Kościół pw. św. Jakuba

Narutowicza 3, 08-109 Przesmyki

Szlak: Drewniane Skarby Mazowsza, pętla: Pętla siedlecka

Kościół pw. św. Jakuba
Klasycystyczny prospekt organowy/fot. Stanisław Kryciński
Następny

Opis


Informacje podstawowe

Współrzędne GPSGPS: N 52.268073, E 22.583959

Telefon256412324

Strona WWWWWW


HistoriaHistoria

Wieś lokowana zapewne pod koniec XIV w. na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego jako własność rycerska. Wśród walczącego pod Grunwaldem w 1410 r. rycerstwa ziemi drohickiej, znalazł się Gmyr z Przesmyk. …

Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.


Wieś lokowana zapewne pod koniec XIV w. na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego jako własność rycerska. Wśród walczącego pod Grunwaldem w 1410 r. rycerstwa ziemi drohickiej, znalazł się Gmyr z Przesmyk. Z niewoli krzyżackiej wykupił go wielki książę Witold. Przesmyki stały się gniazdem rodu Przesmyckich herbu Paprzyca (Kuczaba). W 1. poł. XV w. ufundowali oni drewniany kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła. Pod koniec XVI w. tutejsza parafia była jedną z najrozleglejszych w ziemi drohickiej i obejmowała 27 wsi. Kościół ufundowany przez Przesmyckich spłonął w 1657 r. Na jego miejscu wzniesiono nowy, również drewniany. 

Kolejną świątynię ufundował w 1776 r. tutejszy proboszcz, ks. Ludwik Wessel. Konsekracji dokonał w 1783 r. Jan Szyjkowski, biskup tytularny Synopy w Turcji i sufragan diecezji łuckiej. Kościół ten, restaurowany w XIX w. zachował się do dziś. 

W XIX w. Przesmyki zamieszkiwała drobna szlachta, której rody zajmowały poszczególne części miejscowości: Gmyry, Przyłęgi i Zarazy. 

Najbardziej znanym w XX w. jej przedstawicielem był poeta, tłumacz i krytyk literacki Zenon Przesmycki "Miriam", twórca i redaktor słynnego pisma literackiego "Chimera" ukazującego się w latach 1901-1907.

Drewniane Skarby Mazowsza


Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.