Kościół pw. św. Zygmunta

Kościelna 2, 27-350 Sienno

Szlak: Sakralne Perły Mazowsza, pętla: Pętla południowa

  • Widok ogólny
  • Widok z boku
  • Widok z boku
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat lipski, gmina Sienno

diecezja radomska, dekanat siennieński


Współrzędne GPSGPS: N 51.087529, E 21.481683


HistoriaHistoria

Fundatorem pierwszego kościoła drewnianego pw. św. Zygmunta wzniesionegow 1390 r. był król Władysław Jagiełło. Królewska wieś Sienno należała doparafii


ArchitekturaArchitektura

Kościół pw. św. Zygmunta jest wspaniałymprzykładem sakralnej architektury gotyckiej.Zbudowano go
z czerwonej cegły, wysoki dach z sygnaturką przykryto czerwoną dachówką. Kościółjest …


ZabytkiZabytki

·        Ołtarz główny z obrazem „Matka BożaCzęstochowska”.

·        Kaplica z …


W otoczeniuW otoczeniu

·        Pomnik św. Jana Pawła II oraz zabytkowy drzewostan.- na placu przykościelnym

·        


Daty historyczneDaty historyczne

XIVw. - Początek historii Sienna.

1390r. - Budowa pierwszego drewnianego kościoła.

Szlak " Sakralne Perły Mazowsza" to pierwszy etap prezentacji najcenniejszych obiektów sakralnych na Mazowszu. Znajdą się na nim zarówno zabytki tej klasy, co katedra w Płocku, jak i sanktuarium w Loretto, czy kaplica w Choszczówce, związana ze sługa Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. O ich znaczeniu decydują zarówno walory historyczne, jak i religijne - wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.

Fundatorem pierwszego kościoła drewnianego pw. św. Zygmunta wzniesionegow 1390 r. był król Władysław Jagiełło. Królewska wieś Sienno należała doparafii Chotcza. Poustanowieniu parafii w Siennie w 1431 r. przez wojewodę sandomierskiego ZbigniewaOleśnickiego w latach 1431-1442w miejsce drewnianej świątyni wzniesiono kościół murowany w stylu gotyckim. Konsekracji dokonał biskupkrakowski Zbigniew Oleśnicki, pierwszy kardynał Polski. Przy kościele powstałklasztor paulinów.Przypomina o tym wydarzeniu gotycka tablica erekcyjna z piaskowcaprzedstawiająca fundatorów
i patronów świątyni.

 

Dzięki kard.Zbigniewowi Oleśnickiemu piękną liturgię i śpiew prowadzili w kościelealtarzyści. Jakub z Sienna, wielki humanista,biskup włocławski, a później arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski,przyczynił się do rozkwitu parafii w Siennie. Kolejną ważną postacią związaną zparafią był Baltazar Opec, humanista krakowski, znany i ceniony pisarz.

 

W XVI w. dziedzice Sienna Oleśniccy i Sienieńscy stali się kalwinami iarianami, a kościół zamienili na zbór. Jeden z Sienieńskich założył miasteczkoRaków, w którym powstała słynna uczelnia protestancka, zwana Akademią Rakowską.Tutejszy zbór należał do najdłużej działających świątyń protestanckich wMałopolsce. Zgodnie z nauką Lutra i Kalwina usunięto z kościoła dzieła sztukipowstałe w XV w. Po okresie potopu szwedzkiego przeprowadzono remont kościoła.

 

Do katolików świątynia powróciła dopiero na początku XVIII w., w wynikuczego ponownie erygowano parafię katolicką. Fakt ten został uwieczniony na drugiejtablicy erekcyjnej umieszczonej nad portalem zakrystii. Po odzyskaniu kościołakatolicy na nowo wyposażyli jego wnętrze, zbudowali dzwonnicę i otoczyli muremcmentarz przykościelny. W 1818 r. powstała diecezja sandomierska i parafia wSiennie została ustanowiona stolicą dekanatu sienneńskiego. Na początku XIX w.założono nowy cmentarz grzebalny, a na starym cmentarzu przykościelnymposadzono drzewa, które dziś stanowią cenne pomniki przyrody. W czasie pożaru w1879 r. spłonęło wyposażenie kościoła. Świątynię szybko odbudowano, a wnętrzepokryto polichromiami przedstawiającymi świętych polskich.

 

Podczas I wojny światowej Sienno znalazło się na linii frontu, ostrzałartyleryjski doprowadził do zniszczenia kościoła w 70 %. Przez kilkanaście lat świątyniabyła w ruinie, a Msze święte odprawiano w prowizorycznym drewnianym kościele, późniejprzeniesionym do Sarnówka. Świątynię odbudowano dopiero w 1930 r. wedługprojektu architekta Kazimierza Sosnowskiego z Warszawy. Odbudowany kościół przetrwałII wojnę światową i służy wiernym do dnia dzisiejszego. Obecny proboszcz, ks.kan. mgr Ryszard Batorski za wzorowe utrzymanie zabytku sakralnego zostałodznaczony złotym medalem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   

Kościół pw. św. Zygmunta jest wspaniałymprzykładem sakralnej architektury gotyckiej.Zbudowano go
z czerwonej cegły, wysoki dach z sygnaturką przykryto czerwoną dachówką. Kościółjest orientowany, oskarpowany, z wysokimi ostrołukowymi oknami od stronymiasta. Od strony północnej są małe okratowane okienka oraz otwór strzelniczyna piętrze. Na uwagę zasługuje dekoracyjny fryz na elewacji z ułożonych „nakant” cegieł. Obecna fasada kościoła nie posiada wież, które są widoczne natablicy erekcyjnej. Do prezbiterium przylega piętrowa zakrystia ze sklepieniamikolebkowymi z połowy XVI w., która za czasów protestanckich była wieżąmieszkalno-obronną.

 

Wnętrze świątynijest jednonawowe, składa się z trójprzęsłowego prezbiterium zamkniętegotrójbocznie i czteroprzęsłowej nawy głównej. Zarówno nawa główna jak iprezbiterium przykryte jest gotyckim sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Wprezbiterium znajduje się gotycka krypta, w której spoczywa fundator świątyniDobiesław Oleśnicki i jego żona Katarzyna z Bożydaru. Osobną budowlą jest barokowadzwonnica nakryta dachem namiotowym (tzw. dachem polskim).

·        Ołtarz główny z obrazem „Matka BożaCzęstochowska”.

·        Kaplica z figurą Matki Bożej. - w prawejnawie

·        Ołtarz z otoczonym wielkim kultemwiernych obrazem „Matka Boża Różańcowa ze św. Dominikiem”.

·        Z dawnego bogatego wyposażenia kościołaz XV w. zachowały się: dwie okrągłe polichromowane rzeźby przedstawiającesymbole Ewangelistów: św. Łukasza - wół i św. Jana Apostoła - orzeł; dwojeżelaznych, kutych ręcznie drzwi (z wejścia głównego i z zakrystii) ozdobionychherbami fundatorów Dębno (Dobiesława Oleśnickiego) Korczak (Katarzyny zBożydaru);

·        Dwie tablice: fundacyjna z 1442 r.przedstawia Matkę Bożą z małym Jezusem i klęczącymi fundatorami, wokół tablicybiegnie ozdobny gotycki napis (tekstura); druga tablica, również z piaskowca,informuje o odzyskaniu kościoła z rąk protestanckich.

·        W 2. poł. XIX w. ściany wewnętrzne kościoła zostały pokrytepolichromią, zgodnie z epoką historycyzmu, postaciami świętych polskich.

·        Pomnik św. Jana Pawła II oraz zabytkowy drzewostan.- na placu przykościelnym

·        Kaplice: pw. św. Maksymiliana w Kochanówce i pw.Matki Bożej Częstochowskiej w Eugeniowie. - na terenie parafii

XIVw. - Początek historii Sienna.

1390r. - Budowa pierwszego drewnianego kościoła.

1431-1442- Budowa murowanej świątyni w stylu gotyckim.

1442r. - Konsekracja kościała przez biskupa krakowskiego ZbigniewaOleśnickiego i ustanowienie parafii.

XVI w. - Przekształcenie świątyni w zbór protestancki.

XVIII w. - Odzyskaniekościoła przez katolików i jego ponownakonsekracja.

1879r. - Pożar kościoła.

1902 r. - Budowa nowej plebanii.

1915r. - Zniszczenie kościoła podczas I wojny światowej.

1930r. - Odbudowa gotyckiej świątyni.