Katedra pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

Floriańska 3, 03-707 Warszawa

Szlak: Bijące Serce Historii, pętla: Najstarsze kościoły warszawskiej Pragi

Katedra pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
Wnętrze, nawa główna/fot. Jacek Wiśniewski
Następny

Bijące Serce Historii

Najstarsze kościoły warszawskiej Pragi

Katedra pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
Następny

OpisHistoriaHistoria

Na początku XIX w., po zakończeniu wojen napoleońskich, ludność Pragi zmuszona była do korzystania z jedynej ocalałej świątyni - niewielkiej Kaplicy Loretańskiej stanowiącej fragment klasztoru i kościoła oo. Bernardynów. W …
Bijące Serce Historii to zbiór tras i proponowanych sposobów zwiedzania warszawskich kościołów. Nazwa szlaku  wyraża przekonanie, że w warszawskich kościołach zapisana została historia stolicy i Polski.

W pierwszej fazie tej części projektu "Skarbiec Mazowiecki" proponujemy zwiedzanie 48 świątyń, uwzględniają one podstawowe kategorie zwiedzania, np."  kościoły wotywne, świątynie związane z kapłańską drogą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kościoły Traktu Królewskiego a także miejsca związane z bł. Janem Pawełem II.

Na początku XIX w., po zakończeniu wojen napoleońskich, ludność Pragi zmuszona była do korzystania z jedynej ocalałej świątyni - niewielkiej Kaplicy Loretańskiej stanowiącej fragment klasztoru i kościoła oo. Bernardynów. W 1882 r. z inicjatywy duchowieństwa i mieszkańców Pragi zawiązał się Komitet Budowy nowego kościoła. Władze carskie wydały zgodę na budowę, wyznaczajac jednocześnie lokalizację i pozwalając na zbiórkę pieniężną (ograniczoną). W 1886 r. ogłoszono konkurs na projekt świątyni. Wybrano projekt jednego z najbardziej znanych architektów tamtego okresu, Józefa Piusa Dziekońskiego. Projekt ów zakładał budowę monumentalnej świątyni neogotyckiej, tzw. styl wiślano-bałtycki. 
 
Po wmurowaniu kamienia węgielnego w 1888 r. rozpoczęto budowę, która  trwała 13 lat. Kościół konsekrowano 29 września 1901 r. W latach 1919-1931 rektorem kościoła był ks. Ignacy Kłopotowski, założyciel zakonu sióstr loretanek. 
 
W latach 30. XX w. kościół poddano niewielkiej przebudowie, rozbierając fragmenty wież po stwierdzeniu naruszenia ich konstrukcji, czego przyczyną mógł być potężny wybuch prochowni na terenie warszawskiej Cytadeli w dniu 13 października 1923 r. lub  niestabilność terenu, na którym kościół zbudowano. 
 
Podczas okupacji hitlerowskiej świątynia służyła mieszkańcom Pragi, aż do wysadzenia jej 14 sierpnia 1944 r., przez wycofujące się na lewy brzeg Wisły wojska niemieckie. Ocalały jedynie dwie figury świętych patronów oraz fragment prezbiterium z obrazem "Matka Boża Częstochowska". 
 
W 1947 r. przystąpiono do odbudowy kościoła według oryginalnego projektu, zmodyfikowanego przez prof. Stanisława Marzyńskiego. W 1961 r. Prymas Stefan Wyszyński poświęcił kościół, jednak prace wykończeniowe trwały do początku lat 70. XX w. 
 
Nowy etap w historii kościoła rozpoczął się wraz z powołaniem do życia w 1992 r. diecezji warszawsko-praskiej i podniesieniem kościoła do rangi katedry. Pierwszym ordynariuszem diecezji został bp Kazimierz Romaniuk. 
W 1997 r. świątynia otrzymała tytuł bazyliki mniejszej, zaś 13 czerwca 1999 r. na placu przed katedrą papież Jan Paweł II odprawił nabożeństwo dla mieszkańców Pragi. W 2001 r. nastąpiła rekonsekracja świątyni jako bazyliki katedralnej, zaś w 2005 r. beatyfikowano w niej bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Bijące Serce Historii


Bijące Serce Historii to zbiór tras i proponowanych sposobów zwiedzania warszawskich kościołów. Nazwa szlaku  wyraża przekonanie, że w warszawskich kościołach zapisana została historia stolicy i Polski.

W pierwszej fazie tej części projektu "Skarbiec Mazowiecki" proponujemy zwiedzanie 48 świątyń, uwzględniają one podstawowe kategorie zwiedzania, np."  kościoły wotywne, świątynie związane z kapłańską drogą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kościoły Traktu Królewskiego a także miejsca związane z bł. Janem Pawełem II.