z kościołem parafialnym pw. Nawiedzenia NMP, pochodzącym z przełomu XVI i XVII w.

● Łęgonice Małe - miejscowość położona 5 km od Łęgonic, z kościołem parafialnym pw. św. Marii Magdaleny, pochodzącym z 1765 r.

● Radom (Muzeum Wsi Radomskiej) - miejscowość położona 50 km od Łęgonic, z kościołem pw. św. Doroty, pochodzącym z 1749 r., przeniesionym z Wolanowa i zestawionym w Muzeum Wsi Radomskiej w 1996 r.

● Waliska - miejscowość położona 10 km od Łęgonic, z kościołem pw. Świętego Krzyża, pochodzącym z 1650 r.