Kościół filialny pw. Świętej Trójcy

Pl. Poświętne 12, 05-640 Mogielnica

Szlak: Drewniane Skarby Mazowsza, pętla: Pętla radomska

 • Widok ogólny kościoła
 • Widok na kruchtę
 • Widok ogólny kościoła
 • Widok na kościół od strony prezbiterium
 • Nagrobek na przykościelnym cmentarzu
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat grójecki, gmina Mogielnica

archidiecezja warszawska, dekanat mogielnicki


Współrzędne GPSGPS: N 51.698473, E 20.716116

Telefon48 6635352


HistoriaHistoria

Ten niewielki cmentarny kościół otoczony jest  ze wszystkich stron grobami, a niektóre z nich przylegają nawet do ścian świątyni. Mogielnica to nieduże miasto, położone w południowej części Wysoczyny Rawskiej, …


ArchitekturaArchitektura

Kościół jest niewielki, orientowany (prezbiterium zwrócone jest na wschód),  jednonawowy i jak większość kościołów na Mazowszu, ma konstrukcję zrębową (sposób łączenia poprzecznych belek na narożach). Jest oszalowany deskami.


ZabytkiZabytki

 • Prezbiterium oddziela od nawy belka tęczowa, z umieszczonym na niej XVII-wiecznym krucyfiksem.
 • W prezbiterium późnorenesansowy ołtarz główny, w jasnej kolorystyce.  W jego środkowej części znajduje się  obraz przedstawiający koronację Najświętszej …

W otoczeniuW otoczeniu

 • W rynku klasycystyczny ratusz z lat 1823-1827, wybudowany z fundacji Klementyny z Kozietulskich Walickiej, projektu architekta Hilarego Szpilowskiego, który projektował  ratusze w Warce i Grójcu. 
 • Przy ul. Wolskiej i Dziarnowskiego znajduje …

Daty historyczneDaty historyczne

1249 r. - Pierwsza wzmianka o przekazaniu wsi cystersom z Sulejowa.

1317 r. - Cystersi uzyskują przywilej nadający wsi prawa miejskie - niemieckie.

XIII-XIV …
Na szlakuNa szlaku

Na trasie pętli zachodniej Szlaku Drewnianej Architektury  Sakralnej, w odległości 28 km od Mogielnicy znajduje się wieś Jasionna. We wsi znajduje się XVII-wieczny drewniany kościół, z cennym wyposażeniem wnętrza.

Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.


Ten niewielki cmentarny kościół otoczony jest  ze wszystkich stron grobami, a niektóre z nich przylegają nawet do ścian świątyni. Mogielnica to nieduże miasto, położone w południowej części Wysoczyny Rawskiej, nad rzeką Mogielanką - największym dopływem Pilicy. Miasto leży w odległości 70 km na południe od Warszawy i 21 na południowy-zachód od Grójca. 

Początkiem Mogielnicy była osada przy przeprawie przez rzekę, należąca do książąt mazowieckich. W poł. XIII w. książę mazowiecki Ziemowit I w zamian za Iłów odstąpił wieś cystersom z Sulejowa i w ich  posiadaniu  była Mogielnica aż do 1778 r. Opaci sulejowscy bardzo dbali o miasto, zabiegając u książąt i królów  o przywileje, które przyczyniały się do jego rozwoju. W 1317 r. wystarali się u księcia Ziemowita II o przywilej nadania osadzie praw miejskich. W XVII w. Mogielnica była znaczącym ośrodkiem  produkcji sukna i płótna, a tradycyjnym zawodem w mieście było garbarstwo i szewstwo.

Wkrótce po otrzymaniu wsi cystersi wybudowali kaplicę, a następnie wystawili kościół  pw. Matki Bożej, wtedy też prawdopodobnie erygowano parafię. W XIX w. klasztor cystersów rozebrano, a na jego miejscu wystawiono w latach 1892-1895 nowy, neogotycki kościół  pw. św. Floriana Męczennika. Dokonała się wówczas wtórna erekcja parafii pod tym samym wezwaniem. Do budowy kościoła przyczynił się proboszcz, ks. Antoni Zagańczyk (1856-1934). Jego imieniem nazwano ulicę, przy której znajduje się cmentarz i kościół pw. Świętej Trójcy.

Wzmianki o kościele filialnym pw. Świętej Trójcy (wystawili go cystersi), usytuowanym na cmentarzu grzebalnym, znajdujemy już w 1535 r., ale obecny kościół został wzniesiony w XVII w. również przez cystersów, prawdopodobnie z wykorzystaniem budulca tego pierwotnego kościoła. Dlatego uważa się go za jeden ze starszych kościołów na tych terenach. W XIX w. kościół był już w bardzo złym stanie, ale ze względu na swój unikalny charakter nie rozebrano go i w 1820 r. przeszedł gruntowny remont.

Kościół jest niewielki, orientowany (prezbiterium zwrócone jest na wschód),  jednonawowy i jak większość kościołów na Mazowszu, ma konstrukcję zrębową (sposób łączenia poprzecznych belek na narożach). Jest oszalowany deskami.

Nawa jest prostokątna i od wschodu przylega do niej wydłużone, węższe, zamknięte prosto prezbiterium, z wydzieloną we wnętrzu, zakrystią. Od zachodu do nawy dostawiono w późniejszym okresie kruchtę, do której prowadzą drewniane drzwi, z żelaznymi okuciami, przykład dobrego poziomu sztuki kowalskiej. Do kruchty z prawej i lewej strony niemal przylegają groby proboszczów mogielnickich.

Kościół  dawniej był kryty gontem, obecnie ma czterospadowy dach z blachy i jest on wspólny dla nawy i prezbiterium. Przy prezbiterium tworzy jakby szeroki okap. Na kalenicy umieszczona jest wieżyczka z prześwitami, zwana sygnaturką, przykryta cebulastym hełmem, zwieńczonym krzyżem.

Wnętrze kościoła przykryte jest płaskim stropem z oryginalnie położonych desek, a ściany wzmacniają lisice w kształcie półkolumn. W zachodniej części nawy umieszczony jest chór muzyczny, wsparty na dwóch słupach.

 • Prezbiterium oddziela od nawy belka tęczowa, z umieszczonym na niej XVII-wiecznym krucyfiksem.
 • W prezbiterium późnorenesansowy ołtarz główny, w jasnej kolorystyce.  W jego środkowej części znajduje się  obraz przedstawiający koronację Najświętszej Marii Panny, pod którym jest tabernakulum. Wszystkie te zabytki pochodzą z XVII w. Przy kolumnach ołtarza, w uszakach, przedstawienia świętych: Benedykta i Leonarda. Obrazy te zostały przemalowane w XVIII w.  
 • Dwa boczne ołtarze, pochodzą z końca XVIII w. W części środkowej lewego ołtarza obraz "Św. Anna Samotrzeć" (2. poł. XVIII w.) z klęczącą z prawej strony postacią fundatora - Franciszka Wyganowskiego, który był proboszczem mogielnickim i opatem sulejowskim. W zwieńczeniu ołtarza obraz "Św. Franciszek z Asyżu" z tego samego okresu.
 • W identycznym ołtarzu, po prawej stronie prezbiterium, umieszczony jest XIX-wieczny obraz z przedstawieniem Opatrzności Bożej, a w zwieńczeniu obraz "Św.Tadeusz Juda" z 2. poł. XVIII w. 
 • Na cmentarzu można znaleźć kilka starych nagrobków, m.in. neogotycki Kacpra Celińskiego - burmistrza Mogielnicy zmarłego w 1852 r. i Tekli ze Staszewskich Celińskiej, zmarłej w 1848 r.
 • W rynku klasycystyczny ratusz z lat 1823-1827, wybudowany z fundacji Klementyny z Kozietulskich Walickiej, projektu architekta Hilarego Szpilowskiego, który projektował  ratusze w Warce i Grójcu. 
 • Przy ul. Wolskiej i Dziarnowskiego znajduje się zespół drewnianych budynków z przełomu XIX i XX w.
 • Kościół parafialny pw. św. Floriana Męczennika, wzniesiony (na miejscu zniszczonego klasztoru cysterskiego) w latach 1892-1895, wg projektu architekta Władysława Marconiego. We wnętrzu ciekawa polichromia, wykonana w latach 1930-1931 przez Leona Zdziarskiego.
 • Po II wojnie światowej w Mogielnicy zamieszkał wybitny rzeźbiarz Franciszek Strynkiewicz (1893-1996) z żoną Barbarą Bieniulis - również rzeźbiarką. Przy swoim domu założyli ogród rzeźb. Na powierzchni 1 ha, wśród kilkudziesięciu gatunków drzew i krzewów, stoi ponad 100 rzeźb obojga artystów, wykonanych z różnych tworzyw. F. Strynkiewicz był autorem kilku pomników, m.in. Jana Kochanowskiego w Lublinie i Adama Mickiewicza w Gliwicach. Dom i ogród znajdują się przy ul. ks. A. Zagańczyka.
 • Nowe Miasto nad Pilicą, położone 14 km na południe od Mogielnicy. Znajduje się tu barokowy kościół i klasztor kapucynów, w którym na przełomie XIX i XX w. przebywał bł. o. Honorat Koźmiński, założyciel ukrytych żeńskich zgromadzeń zakonnych. W klasztornym muzeum można obejrzeć pamiątki po o. Koźmińskim. Od 1997 r. jest on patronem miasta. We wnętrzu kościoła znajdują się obrazy Szymona Czechowicza (1689-1775) i Franciszka Smuglewicza (17745-1807).
 • Świdno - wieś położona 12 km na południe od Mogielnicy. We wsi, na  nadpilickiej skarpie, znajduje się pałac barokowo-klasycystyczny z 1. poł. XVIII w. zbudowany dla rodziny Świdzińskich. Od 2. poł. XIX w. do 1945 r. pałac był w rękach rodziny Bonieckich. Obecnie jest on wystawiony na sprzedaż.

1249 r. - Pierwsza wzmianka o przekazaniu wsi cystersom z Sulejowa.

1317 r. - Cystersi uzyskują przywilej nadający wsi prawa miejskie - niemieckie.

XIII-XIV w. - Przebudowa wsi w układzie miasta średniowiecznego.

1462 r. - Wcielenie Ziemi Rawskiej do Korony.

1535 r. - Pierwsze wzmianki o kościele filialnym pw. Świętej Trójcy.

XVII w. - Budowa drewnianego kościoła pw. Świętej Trójcy, na miejscu poprzedniego.

Poł. XVII w. - Zniszczenie miasta przez Szwedów w czasach potopu.

1779 r. - Miasto przechodzi na własność wojewody rawskiego Bazylego Walickiego.

1795 r. - Mogielnica po III rozbiorze Polski przechodzi do Prus.

1806 r. - Przyłączenie miasta do Księstwa Warszawskiego.

1815-1918 - Mogielnica znajduje się pod zaborem rosyjskim.

1895 r. - Ukończenie budowy nowego kościoła (na miejscu rozebranego klasztoru cystersów) i erygowanie parafii pw. św. Floriana Męczennika.

1869 r. - Utrata praw miejskich za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym.

1919 r. - Odzyskanie praw miejskich.

1939-1945 - Okupacja niemiecka i masowa eksterminacja mieszkańców.

Na trasie pętli zachodniej Szlaku Drewnianej Architektury  Sakralnej, w odległości 28 km od Mogielnicy znajduje się wieś Jasionna. We wsi znajduje się XVII-wieczny drewniany kościół, z cennym wyposażeniem wnętrza.