Kościół pw. Świętej Trójcy

Kraszewo 40, 06-456 Ojrzeń

Szlak: Drewniane Skarby Mazowsza, pętla: Pętla ciechanowska

Kościół pw. Świętej Trójcy
Widok ogólny kościoła/fot. Maria Dębek
Następny

Opis


Informacje podstawowe

Współrzędne GPSGPS: N 52.792799, E 20.570685


HistoriaHistoria

Do Kraszewa, wsi na Wysoczyźnie Ciechanowskiej (pow. Ciechanów, woj. mazowieckie), położonej 10 km na południowy-zachód od Ciechanowa warto pojechać, aby zobaczyć nie tylko jeden z nielicznych zachowanych na Mazowszu kościołów, …

Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.


Do Kraszewa, wsi na Wysoczyźnie Ciechanowskiej (pow. Ciechanów, woj. mazowieckie), położonej 10 km na południowy-zachód od Ciechanowa warto pojechać, aby zobaczyć nie tylko jeden z nielicznych zachowanych na Mazowszu kościołów, który łączy w sobie wykorzystanie do budowy dwóch materiałów (cegły i drewna), ale także interesujące zabytki, znajdujące się wewnątrz.

Dogodne położenie - przy drodze krajowej nr 50 (pomiędzy Płońskiem a Ciechanowem) - sprawia, że bez problemu można tutaj dotrzeć we własnym zakresie (samochodem czy rowerem), jak również dzięki lokalnym połączeniom PKS.

Parafia pw. św. Zygmunta została erygowana prawdopodobnie w 2. poł. XIV w., zaś pierwsza wiadomość o miejscowym proboszczu pochodzi z 1449 r. Od początku swojego istnienia należy ona do diecezji płockiej.

Pierwszy kościół w Kraszewie, pw. Świętej Trójcy i św. Wawrzyńca, powstał jednocześnie z erekcją parafii i był zapewne budowlą drewnianą (pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1435 r.).

W 2. poł. XVI w. rozpoczęto stawianie murowanej świątyni - wzniesiono jedynie kaplicę św. Anny, zakrystię i skarbiec. Prawdopodobnie śmierć fundatora nie pozwoliła na dokończenie prac budowlanych. Do zachowanych do dnia dzisiejszego tych właśnie fragmentów - stanowiących północną murowaną ścianę - dostawiono pod koniec XVI w. trzy ściany drewniane.

Pomysł do tego stopnia zdał egzamin, że gdy obiekt ten przestał istnieć ok. poł. XVIII w., został zastąpiony kolejną budowlą drewnianą. Wzniósł ją przed rokiem 1775 sędzia ziemski ciechanowski, Mikołaj Modzelewski - i w tej formie kościół zachował się do dzisiaj. Ostatni gruntowny remont świątyni przeprowadzono w 1973 r. Wówczas wymieniono m.in. podwaliny, sufit i więźbę dachową, a dach pokryto blachą.

CIEKAWOSTKI

Górną część pomnika nagrobnego Brunona Kicińskiego, znajdującego się na terenie przykościelnym, zdobi herb szlachecki rodziny Kicińskich - Rogala. Według "Herbarza Kaspra Niesieckiego" (t. VIII, s. 21) tarcza tego herbu jest na dwie części wzdłuż podzielona, po prawej stronie jej, powinien być róg jeleni czerwony, w polu białym, po lewej w polu czerwonym róg bawoli szary; na hełmie też same rogi, tylko że przemienione; bo bawoli powinien być po prawej stronie, jeleni po lewej.

Co ciekawe, o ile na hełmie układ rogów jest taki sam, jak w opisie, to na tarczy strony są zamienione! To tak, jakby na nagrobku zostało umieszczone jej zwierciadlane odbicie.

Drewniane Skarby Mazowsza


Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.