Kościół pw. Michała Archanioła

Ks. Dziębłowskiego (Izdebno Kościelne) 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Szlak: Drewniane Skarby Mazowsza, pętla: Pętla warszawska zachodnia

 • Widok ogólny kościoła
 • Widok na elewację zachodnią kościoła
 • Drewniana dzwonnica
 • Wejście główne do kościoła
 • Fragment elewacjizachodniej kościoła
 • Fragment elewacjizachodniej kościoła
 • Murowana kaplica w elewacji południowej
 • Wieżyczka murowanej kaplicy
 • Drewniana wieżyczka z sygnaturą
 • Fragment elewacji południowej
 • Rzeźba w niszy kaplicy murowanej
 • Cmentarz przykościelny
 • Elewacja wschodnia
 • Murowana zakrystia w elewacji północnej
 • Fragment elewacji północnej z drewnianą kruchtą
 • Widok na ołtarz główny
 • Wnętrze kościoła, widok na ołtarz główny
 • Ołtarz główny
 • Ambona
 • kaplica
 • Ołtarz w kaplicy
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat grodziski, gmina Grodzisk Mazowiecki

archidiecezja warszawska, dekanat grodziski


Współrzędne GPSGPS: N 52.138264, E 20.533918


HistoriaHistoria

Tereny, na których powstała wieś zasiedlane były już w czasach przed naszą erą, na co wskazują badania archeologiczne. W latach 70. XIX w. odkryto tu cmentarzysko z okresu lateńskiego z …

ArchitekturaArchitektura

Kościół w Izdebnie Kościelnym składa się z dwóch części: starszej - murowanej i otynkowanej kaplicy oraz młodszego - drewnianego kościoła.
 
Kaplica ma plan prostokąta i jest trójbocznie zamknięta. W połowie …

ZabytkiZabytki

 • Ołtarz główny z umieszczanymi naprzemiennie w jego centralnej części dwoma XVIII-wiecznymi, nawiązującymi do wezwania parafii i kościoła, obrazami: "Zwiastowanie Najświętszej Panny Marii" oraz "Michał Archanioł zabijający smoka". W niszach, po …

W otoczeniuW otoczeniu

 • Plebania, w której podczas ostatniej wojny, przechowywano broń. - w pobliżu kościoła
 • Staw zwany Plebańskim, przy którym w 1819 r. wystawiono kolumnową kapliczkę z okazji odzyskania niepodległości. - w centrum wsi …

Daty historyczneDaty historyczne

XI-XII w. - Powstanie grodziska na polach dzisiejszej wsi Chlebnia (dawniej Chlewnia).
XV w. - Pierwsze wzmianki o wsi Izdebno Kościelne.
1621 r. - Wybudowanie murowanej kaplicy …

Na szlakuNa szlaku

Izdebno Kościelne to wieś położona na skraju Równiny Łowicko-Błońskiej, nad rzeczką Pisią Tuczną w gminie Grodzisk Mazowiecki.
 • Na trasie pętli zachodniej Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej znajduje się godny polecenia kościół …

Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.


Tereny, na których powstała wieś zasiedlane były już w czasach przed naszą erą, na co wskazują badania archeologiczne. W latach 70. XIX w. odkryto tu cmentarzysko z okresu lateńskiego z urnami wypełnionymi spalonymi kośćmi. Na okolicznych polach znaleziono rzymskie monety z czasów cesarza Hadriana (138-117).
 
Pierwsze pisane wzmianki o wsi pochodzą z XV w. W XVII w. właściciel wsi, podczaszy sochaczewski, Adam Izdbieński wystawił tu niedużą, murowaną kaplicę pw. Matki Bożej, której podziemia przeznaczone były na pochówek dla niego i jego rodziny, oraz czynił starania o erygowanie parafii. Ze wsi Kaski przyjeżdżał do Izdebna ksiądz, żeby odprawiać msze.
 
Kiedy w XVIII w. wieś przeszła na własność rodziny Szymanowskich kaplica stała się zbyt mała w stosunku do potrzeb i podjęto decyzję o budowie nowego kościoła. Nie rozebrano jednak murowanej kaplicy, ale w latach 1772-1776 dobudowano do niej drewniany kościół. W roku ukończenia budowy erygowano przy kościele parafię pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, a konsekracja kościoła nastąpiła w 1779 r. W 1822 r. do północnej części kościoła dobudowano murowaną zakrystię, a 20 lat później kościół przeszedł pierwszy remont. Następne remonty przeprowadzono w latach: 1894 i 1925.
 
W dniu 30 sierpnia 1990 r. w kościele wybuchł pożar, który strawił konstrukcję dachową i część wyposażenia. Była to bardzo duża strata dla parafii, gdyż trzeba było przeprowadzić gruntowny, kosztowny remont kościoła i rewaloryzację wnętrz. Energia i zapał nowo przybyłego do Izdebna w kwietniu 1991 r. proboszcza ks. Zenona Piskorskiego, oraz olbrzymia mobilizacja mieszkańców wsi i pomoc władz gminy, pozwoliły już w rok po pożarze zacząć odbudowę kościoła. Płożono nowe fundamenty, gdyż stare z kamienia i gliny skruszały, zrobiono nową więźbę dachową, strop i szalowanie. W trakcie tych prac odkryto pod prezbiterium dwie krypty, w których znajdowały się kości ludzkie, oraz znaleziono kamień z wyrytą na nim datą 1616 r.
Kościół w Izdebnie Kościelnym składa się z dwóch części: starszej - murowanej i otynkowanej kaplicy oraz młodszego - drewnianego kościoła.
 
Kaplica ma plan prostokąta i jest trójbocznie zamknięta. W połowie wysokości jest otoczona małym okapem, nad którym z trzech stron umieszczone są nieduże okna. Przykryta jest blaszanym dachem z umieszczoną na nim sześcioboczną wieżyczką, z półkoliście zamkniętymi prześwitami, zakończoną hełmem i krzyżem.
 
Do kaplicy dobudowano drewniany kościół, którego nawa jest na planie bliskim kwadratu, a od południa prowadzi z niej wejście do kaplicy. Od wschodu do nawy dostawione jest prezbiterium, prosto zamknięte, ze ściętymi narożami. Kościół ma zrębową konstrukcję (sposób łączenia poprzecznych belek na narożach) i jest oszalowany, czyli obity deskami. Wejście do prezbiterium prowadzi od północy przez dobudowaną w późniejszym czasie murowaną zakrystię z małym przedsionkiem. Dachy nawy i prezbiterium przykryte są gontem.
 
Główne wejście do kościoła prowadzi od zachodu przez niedużą kruchtę, której zwieńczenie sięga do okapu nawy. Nad kościołem góruje czworoboczna wieżyczka kryta gontem, której górna część z czterech stron ma otwory przykryte żaluzjami.
 
Wnętrze kościoła ma płaski, drewniany strop, z jasnych desek, dekorowany wzorami z listew z ciemnego drewna. W zachodniej części nawy znajduje się chór muzyczny, wsparty na dwóch słupach.
 • Ołtarz główny z umieszczanymi naprzemiennie w jego centralnej części dwoma XVIII-wiecznymi, nawiązującymi do wezwania parafii i kościoła, obrazami: "Zwiastowanie Najświętszej Panny Marii" oraz "Michał Archanioł zabijający smoka". W niszach, po bokach ołtarza znajdują się drewniane, pomalowane rzeźby: św. Piotr z kluczami i św. Paweł z mieczem. W szczycie ołtarza odtworzone po pożarze postacie dwóch aniołów.
 • Obraz "Męczeństwo św. Bonifacego" przypisywany Józefowi Wallowi, pochodzący z XVIII w. jest jedynym ze starych obrazów, który się zachował w kościele. Przeszedł renowację po pożarze.
 • Żeliwne stacje Drogi krzyżowej pochodzenia francuskiego, zamówione prawdopodobnie przez Piotra Galischet'a, właściciela wsi w XIX w.
 • Ambona z 2. poł. XVIII w., w zwieńczeniu której umieszczono ludowo-barokową rzeźbę św. Michała Archanioła.
 • Z prawej strony nawy, przez półkolistą arkadę, prowadzi wejście do murowanej kaplicy, gdzie znajduje się ołtarz z naturalnej wielkości postacią Chrystusa. U góry oko Opatrzności. Z lewej strony ołtarza stoi chrzcielnica pochodząca z 2. poł. XVIII w. Przy wejściu do kaplicy umieszczono dekret Prymasa kard. Józefa Glempa z dnia 7 września 2000 r., zezwalający na dedykację kaplicy bł. Michałowi Oziębłowskiemu, w którym czytamy: Ksiądz Michał Oziębłowski urodził się w 1900 r. w Izdebnie Kościelnym. Uczył się najpierw w Oryszewie, następnie w gimnazjum w Skierniewicach, po ukończeniu którego wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie. W 1927 r. z powodu gruźlicy przerwał naukę i leczył się w Otwocku, prowadząc jednocześnie katechezę w tamtejszych szkołach. Po siedmiu latach ponownie podjął naukę w seminarium duchownym, po ukończeniu którego został wyświęcony na księdza. Podczas wojny aresztowany 9 października 1941 r. i wywieziony do obozu w Dachau, gdzie maltretowany, bity zmarł 31 lipca 1942 r. a jego ciało spalono. Został beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. przez papieża Jana Pawła II, w grupie 108 męczenników.
Teren kościoła z dzwonnicą i znajdującym się od wschodu cmentarzem jest ogrodzony drewnianym płotem i tworzy jakby jeden zabytkowy zespół.
 • Dzwonnica, pochodząca z końca XVIII w., zbudowana na planie kwadratu, ma konstrukcję słupową i przykryta jest namiotowym dachem, pod którym na każdej ścianie umieszczone są po dwa, półkoliste otwory kryte żaluzjami.
 • Na cmentarzu znajduje się wiele starych nagrobków, m.in. ostatnich właścicieli Izdebna - Plebańskich oraz fundatorki ołtarzy w kościele Anieli ze Świdzińskich Szymanowskiej, starościny wyszogrodzkiej, zmarłej w 1839 r.
 • Plebania, w której podczas ostatniej wojny, przechowywano broń. - w pobliżu kościoła
 • Staw zwany Plebańskim, przy którym w 1819 r. wystawiono kolumnową kapliczkę z okazji odzyskania niepodległości. - w centrum wsi
 • Dwór z 1800 r. wybudowany dla rodziny właścicieli wsi - Szymanowskich. W 1. poł. XIX w. należał do ich córki Doroty i jej męża Piotra Galischet'a, majora wojsk francuskich i uczonego chemika, przybyłego do Polski z armią Napoleona. W 1826 r. założył on w Izdebnie Kościelnym dość prymitywną cukrownię. Wyrabiano tu tzw. farynę czyli mączkę cukrową, a nie rafinadę, a kierat obracały woły. Potem dwór przeszedł na własność Łubieńskich, a następnie Kronenberga, od którego w 1866 r. kupił dobra wybitny historyk prof. Józef Kazimierz Plebański (1831-1897). Plebańscy byli ostatnimi właścicielami Izdebna i dworu. Po wojnie zostali wywłaszczeni, a dwór popadł w ruinę. W latach 60. XX w. przeprowadzono remont i zorganizowano w nim dom opieki dla dorosłych. Dwór jest parterowy, na planie prostokąta z piętrowym portykiem. Piętro ozdabiają żeliwne balkony. Dookoła dworu znajdują się pozostałości parku krajobrazowego, zaś na zachód - oficyna z początku XIX w. z czterospadowym dachem.
W Izdebnie Kościelnym przebywał wraz ze swoją córką Klementyną - późniejszą pisarką Hoffmanową - Ignacy Tański, poeta, autor sentymentalnych wierszy i sielanek. Tu w 1805 r. zmarł i został pochowany przy kościele. Nie ma nagrobka.
XI-XII w. - Powstanie grodziska na polach dzisiejszej wsi Chlebnia (dawniej Chlewnia).
XV w. - Pierwsze wzmianki o wsi Izdebno Kościelne.
1621 r. - Wybudowanie murowanej kaplicy pw. Matki Bożej.
XVIII w. - Wieś przechodzi na własność rodziny Szymanowskich.
1772-1776 - Do murowanej kaplicy dobudowano drewniany kościół pw. Zwiastowania NMP.
1776 r. - Erygowanie parafii pw. św. Michała Archanioła.
1805 r. - W Izdebnie Kościelnym zmarł Ignacy Tański, pisarz, sekretarz A. Czartoryskiego, ojciec pisarki Klementyny z Tańskich-Hoffmanowej.
1842 r. - Gruntowny remont kościoła.
1894 r. - Kolejny remont kościoła.
30 sierpnia 1990 r. - Pożar kościoła.
1991 r. - Odbudowa kościoła po pożarze.
Izdebno Kościelne to wieś położona na skraju Równiny Łowicko-Błońskiej, nad rzeczką Pisią Tuczną w gminie Grodzisk Mazowiecki.
 • Na trasie pętli zachodniej Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej znajduje się godny polecenia kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Żukowie, jeden z najstarszych drewnianych kościołów na tych terenach, wybudowany w latach 1676-1677. W jego wnętrzu znajduje się wiele cennych, barokowych zabytków. - ok. 18 km na wschód od Izdebna Kościelnego
 • Na szlaku "Perły Mazowsza" znajduje się kościół parafialny pw. św. Anny w Grodzisku Mazowieckim. Wybudowany w 1687 r. z fundacji kasztelana rawskiego - Wojciecha Mokronowskiego, był dwukrotnie rozbudowywany w XVIII i XIX w. We wnętrzu cenne wyposażenie renesansowe i barokowe, m.in. trzy pochodzące z XVIII w. ołtarze, XVII-wieczny obraz "Wieczerza Pańska", wiele epitafiów oraz renesansowych i barokowych nagrobków.