Bazylika kolegialna pw. Zwiastowania NMP

Kościuszki 1, 06-100 Pułtusk

Szlak: Sakralne Perły Mazowsza, pętla: Pętla północna

 • Fasada kościoła
 • Pomnik Jana Pawła II w otoczeniu kościoła
 • Elewacja boczna
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Opinii wyrażanych przez użytkowników portalu nie należy utożsamiać z poglądami redakcji.

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat pułtuski, gmina Pułtusk

diecezja płocka, dekanat pułtuski


Współrzędne GPSGPS: N 52.707687, E 21.083333

Telefon236920282

Strona WWWWWW

Emailbazylika@bazylika.nazwa.pl


KalendarzWydarzenia

25 marca

Odpust - Zwiastowania NMP

Bazylika kolegialna pw. Zwiastowania NMP - Pułtusk

18 września

Wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży polskiej.

Bazylika kolegialna pw. Zwiastowania NMP - Pułtusk

25 września

Odpust - św. Mateusza

Bazylika kolegialna pw. Zwiastowania NMP - Pułtusk

HistoriaHistoria

Pierwsze wzmianki o kościele pw. św. Magdaleny w Pułtusku pochodzą z ok. 1230 r. W latach 1443-1448 wybudowano obecną świątynię kolegiacką pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, dla której dokument erekcyjny …


ArchitekturaArchitektura

Kolegiata pw. Zwiastowania NMP jest najciekawszym zabytkiem XV-wiecznej architektury i sztuki w Pułtusku. Fundatorem świątyni był bp Paweł Giżycki. Zbudowana została na planie prostokąta w stylu gotyckim. W późniejszych latach …


ZabytkiZabytki

Obecne wyposażenie kolegiaty z fundacji bp. Ludwika Bartłomieja Załuskiego pochodzi z pocz. XVIII w. i jest to:

 • Ołtarz główny Zwiastowania NMP oraz stalle kanonickie.
 • Piętnaście barokowych ołtarzy bocznych; jeden poświecony jest św. …

W otoczeniuW otoczeniu

 • Czterokondygnacyjna klasycystyczna dzwonnica wzniesiona na rzucie kwadratu w 1507 r., odbudowana w latach 1786-1787 oraz po zniszczeniach II wojny światowej. - w pobliżu bazyliki
 • Odsłonięty w 2003 r. pomnik z popiersiem …

Daty historyczneDaty historyczne

Około 1230 r. - Pierwsza historyczna wzmianka o kościele pw. Marii Magdaleny w Pułtusku.
1413-1448 - Budowa świątyni kolegiackiej Zwiastowania NMP.
1449 r. - Dokument erekcyjny ustanawiający kolegiatę …


Na szlakuNa szlaku

 • Sanktuarium św. Stanisława w Rostkowie.
 • Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu.
 • Sanktuarium św. Anny w Bogatem.

 


Szlak " Sakralne Perły Mazowsza" to pierwszy etap prezentacji najcenniejszych obiektów sakralnych na Mazowszu. Znajdą się na nim zarówno zabytki tej klasy, co katedra w Płocku, jak i sanktuarium w Loretto, czy kaplica w Choszczówce, związana ze sługa Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. O ich znaczeniu decydują zarówno walory historyczne, jak i religijne - wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.

Pierwsze wzmianki o kościele pw. św. Magdaleny w Pułtusku pochodzą z ok. 1230 r. W latach 1443-1448 wybudowano obecną świątynię kolegiacką pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, dla której dokument erekcyjny wystawił 5 lutego 1449 r. bp Paweł Giżycki. Pierwotnie świątynia była jednonawowa z dość długim, nieco węższym prezbiterium i drewnianym sklepieniem. W 2. poł. XV w. dobudowano do niej trzy kaplice: Jana Poddembka, Mikołaja Węża z Dobrzankowa i bp. Piotra z Chodkowa. W XVI w. kościół został przebudowany przez Jana Baptystę z Wenecji na świątynię trójnawową ze sklepieniem kolebkowym. W 1613 r. jej wnętrze strawił pożar. Po odbudowie kościół otrzymał wystrój barokowy, zmodernizowany w połowie XVIII w. przez bp. Ludwika Załuskiego. Dalsze remonty prowadzono w kolejnych latach i po zniszczeniach z okresu II wojny światowej. Papież Paweł VI w 1974 r. nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. Ostatnio przeprowadzono gruntowną konserwację fresków pochodzących z XVI w.


Kolegiata pw. Zwiastowania NMP jest najciekawszym zabytkiem XV-wiecznej architektury i sztuki w Pułtusku. Fundatorem świątyni był bp Paweł Giżycki. Zbudowana została na planie prostokąta w stylu gotyckim. W późniejszych latach dobudowano do niej kaplice. Obecnie posiada formę bazylikową. Świątynia trójnawowa, z nawą główną łącznie z prezbiterium o tej samej wysokości, jest dwukrotnie wyższa od naw bocznych i posiada na całej długości sklepienie kolebkowe z bogatą ornamentyką wykonaną przez Jana Baptystę z Wenecji, zatrudnionego przy jej rozbudowie w latach 1551-1560, który nadał kolegiacie ostateczny kształt.

Obecnie jest to budowla gotycka z elementami renesansowymi, z prezbiterium dłuższym od nawy głównej, murowana, tynkowana i oszkarpowana. W ścianie dwuwieżowej fasady wmurowana jest kamienna maska przedstawiająca być może bóstwo pogańskie z czasów przedchrześcijańskich. W nawach bocznych i kaplicach znajdują się sklepienia gwiaździste.

Ten sam architekt, Jan Baptysta, zbudował z fundacji bp. Andrzeja Noskowskiego, którego pomnik stoi przed kościołem, kaplicę grobową fundatora wzorowaną na kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu.

Nieco dalej stoi dzwonnica zbudowana na planie kwadratu nawiązująca do stylu klasycystycznego.

W bazylice kolegiackiej możemy dopatrzeć się wielu elementów architektury gotyckiej, renesansowej, barokowej i klasycystycznej nagromadzonych w ciągu prawie sześciuset lat.


Obecne wyposażenie kolegiaty z fundacji bp. Ludwika Bartłomieja Załuskiego pochodzi z pocz. XVIII w. i jest to:

 • Ołtarz główny Zwiastowania NMP oraz stalle kanonickie.
 • Piętnaście barokowych ołtarzy bocznych; jeden poświecony jest św. Stanisławowi Kostce, którego kult promieniował z Pułtuska na całą Polskę.
 • Znajdujące się w nawie głównej i w prezbiterium epitafia sławnych przedstawicieli rodu Załuskich ufundowane przez bp. Ludwika Załuskiego. Oryginalną cechą tych epitafiów są płaskorzeźbione wizerunki zmarłych.
 • Ambona w kształcie łodzi. Na jej koszu znajdują się atrybuty Ewangelistów: lew - św. Marka, wół - św. Łukasza, orzeł - św. Jana i anioł - św. Mateusza. Anioł podtrzymuje kartusz z herbem Junosza bp. Ludwika Bartłomieja Załuskiego.
 • Zasługująca na szczególną uwagę kaplica grobowa (obecnie Najświętszego Sakramentu) - wybudowana w stylu renesansowym w latach 1553-1554 dla bp. Andrzeja Noskowskiego przez architekta Jana Baptystę z Wenecji - z cennym obrazem "Opłakiwanie" pochodzenia włoskiego z 1559 r., namalowanym według "Piety" Michała Anioła. Postać zmarłego bp. Andrzeja jest dziełem włoskiego artysty rzeźbiarza Jana Marii Padovano. Elementami dekoracji kaplicy są sceny Sądu Ostatecznego i nawrócenie św. Pawła. Figura stojąca w tej kaplicy to św. Tomasz Apostoł, patron parafii.
 • Kaplica św. Izydora Oracza z bardzo interesującym obrazem przedstawiającym św. Wilgefortis, legendarną, średniowieczną brodatą męczennicę ukrzyżowaną przez własnego ojca. Obraz został przywieziony z Włoch przez bp. Andrzeja Stanisława Kostkę Załuskiego przed 1729 r.
 • Przykuwające uwagę renesansowe sklepienie z polichromią z 2. poł. XVI w. i chór nad stallami północnymi oraz polichromia na drzewie również z XVI w.
 • Znajdujące się w skarbcu kolegiaty cenne przedmioty, m.in. monstrancja wieżyczkowa i relikwiarz Krzyża Świętego.

 • Czterokondygnacyjna klasycystyczna dzwonnica wzniesiona na rzucie kwadratu w 1507 r., odbudowana w latach 1786-1787 oraz po zniszczeniach II wojny światowej. - w pobliżu bazyliki
 • Odsłonięty w 2003 r. pomnik z popiersiem bp. Andrzeja Noskowskiego (1492-1567). Napis na pomniku głosi, że ten hierarcha kościelny "połączył Mazowsze z Krakowską Alma Mater i rozsławił Pułtusk w Polsce i Europie". - w pobliżu bazyliki
 • Poświęcony w 2008 r. pomnik Jana Pawła II według projektu artysty rzeźbiarza Marka Zalewskiego. - w pobliżu bazyliki
 • Gotycko-renesansowy dawny pałac biskupów płockich, obecnie Dom Polonii. - po przeciwnej stronie rynku
 • Niewielka kaplica św. Marii Magdaleny. - przed Domem Polonii
 • Gotycka wieża ratuszowa, w której znajduje się muzeum regionalne. - pośrodku rynku
 • Na fasadach kamieniczek otaczających rynek wmurowane są tablice poświęcone pamięci osób związanych z miastem, np. cesarzowi Napoleonowi Bonaparte.

W Pułtusku warto także zwiedzić kościół szkolny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, należący do dawnego kolegium jezuitów.


Około 1230 r. - Pierwsza historyczna wzmianka o kościele pw. Marii Magdaleny w Pułtusku.
1413-1448 - Budowa świątyni kolegiackiej Zwiastowania NMP.
1449 r. - Dokument erekcyjny ustanawiający kolegiatę wystawił bp Paweł Giżycki.
1453-1480 - Dobudowanie trzech kaplic.
XVI w. - Przebudowa świątyni w stylu renesansowym.
1553-1554 - Budowa kaplicy grobowej bp. Andrzeja Noskowskiego.
1613 r. - Świątynię strawił pożar.
Po 1945 r. - Odbudowa kolegiaty po zniszczeniach II wojny światowej.
1974 r. - Nadanie świątyni godności bazyliki mniejszej przez papieża Pawła VI.
1975 r. - Uroczyste ogłoszenie tytułu bazyliki mniejszej podczas odpustu św. Mateusza.
1994-2011 - Rewitalizacja świątyni, m.in. odnowiono freski.


 • Sanktuarium św. Stanisława w Rostkowie.
 • Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu.
 • Sanktuarium św. Anny w Bogatem.