Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Górskiej i św. Antoniego

Ks. Zygmunta Sajny 2, 05-530 Góra Kalwaria

Szlak: Sakralne Perły Mazowsza, pętla: Pętla południowa

Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Górskiej i św. Antoniego
Fasada kościoła/fot. Krzysztof Przygoda
Następny

Opis


Informacje podstawowe

Współrzędne GPSGPS: N 51.981314, E 21.220307

Telefon227272190


HistoriaHistoria

Pierwszy znany dokument dotyczący kościoła w Górze wystawił biskup poznański Boguchwał II w 1252 r. Zgodnie z zapisem w Kodeksie Wielkopolskim z 1406 r. kościół ten należał do archidiakonatu warszawskiego, …

Szlak " Sakralne Perły Mazowsza" to pierwszy etap prezentacji najcenniejszych obiektów sakralnych na Mazowszu. Znajdą się na nim zarówno zabytki tej klasy, co katedra w Płocku, jak i sanktuarium w Loretto, czy kaplica w Choszczówce, związana ze sługa Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. O ich znaczeniu decydują zarówno walory historyczne, jak i religijne - wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.

Pierwszy znany dokument dotyczący kościoła w Górze wystawił biskup poznański Boguchwał II w 1252 r. Zgodnie z zapisem w Kodeksie Wielkopolskim z 1406 r. kościół ten należał do archidiakonatu warszawskiego, natomiast w późnym średniowieczu cieszył się przywilejem czterdziestu dni odpustu w święta maryjne, co zostało potwierdzone przez biskupów Andrzeja Bnińskiego w 1460 r. i Wincentego Wirzbiętę w 1472 r. W dokumentach w Archiwum Archidiecezji Poznańskiej z przełomu XVI i XVII w. jest wzmianka o ufundowaniu przez właścicieli wsi Mikołaja i Konstantego Górskich drewnianego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej.

W 1657 r. wojska Rakoczego zniszczyły kościół i wieś Góra, którą w 1666 r. nabył biskup poznański Stefan Wierzbowski (1620-1687) z zamiarem założenia kalwarii na wzór Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1670 r. powstało miasto Nowa Jerozolima. Biskup Stefan Wierzbowski przeniósł siedzibę parafii do nowo wybudowanego kościoła pw. Świętego Krzyża w Kalwarii i przekazał ją księżom filipinom. W 1683 r. parafię objęli księża komuniści, zwani bartoszkami, zaś odbudowany drewniany kościół przejęli bernardyni. W 1756 r. drewniany kościół bernardynów został spalony.

Obecny kościół pobernardyński został zbudowany w latach 1756-1760. Świątynię ufundował marszałek wielki koronny Franciszek Bieliński (1683-1766) dla uczczenia pamięci swej żony Doroty.

Wraz z upadkiem I Rzeczypospolitej skończył się okres świetności Nowej Jerozolimy. W okresie zaborów miasto otrzymało nazwę Góra Kalwaria. W 1864 r. nastąpiła kasata klasztoru bernardynów za udział zakonników w powstaniu styczniowym. W 1897 r. kościół pobernardyński pw. Niepokalanego Poczęcia NMP został kościołem parafialnym. W 1952 r. Prymas Stefan Wyszyński przekazał parafię i kościół księżom marianom, którzy przywrócili do dawnej świetności zarówno świątynię jak i inne obiekty sakralne w Górze Kalwarii.


Sakralne Perły Mazowsza


Szlak " Sakralne Perły Mazowsza" to pierwszy etap prezentacji najcenniejszych obiektów sakralnych na Mazowszu. Znajdą się na nim zarówno zabytki tej klasy, co katedra w Płocku, jak i sanktuarium w Loretto, czy kaplica w Choszczówce, związana ze sługa Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. O ich znaczeniu decydują zarówno walory historyczne, jak i religijne - wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.