Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła

pl. Kościelny 8, 07-306 Brok

Szlak: Sakralne Perły Mazowsza, pętla: Gotyckie Perły Mazowsza

Szlak: Szlaki rowerowe Mazowsza

  • Widok ogólny
  • Brama główna
  • Dzwonnica
  • Fasada
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat ostrowski, gmina Brok

diecezja łomżyńska, dekanat ostrowski Chrystusa Dobrego Pasterza


Współrzędne GPSGPS: N 52.698611, E 21.861389

Telefon297457015


HistoriaHistoria

Już w XII w. przy osadzie targowej istniał gród obronny i funkcjonująca przy nim komora celna na szlaku handlowym łączącym Mazowsze z Litwą. W następnym stuleciu książę …


ArchitekturaArchitektura

Kościół pw. św. Andrzeja w Broku, jak zdecydowana większość świątyń na Mazowszu, został wybudowany na osi wschód-zachód z wejściem głównym od zachodu. Jest więc świątynią orientowaną.

Gotycko-renesansowa …


ZabytkiZabytki

  • Ołtarz główny, datowany na 1. poł. XVIII w., w którego polu środkowym znajduje się obraz „Matka Boża Częstochowska”, …

W otoczeniuW otoczeniu

Ponieważ ośrodkiem dawnego rozplanowania miejskiego jest rynek w kształcie trapezu, z kościołem parafialnym pośrodku, to do świątyni otoczonej kamiennym murem prowadzą dwie bramy: od zachodu i od wschodu.


Daty historyczneDaty historyczne

XII w. - Przy osadzie targowej istniał gród obronny, a przy nim komora celna na szlaku handlowym łączącym Mazowsze z Litwą.

XIII w.


Na szlakuNa szlaku

Kościół w Broku jest jednym z sześciu obiektów w projekcie „Skarbiec Mazowiecki 2 szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu - rozwój i …

Szlak " Sakralne Perły Mazowsza" to pierwszy etap prezentacji najcenniejszych obiektów sakralnych na Mazowszu. Znajdą się na nim zarówno zabytki tej klasy, co katedra w Płocku, jak i sanktuarium w Loretto, czy kaplica w Choszczówce, związana ze sługa Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. O ich znaczeniu decydują zarówno walory historyczne, jak i religijne - wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.

Szlak " Sakralne Perły Mazowsza" to pierwszy etap prezentacji najcenniejszych obiektów sakralnych na Mazowszu. Znajdą się na nim zarówno zabytki tej klasy, co katedra w Płocku, jak i sanktuarium w Loretto, czy kaplica w Choszczówce, związana ze sługa Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. O ich znaczeniu decydują zarówno walory historyczne, jak i religijne - wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.

Uwaga!
Szlaki rowerowe są w trakcie opracowywania. Wprowadzone zostały jedynie dane poglądowe...

Już w XII w. przy osadzie targowej istniał gród obronny i funkcjonująca przy nim komora celna na szlaku handlowym łączącym Mazowsze z Litwą. W następnym stuleciu książę mazowiecki Konrad I nadał Brok biskupom płockim. Dzięki staraniom jednego z nich, biskupa Wincentego Przerębskiego, pod koniec XV w. osada otrzymała prawa miejskie, a w roku 1501 miasto uzyskało przywilej na organizowanie jarmarków. Przez następne stulecia miejscowość była miejscem letniego wypoczynku biskupów płockich. Kres rozwoju miasta położył potop szwedzki, a ponad dwa wieki później, już po powstaniu styczniowym, Brok utracił prawa miejskie (w 1869 r.). Odzyskał je dopiero w 1922 r.

Prawdopodobnie już w XII w. przy grodzie znajdował się kościół drewniany, a na początku następnego stulecia przy istniejącej świątyni erygowano parafię. Budowę zachowanego do dzisiaj kościoła murowanego rozpoczęto w latach 1542-1545 z inicjatywy biskupa płockiego Samuela Maciejowskiego, a ukończono w 1560 r. staraniem jednego z jego następców, biskupa Andrzeja Noskowskiego. Za projektanta kościoła uważany jest Jan Baptysta Wenecjanin, działający na Mazowszu renesansowy architekt umiejętnie łączący tradycje późnogotyckiego budownictwa ceglanego z włoskim renesansem.

Przed rokiem 1620, staraniem miejscowego proboszcza ks. Jakuba Odrzywołka Kapusty, do świątyni dobudowano kaplicę północną. W 2. poł. XIX w. dostawiono kaplicę południową i kruchtę główną od zachodu - obie wybudowano już w stylu neogotyckim.

Kościół w swojej historii był kilkakrotnie restaurowany, m.in. w 1744 r. i w 1945 r. Podczas kolejnych prac remontowych, prowadzonych w latach 1969-1970 odkryto wewnątrz fragmenty renesansowej polichromii z okresu budowy kościoła.

Kościół pw. św. Andrzeja w Broku, jak zdecydowana większość świątyń na Mazowszu, został wybudowany na osi wschód-zachód z wejściem głównym od zachodu. Jest więc świątynią orientowaną.

Gotycko-renesansowa budowla murowana z cegły składa się trójprzęsłowej nawy i nieco węższego, dwuprzęsłowego prezbiterium, zakończonego niższą półkolistą absydą. Przy prezbiterium od północy znajduje się zakrystia, wybudowana równocześnie z kościołem. Do północnej ściany nawy dobudowana została przed 1620 r. kaplica, zaś w 2. poł. XIX w. zrównoważono ją kaplicą dostawioną od południa i dodatkowo od zachodu dobudowano kruchtę główną (obie te dobudówki wzniesiono w stylu neogotyckim). Wokół zewnętrznych ścian świątyni i na narożach rozmieszczone są przypory (czyli pionowe elementy konstrukcyjne w postaci filara przyściennego) o boku uskokowym.

Nad nawą i prezbiterium znajdują się oddzielne dachy dwuspadowe, ujęte z obu stron (od wschodu i zachodu) w otynkowane uskokowe szczyty, zakończone półkoliście. Nad zakrystią i kaplicą północną znajdują się daszki pulpitowe, nad kaplicą południową i kruchtą główną - daszki dwuspadowe, zaś nad absydą - daszek kopułkowy. Wszystkie pokryte są blachą.

Po wejściu do świątyni zobaczymy otynkowane jednonawowe wnętrze, z nieco węższym, wydłużonym prezbiterium. Przede wszystkim zwrócimy jednak uwagę na dekoracyjną siatkę sztukatorską z kolistych pseudokasetonów łączonych listwami (motyw utworzony z przenikających się nawzajem form geometrycznych prostokąta i koła) i pokrytych freskami, które zdobią sklepienie kolebkowe w obu częściach świątyni. Podobne rozwiązania spotkamy w Pułtusku i Brochowie, a łączy je wszystkie osoba architekta Jana Baptysty z Wenecji.

  • Ołtarz główny, datowany na 1. poł. XVIII w., w którego polu środkowym znajduje się obraz „Matka Boża Częstochowska”, zasłaniany obrazem „Chrystus Ukrzyżowany” (koniec XVIII w.).
  • Ołtarz boczny, pochodzący z 1. poł. XVIII w., który został ukształtowany jako Drzewo Jessego, z przedstawionymi popiersiami przodków Jezusa Chrystusa w koronach kwiatów. W jego polu głównym znajduje się obraz „Matka Boża z Dzieciątkiem”, datowany na 1. poł. XVIII w.

Ponieważ ośrodkiem dawnego rozplanowania miejskiego jest rynek w kształcie trapezu, z kościołem parafialnym pośrodku, to do świątyni otoczonej kamiennym murem prowadzą dwie bramy: od zachodu i od wschodu.

  • Na odległym o około 700 m na zachód cmentarzu zachowała się drewniana kaplica cmentarna, pochodząca z 1. poł. XIX w. Wzniesiona w konstrukcji zrębowej, na planie kwadratu, z dachem czterospadowym, krytym blachą.
  • W odległości około 800 m na północny-zachód od kościoła zobaczymy pozostałości pałacu biskupów płockich, wzniesionego w latach 1617-1624 staraniem biskupa płockiego Henryka Firleja. Do 1822 r. była tu letnia rezydencja kolejnych biskupów płockich. Do dzisiaj z pierwotnego założenia renesansowo-barokowego zachowały się tylko trzy ściany wieży oraz nieznaczne fragmenty murów.

XII w. - Przy osadzie targowej istniał gród obronny, a przy nim komora celna na szlaku handlowym łączącym Mazowsze z Litwą.

XIII w. - Na początku tego wieku powstała parafia pw. św. Andrzeja Apostoła.

1501 r. - Pod koniec XV w.osada otrzymała prawa miejskie, a w roku 1501 miasto uzyskało przywilej na organizowanie jarmarków.

1542-1545 - Rozpoczęcie budowy zachowanego do dzisiaj kościoła z inicjatywy biskupa płockiego Samuela Maciejowskiego, prawdopodobnie według projektu Jana Baptysty Wenecjanina.

1560 r. - Zakończenie budowy i konsekracja nowej świątyni staraniem biskupa płockiego Andrzeja Noskowskiego.

1827 r. - W Broku było 141domów i 1016 mieszkańców.

1869 r. - Utrata praw miejskich po powstaniu styczniowym.

1880 r. - Miejscowa parafia należała do dekanatu ostrowskiego diecezji płockiej i liczyła 4624 wiernych.

1880 r. - Brok liczył 323 domy i 2368 mieszkańców (1167 mężczyzn i 1201 kobiet).

1922 r. - Ponowne uzyskanie praw miejskich.

1925 r. - Dekanat ostrowski, do którego należała parafia w Broku, został wyłączony z diecezji płockiej i włączony do nowo powstałej diecezji łomżyńskiej.

1945 r. - Gruntowna restauracja kościoła po zniszczeniach II wojny światowej.

1969-1970 - Podczas kolejnych prac remontowych odkryto we wnętrzu fragmenty renesansowej polichromii z okresu budowy kościoła.

2006 r. - Parafia w Broku należała do dekanatu Ostrów Mazowiecka (Chrystusa Dobrego Pasterza) diecezji łomżyńskiej i liczyła 3950 wiernych.

Kościół w Broku jest jednym z sześciu obiektów w projekcie „Skarbiec Mazowiecki 2 szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu - rozwój i komercjalizacja produktu”, które znajdują się na szlaku „Gotyckie perły Mazowsza”. Wśród świątyń północnej części Mazowsza znalazły się na nim również:

● Bożewo - miejscowość położona 26 km na południowy-zachód od Sierpca (dojazd przez Mochowo), z kościołem parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła, pochodzącym z przełomu XV i XVI w.

● Drobin - miejscowość położona 35 km na południowy-zachód od Płocka (dojazd przez Bielsk), z kościołem parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej, pochodzącym prawdopodobnie z 2. poł. XVw.

● Giżyce - miejscowość położona 15 km na północny-zachód od Sochaczewa (dojazd przez Sarnów), z kościołem parafialnym pw. świętych Piotra i Pawła, pochodzącym z 1439 r.

● Kleczkowo - miejscowość położona 25 km na wschód od Ostrołęki (dojazd przez Troszyn), z kościołem parafialnym pw. św. Wawrzyńca, pochodzącym z lat 1512-1518, odbudowanym w latach 1951-1954.

● Kobylniki - miejscowość położona 48 km na wschód od Płocka (dojazd przez Wyszogród), z kościołem parafialnym pw. św. Anny, pochodzącym z 1. poł. XVI w.