Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Węgra 20a, 06-415 Czernice Borowe

Szlak: Drewniane Skarby Mazowsza, pętla: Pętla ciechanowska

 • Widok ogólny kościoła
 • Widok ogólny kościoła
 • murowana kruchta
 • Drewniana dzwonnica
 • Elewacja boczna
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat przasnyski, gmina Czernice Borowe

diecezja płocka, dekanat przasnyski


Współrzędne GPSGPS: N 53.052758, E 20.769967


KalendarzWydarzenia

2 lutego

Odpust - Matki Bożej Gromnicznej

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela  - Węgra

24 czerwca

Odpust - św. Jana Chrzciciela

Odpust - św. Jana Chrzciciela - Węgra

HistoriaHistoria

Do Węgry, wsi położonej 10 km na północny-zachód od Przasnysza, warto przyjechać choćby po to, by zobaczyć stojący na swoim dawnym miejscu jeden z charakterystycznych dla terenu północnego Mazowsza kościołów …


ArchitekturaArchitektura

Podobnie jak zdecydowana większość mazowieckich świątyń, tak i kościół w Węgrze jest budowlą orientowaną, gdyż został wybudowany na osi wschód-zachód, z prezbiterium zwróconym w kierunku wschodnim.

Również, jeśli chodzi o konstrukcję …


ZabytkiZabytki

 • Neobarokowy ołtarz główny pochodzący z ok. 1860 r., w którego polu głównym znajduje się obraz "Matka Boża Różańcowa ze św. Dominikiem" (z 1878 r.), zasłaniany nowszym obrazem "Matka Boża Ostrobramska". …

W otoczeniuW otoczeniu

Na teren przykościelny, otoczony żelaznym ogrodzeniem, prowadzi murowana brama z trzema przejściami, wystawiona w XIX w. Nad jej szerszą częścią środkową umieszczona jest figura Matki Bożej.

 • Na północny-wschód od kościoła stoi …

Daty historyczneDaty historyczne

XIII/XIV w. - Prawdopodobna erekcja parafii w Węgrze pw. św. Jana Chrzciciela.

1398 r. - Pierwsza wzmianka o parafii.

1535 r. - Powstaje zachowana do dzisiaj murowana zakrystia.

1730 …


Na szlakuNa szlaku

Kościół w Węgrze jest jednym z 14 obiektów usytuowanych się na "pętli ciechanowskiej" Szlaku Architektury Drewnianej. W jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się kolejne kościoły drewniane, należące do tej samej pętli:

 • Grzebsk - …

Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.


Do Węgry, wsi położonej 10 km na północny-zachód od Przasnysza, warto przyjechać choćby po to, by zobaczyć stojący na swoim dawnym miejscu jeden z charakterystycznych dla terenu północnego Mazowsza kościołów ryzalitowych. Podobna taka świątynia - z Drążdżewa - przeniesiona już została  do skansenu w Sierpcu (znajduje się na "pętli płockiej"), w niedługim czasie ma tam także trafić podobny kościół z Zielonej Ciechanowskiej (aktualnie jeszcze znajduje się na "pętli ciechanowskiej").

Chociaż pierwsza wiadomość o parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze pochodzi z 1398 r., to jednak przypuszcza się, że powstała ona już na przełomie XIII i XIV w. Wówczas też zapewne zbudowano pierwszy kościół drewniany, który mógł istnieć do początków XVI stulecia.

Z roku 1535 pochodzi zachowana do dzisiaj murowana zakrystia, wzniesiona pod kierunkiem ówczesnego miejscowego proboszcza, Jana Kretkowskiego. Wówczas też albo wybudowano wraz z nią kolejną świątynię, albo gruntownie wyremontowano istniejącą do tej pory. W takim stanie kościół istniał przez prawie dwa stulecia. Dopiero w 1730 r. nową świątynię drewnianą, dobudowaną do murowanej zakrystii, ufundował kolejny właściciel wsi, Bartłomiej Węgierski.

W XIX w. kościół został przebudowany, zapewne wówczas strop płaski w nawie głównej zastąpiono sklepieniem kolebkowym o łuku koszowym. Świątynia szczęśliwie przetrwała obie wojny światowe, choć podczas II wojny została zamieniona na magazyn. Ostatni remont generalny przeprowadzono w 2008 r. Wówczas miały miejsca prace konserwatorskie, związane m.in. z remontem ścian i wymianą szalunku na zewnątrz.

Podobnie jak zdecydowana większość mazowieckich świątyń, tak i kościół w Węgrze jest budowlą orientowaną, gdyż został wybudowany na osi wschód-zachód, z prezbiterium zwróconym w kierunku wschodnim.

Również, jeśli chodzi o konstrukcję i wygląd zewnętrzny, nie odbiega on od większości kościołów drewnianych - został wzniesiony w konstrukcji zrębowej, którą z zewnątrz oszalowano. Natomiast tym, co bardzo wyraźnie odróżnia go od innych tego typu obiektów jest przede wszystkim przybudowany do nawy od zachodu ryzalit, mieszczący w dolnej części kruchtę główną, a w górnej chór muzyczny.

Trójnawowy korpus został zbudowany na planie prostokąta, węższe prezbiterium zamyka ściana prosta. Przy nim od północy znajduje się murowana zakrystia (pochodząca z 1535 r.), przy nawie od północy kaplica (która dawniej pełniła rolę kruchty), od południa kruchta boczna.

Interesujący jest również sam wygląd konstrukcji dachowej, ponieważ wspólny dach dwuspadowy, o jednakowym rozstawie krokwi, znajduje się nad nawą główną i prezbiterium. Natomiast nawy boczne osłaniają przedłużenia połaci dachu znajdującego się nad nawą główną. Podobne rozwiązanie spotkamy także w znajdujących się na "pętli ciechanowskiej" kościołach w Ciemniewku, Gąsiorowie, Królewie i Zielonej Ciechanowskiej. Ten dach, podobnie jak i znajdujący się nad zakrystią daszek dwuspadowy oraz daszki pulpitowe nad kruchtami, pokryte są blachą. Nad końcową częścią nawy góruje czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę.

Po wejściu przez kruchtę główną - umieszczoną w dolnej części ryzalitu - do środka świątyni możemy zobaczyć trójnawowe wnętrze, rozdzielone na nawy trzema parami kwadratowych słupów. Nawę główną i prezbiterium przekrywa nowsze (zapewne XIX-wieczne) sklepienie kolebkowe o łuku koszowym, w nawach bocznych znajdują się stropy płaskie.

 • Neobarokowy ołtarz główny pochodzący z ok. 1860 r., w którego polu głównym znajduje się obraz "Matka Boża Różańcowa ze św. Dominikiem" (z 1878 r.), zasłaniany nowszym obrazem "Matka Boża Ostrobramska".
 • Dwa ołtarze boczne (z ok. 1860 r.): lewy - Ofiarowania Pana Jezusa z obrazem "Ofiarowanie w świątyni" (z 1859 r.), prawy - Serca Jezusowego.
 • Po lewej stronie ambona rokokowa, datowana na pocz. 2. poł. XVIII w.

Na teren przykościelny, otoczony żelaznym ogrodzeniem, prowadzi murowana brama z trzema przejściami, wystawiona w XIX w. Nad jej szerszą częścią środkową umieszczona jest figura Matki Bożej.

 • Na północny-wschód od kościoła stoi drewniana dzwonnica, pochodząca z XVIII w., która została wzniesiona na planie kwadratu (o boku 5,40 m). Jej konstrukcję stanowią drewniane słupy, które wzmocniono ryglami i zastrzałami. Ściany z zewnątrz są oszalowane, w górnej części z każdej strony znajdują się po cztery prześwity dzwonowe. Całość wieńczy dach namiotowy z kwadratową latarnią, zwieńczoną daszkiem namiotowym z żelaznym krzyżem.
 • Poza terenem kościelnym znajduje się murowana, neogotycka plebania, wzniesiona na początku XX w.
 • W Węgrze znajduje się również cmentarzysko z okresu rzymskiego, datowane na I-IV w.

XIII/XIV w. - Prawdopodobna erekcja parafii w Węgrze pw. św. Jana Chrzciciela.

1398 r. - Pierwsza wzmianka o parafii.

1535 r. - Powstaje zachowana do dzisiaj murowana zakrystia.

1730 r. - Właściciel Węgry, Bartłomiej Węgierski ufundował istniejącą do dzisiaj drewnianą świątynię.

XIX w. - Przebudowa kościoła.

1827 r. - We wsi Węgra jest 26 domów i 212 mieszkańców.

1893 r. - Miejscowa parafia należy do dekanatu przasnyskiego diecezji płockiej i liczy 2600 wiernych.

1893 r. - W Węgrze jest 28 domów i 300 mieszkańców.

II wojna światowa - Świątynię zamieniono na magazyn.

2006 r. - Parafia w Węgrze, którą tworzy 12 miejscowości, należy do dekanatu przasnyskiego diecezji płockiej i liczy 1590 wiernych.

2008 r. - Ostatni remont kościoła (m.in. ścian i szalunku zewnętrznego).

Kościół w Węgrze jest jednym z 14 obiektów usytuowanych się na "pętli ciechanowskiej" Szlaku Architektury Drewnianej. W jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się kolejne kościoły drewniane, należące do tej samej pętli:

 • Grzebsk - miejscowość położona 22 km na północny-zachód od Węgry (dojazd przez Rzęgnowo i Dzierzgowo) z kościołem parafialnym pw. św. Leonarda, pochodzącym z 1712 r.
 • Przedwojewo - miejscowość położona 18 km na południowy-zachód od Węgry (dojazd przez Klewki i Turowo), z kościołem filialnym pw. Przemienienia Pańskiego i św. Stanisława, pochodzącym z 2. poł. XVIII w.
 • Zielona Ciechanowska - miejscowość położona 14 km na południowy-wschód od Węgry (dojazd przez Przasnysz i Żbiki), z dawnym kościołem parafialnym pw. św. Mateusza, pochodzącym z lat 1772-1774.

oraz obiekt należący do "pętli ostrołęckiej":

 • Skierkowizna - miejscowość położona 14 km na północny-wschód od Węgry (dojazd przez Przasnysz i Romany), z kościołem parafialnym pw. św. Izydora, pochodzącym z lat 1936-1938.