Kościół pw. św. Stanisława

Barcice 35, 07-203 Somianka

Szlak: Drewniane Skarby Mazowsza, pętla: Pętla ostrołęcka

 • Widok ogólny kościoła
 • Fasada kościoła
 • Elewacja boczna
 • Elewacja wschodnia
 • Elewacja wschodnia i północna
 • Drewniana dzwonnica
 • Elewacja południowa
 • Ołtarz główny
 • Lewy ołtarz boczny
 • Chór muzyczny
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Opinii wyrażanych przez użytkowników portalu nie należy utożsamiać z poglądami redakcji.

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat wyszkowski, gmina Somianka

diecezja łomżyńska, dekanat wyszkowski


Współrzędne GPSGPS: N 52.536624, E 21.265356


KalendarzWydarzenia

8 maja

Odpust - św. Stanisława

Kościół pw. św. Stanisława  - Barcice

HistoriaHistoria

Jadąc drogą krajową nr 62, na odcinku łączącym Wyszków z Serockiem, koniecznie musimy w Somiance skręcić do odległych o trzy kilometry Barcic. Dzięki temu zobaczymy jedną z najbardziej malowniczych świątyń …


ArchitekturaArchitektura

Z zewnątrz świątynia w Barcicach nie przypomina charakterystycznych dla XVIII wieku orientowanych kościołów drewnianych.

Chociaż posiada prezbiterium skierowane na wschód i składa się z dwóch oddzielnych części ? korpusu nawowego …


ZabytkiZabytki

Po wejściu do środka świątyni przez kruchtę główną od zachodu naszym oczom ukazuje się trójnawowe wnętrze, rozdzielone dwiema parami ozdobnie profilowanych słupów. Nad nawą główną i prezbiterium możemy podziwiać wspólne …


W otoczeniuW otoczeniu

Teren przykościelny ogrodzony jest kamiennym murem, na który od zachodu prowadzi brama główna z dwiema furtkami po bokach.

 • Na południowy-zachód od kościoła stoi drewniana dzwonnica, pochodząca z 1768 r., która została …

Daty historyczneDaty historyczne

1185 r. - Pierwsza wzmianka o wsi, którą wojewoda mazowiecki Żyro nadał wieś siostrom norbertankom płockim (w ich rękach pozostała przez następne sześć wieków, aż do rozbiorów).

1379 r.


Na szlakuNa szlaku

Kościół w Barcicach jest jednym z 11 obiektów usytuowanych na "Pętli ostrołęckiej" szlaku architektury drewnianej. W jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się kolejne kościoły drewniane, należące do tej samej pętli:

 • Porządzie- miejscowość …

Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.


Jadąc drogą krajową nr 62, na odcinku łączącym Wyszków z Serockiem, koniecznie musimy w Somiance skręcić do odległych o trzy kilometry Barcic. Dzięki temu zobaczymy jedną z najbardziej malowniczych świątyń drewnianych, jakie w XVIII w. wzniesiono na Mazowszu.

Jednak w odróżnieniu od innych kościołów wznoszonych w tym stuleciu, jest on przykładem typu bazylikowego w architekturze drewnianej, jakim charakteryzują się najstarsze świątynie mazowieckie. Na uwagę zasługuje również niespotykana w innych tego typu obiektach fasada, którą zdobią trzy wieżyczki.

HISTORIA

Po raz pierwszy Barcice pojawiają się na kartach historii w roku 1185, gdy wojewoda mazowiecki Żyro nadał wieś siostrom norbertankom płockim (w ich rękach znajdowała się ona aż do rozbiorów).

Dopiero w 1379 r. biskup płocki Dobiesław erygował tutaj parafię pw. Najświętszej Marii Panny i św. Stanisława. Wtedy też powstał pierwszy kościół drewniany. W 1616 r. zostaje zbudowana nowa świątynia, zapewne druga lub trzecia na tym miejscu, która przetrwała do połowy XVIII w. (prawdopodobnie do 1740 r.).

Następny, zachowany do dzisiaj kościół, został wzniesiony w 1758 r. z fundacji Mateusza Kamińskiego (Kamieńskiego), proboszcza klasztoru norbertanek płockich. Na obecnym wyglądzie świątyni zaważył gruntowny remont, przeprowadzony w latach 1867-1868. Wówczas, obok wymiany podwalin, wykonano ozdobny szalunek budowli, wtedy też prawdopodobnie w zwieńczeniu fasady pojawiły się trzy kwadratowe wieżyczki.

W 1948 r., po ponad pięciu wiekach istnienia, siedzibę parafii przeniesiono do oddalonej o trzy kilometry wsi Somianka, motywując to jej centralnym położeniem w stosunku do innych miejscowości, znajdujących się na terenie parafii. Tym samym drewniany kościół w Barcicach stał się świątynią filialną. Jego ostatni remont generalny przeprowadzono w latach 1998-2001 staraniem ks. Wacława Grzybowskiego. Wówczas m.in. dokonano wymiany podwalin, remont i pokrycie dachu gontem, a także konserwację wyposażenia wnętrza. Prace te wykonał zespół konserwatorów toruńskich pod kierunkiem Joanny Ziemlewicz.

Z zewnątrz świątynia w Barcicach nie przypomina charakterystycznych dla XVIII wieku orientowanych kościołów drewnianych.

Chociaż posiada prezbiterium skierowane na wschód i składa się z dwóch oddzielnych części ? korpusu nawowego wzniesionego na planie prostokąta i dostawionego od wschodu prezbiterium, zamkniętego trójbocznie ? to w tym przypadku mamy przed sobą klasyczny kościół bazylikowy. Do prezbiterium od północy została dobudowana zakrystia i od południa skarbczyk, natomiast przy nawie znajdują się dwie kruchty - główna od zachodu i boczna od północy.

Podobnie, jak praktycznie wszystkie kościoły drewniane na Mazowszu, został on wzniesiony w konstrukcji zrębowej, którą z zewnątrz oszalowano, a w późniejszych czasach dodatkowo wzmocniono ozdobnymi lisicami, mającymi zapobiegać rozsuwaniu się belek na boki.

Nad nawą główną i prezbiterium znajduje się wspólny dach dwuspadowy, natomiast nad niższymi nawami bocznymi oddzielne daszki pulpitowe, przechodzące w dalszej części nad zakrystię i składzik. Wszystkie pokryte są gontem. Nad fasadą zostały umieszczone w XIX wieku trzy kwadratowe wieżyczki - jedna nad trójkątnym szczytem, a dwie pozostałe po jego bokach.

Po wejściu do środka świątyni przez kruchtę główną od zachodu naszym oczom ukazuje się trójnawowe wnętrze, rozdzielone dwiema parami ozdobnie profilowanych słupów. Nad nawą główną i prezbiterium możemy podziwiać wspólne sklepienie kolebkowe o łuku koszowym, w niższych nawach bocznych zachowały się stropy płaskie.

 • Na widocznej z daleka belce tęczowej umieszczony jest barokowy krucyfiks, datowany na XVII w. (a więc prawdopodobnie pochodzący z poprzedniego kościoła), z przodu belki napis dotyczący budowy obecnego kościoła (data 1758) oraz informacje o późniejszych remontach.
 • Barokowy ołtarz główny pochodzi z lat 1795-1877, a w jego polu środkowym umieszczony jest obraz "Matka Boża Niepokalanie Poczęta". Co ciekawe, został on namalowany pod koniec XVII w. dla ołtarza ówczesnej kaplicy w Somiance, a do Barcic trafił na początku XIX stulecia. Jest on zasuwany obrazem św. Stanisława biskupa, pochodzącym z końca XVIII w.
 • Dwa ołtarze boczne, również barokowe, pochodzą z ok. 1640 r. W polu środkowym ołtarza prawego umieszczony jest obraz "Św. Józef z Dzieciątkiem". Całości wyposażenia dopełnia barokowa ambona z 1795 r., usytuowana przy północnej ścianie prezbiterium oraz chrzcielnica o charakterze klasycystycznym, pochodząca z 2. poł. XIX w.
 • Chór muzyczny, wsparty na dwóch ozdobnych słupach, znajduje się w zachodniej części nawy. Na nim umieszczony jest prospekt organowy pochodzącym z 1858 r.

Teren przykościelny ogrodzony jest kamiennym murem, na który od zachodu prowadzi brama główna z dwiema furtkami po bokach.

 • Na południowy-zachód od kościoła stoi drewniana dzwonnica, pochodząca z 1768 r., która została wzniesiona na planie kwadratu (o boku 5,20 m). Dwukondygnacyjna, z kondygnacjami oddzielonymi gontowym daszkiem okapowym: dolną konstrukcji zrębowej i górną, nieco węższą, konstrukcji słupowo-ryglowej. Ściany z zewnątrz są oszalowane, z pozornymi boniowaniami na narożach, w górnej części z każdej strony znajduje się po jednym otworze głosowym. Całość wieńczy dach namiotowy, pokryty gontem.
 • Po drugiej stronie drogi, na usytuowanym na zachód od kościoła placu otoczonym głazami narzutowymi, znajduje się prawdopodobnie XVIII-wieczna kapliczka drewniana, wykonana z jednego pnia drzewa.

1185 r. - Pierwsza wzmianka o wsi, którą wojewoda mazowiecki Żyro nadał wieś siostrom norbertankom płockim (w ich rękach pozostała przez następne sześć wieków, aż do rozbiorów).

1379 r. - Biskup płocki Dobiesław eryguje w Barcicach parafię pw. Najświętszej Marii Panny i św. Stanisława. Wówczas też wybudowano pierwszy kościół drewniany.

1616 r. - Budowa kolejnej świątyni, zapewne drugiej lub trzeciej, która przetrwała do połowy XVIII w.

1740-1758 - Po zniszczeniu kościoła w Barcicach, rolę świątyni parafialnej pełni kaplica drewniana w Somiance.

1758 r. - Staraniem Mateusza Kamińskiego (Kamieńskiego), kapelana klasztoru sióstr norbertanek płockich, zostaje wzniesiony kościół drewniany, który zachował się do naszych czasów.

1827 r. - We wsi Barcice jest 18 domów i 134 mieszkańców.

1880 r. - Miejscowa parafia należy do dekanatu pułtuskiego diecezji płockiej i liczy 1561 wiernych.

1948 r. - Siedzibę parafii przeniesiono do oddalonej o trzy kilometry Somianki - zadecydowało o tym centralne położenie w stosunku do innych miejscowości, znajdujących się na terenie parafii.

1992 r. - Na podstawie bulli "Totus Tuus Poloniae populus" papieża Jana Pawła II parafia została wyłączona z diecezji płockiej i włączona do diecezji łomżyńskiej.

1998-2001 - Staraniem ks. Wacława Grzybowskiego przeprowadzono generalny remont świątyni (m.in. wymiana podwalin, remont i pokrycie dachu, konserwacja wyposażenia wnętrza).

2006 r. - Barcice są jedną z 8 miejscowości należących do parafii z siedzibą w Somiance (dekanat wyszkowski w diecezji łomżyńskiej), która liczy 1600 wiernych.

Kościół w Barcicach jest jednym z 11 obiektów usytuowanych na "Pętli ostrołęckiej" szlaku architektury drewnianej. W jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się kolejne kościoły drewniane, należące do tej samej pętli:

 • Porządzie- miejscowość położona 20 km na północny-wschód od Barcic (dojazd przez Somiankę i Wyszków), z kościołem parafialnym pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, pochodzącym z lat 1927-30.
 • Sokołowo Włościańskie - miejscowość położona 25 km na północ od Barcic (dojazd przez Somiankę, Wyszków i Rząśnik), z kościołem parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, pochodzącym z 1682 roku.
oraz obiekt należący do "pętli ciechanowskiej":
 • Gąsiorowo - miejscowość położona 32 km na północny-zachód od Barcic (dojazd przez Somiankę i Pułtusk), z kościołem filialnym pw. św. Mikołaja, pochodzącym z 1792 roku.
i obiekt należący do pętli warszawskiej-wschodniej:
 • Warszawa-Grodzisk - część Warszawy położona 27 km na południowy-zachód od Barcic (dojazd przez Somiankę, Wyszków i Marki), z kościołem parafialnym pw. św. Michała Archanioła, pochodzącym z 1716 r., gruntowne przebudowanym po II wojnie światowej.