Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Brochów 70, 05-088 Brochów

Szlak: Sakralne Perły Mazowsza, pętla: Pętla zachodnia

 • Widok ogólny
 • Ołtarz główny
 • Organy
 • Ambona
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat sochaczewski, gmina Brochów

diecezja łowicka, dekanat Sochaczew-św. Wawrzyńca


Współrzędne GPSGPS: N 52.316067, E 20.262918

Telefon227257066


HistoriaHistoria

Pierwsza wzmianka o Brochowie pochodzi z 1113 r. i związana jest z drewnianym kościółkiem wybudowanym w tym miejscu kilkanaście lat wcześniej. W roku 1331 drewnianą świątynię zastąpił …


ArchitekturaArchitektura

Kościół pw. św.Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie jest budowlą gotycko-renesansową ocharakterze obronnym. Świątynia jest trójnawowa o przekroju bazylikowym.

Została wybudowana …


ZabytkiZabytki

 • Cztery ołtarze: główny z obrazem „Wniebowzięcie NMP”, ołtarz św. Jana Chrzciciela - patrona kościoła, św. Rocha oraz Jezusa Miłosiernego - Jezu ufam Tobie.

W otoczeniuW otoczeniu

 • Dzwonnica z dzwonem wykonanym w 1960 r. w znanym zakładzie ludwisarskim Felczyńskich z Przemyśla.
 • Mur obronny otaczający kościół i dzwonnicę, w narożach …

Daty historyczneDaty historyczne

1113 r. - Pierwsza wzmianka o wsi Brochów i o drewnianym kościele.

1331 r. - Budowa kościoła murowanego …


Na szlakuNa szlaku

 • Bazylika mniejsza katedralna pw. NMP Niepokalanej Czczonej w Tajemnicy Wniebowzięcia i opactwo pobenedyktyńskie w Płocku
 • Sanktuarium Maryjne pw. NMP Niepokalanej i św. Maksymiliana w Niepokalanowie

Szlak " Sakralne Perły Mazowsza" to pierwszy etap prezentacji najcenniejszych obiektów sakralnych na Mazowszu. Znajdą się na nim zarówno zabytki tej klasy, co katedra w Płocku, jak i sanktuarium w Loretto, czy kaplica w Choszczówce, związana ze sługa Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. O ich znaczeniu decydują zarówno walory historyczne, jak i religijne - wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.

Pierwsza wzmianka o Brochowie pochodzi z 1113 r. i związana jest z drewnianym kościółkiem wybudowanym w tym miejscu kilkanaście lat wcześniej. W roku 1331 drewnianą świątynię zastąpił kościół murowany wystawiony z fundacji książąt mazowieckich przez rycerza Andrzeja z Dinheim. Kościół został rozbudowany po 1551 r. przez architekta Jana Baptystę z Wenecji, a fundatorem był wojski warszawski Jan Brochowski herbu Prawdzic. Rozbudowa polegała na dodaniu do istniejącej bryły naw bocznych oraz narożnych wieżyczek o charakterze obronnym.Prace zakończono w roku 1561 poświęceniem świątyni,
której  konsekracji dokonano w 1596 r.

Podczas potopu szwedzkiego kościół w Brochowie został poważnie uszkodzony, odbudował go w latach 1662-1665 właściciel wsi Olbracht Adrian Lasocki herbu Dołęga. W ramach odbudowy kościół został nieznacznie przebudowany, otoczono go murem z bastionami i fosą. Olbracht Lasocki był protoplastą  rodu, do którego miejscowość ta należała do 1931 r.

 

W ciągu XIX w. kościół był kilkakrotnie modernizowany i remontowany.Podczas I wojny światowej Niemcy zamienili świątynię na stajnię. W wyniku walkrosyjsko-niemieckich kościół został ostrzelany w 1915 r. przez artylerięrosyjską i doszczętnie spłonął. W latach 1924-1929 budowlęodbudowano według projektu architektów: Jarosława Wojciechowskiego i Tadeusza Sawickiego, wprowadzając elementy modernistyczne - zgodnie z ówczesnym trendemw architekturze. Praceremontowe zakończono około 1933 r.

 

W 1939 r. świątynia ponownie ucierpiała podczas wielkiej bitwy nadBzurą. W latach 1946-1949 zniszczony kościół pospiesznie odbudowano. W latach 2008-2009 z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopinaprzeprowadzono w świątyni prace konserwatorskie, przywracając częściowo wystrójmalarski wnętrza, w szczególności w kasetonach kolebkowego sklepienia, orazzaprojektowano nowe wyposażenie świątyni. (Tu 2 czerwca 1806 r. odbył się ślubrodziców przyszłego kompozytora, Mikołaja Chopina z Teklą Justyną z Krzyżanowskich, a w Wielkanoc 1810 r. został ochrzczony ich syn Fryderyk.).Dzięki przeprowadzonej renowacji kościół stał się perłą gotycko-renesansowejarchitektury obronnej.

Kościół pw. św.Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie jest budowlą gotycko-renesansową ocharakterze obronnym. Świątynia jest trójnawowa o przekroju bazylikowym.

Została wybudowana na planie prostokąta z nawą główną i dostawionymi do niej w XVI w. dwiema nawami bocznymi. Okna usytuowane są w nawie głównej oraz w nawach bocznych, dzięki czemu kościół jest dobrze naświetlony.

Wnętrze kościoła zarówno w nawie głównej jak i w nawach bocznych jest przykryte na całej długości sklepieniem kolebkowym typu pułtuskiego. Kasetony pokryte są barwnym ornamentem utworzonym z przenikających się nawzajem form geometrycznych: prostokąta i koła. Wydłużone prezbiterium zostało  zamknięte absydą.

Twórcą kościoła był Jan Baptysta z Wenecji  architekt znany z budowy barbakanu na Starym Mieście w Warszawie oraz z przebudowy bazyliki kolegiackiej w Pułtusku i kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Broku nad Bugiem.

Kościół ma charakter obronny. Trzy cylindryczne wieże, z których dwie znajdują się w narożach zachodnich i jedna nad absydą prezbiterialną są połączone ze sobą gankami z częściowo zamurowanymi oknami strzelniczymi. Dodatkowym elementem obronnym był zachowany do dziś kominek w zakrystii, który służył obrońcom kościoła do przygotowywania posiłków.

Kościół otacza mur obronny z bastionami,który pochodzi prawdopodobnie z 1. poł. XVII w. W murze znajdują się okienka strzelnicze.

Zespół kościelno-obronny został wybudowany z cegły palonej w układzie polskim. W oskarpowanych ścianach kościoła dodatkowo wmurowano kamienie znacznych rozmiarów.

Kościół jest pokryty czerwoną dachówką i nieotynkowany, za wyjątkiem otynkowanej i pomalowanej na biało wolno stojącej dzwonnicy, która pochodzi z czasów późniejszych. Obronne wieże kościoła są zakończone stożkowymi blaszanymi hełmami zwieńczonymi krzyżami. Ciekawym elementem architektonicznym jest portal wejścia głównego do kościoła.

Architekturę obronną kościoła najlepiej jest podziwiać od strony rzeki Bzury.           

 • Cztery ołtarze: główny z obrazem „Wniebowzięcie NMP”, ołtarz św. Jana Chrzciciela - patrona kościoła, św. Rocha oraz Jezusa Miłosiernego - Jezu ufam Tobie.
 • Ambona odtworzona w czasie ostatniej renowacji.
 • Oryginalne XVIII-wieczne figury świętych dominikańskich. - w prezbiterium, po jego lewej stronie
 • Kominek w zakrystii, służący obrońcom na wypadek oblężenia do przygotowywania posiłków.
 • Groby rodu Lasockich, właścicieli wsi z lat 1662-1931. - w podziemiach
 • Belka tęczowa z Grupą Ukrzyżowania z XVI w., przywrócona w ramach renowacji kościoła w latach 2008-2009; okaleczona w 1915 r. postać ukrzyżowanego Chrystusa znajduje się na ścianie lewej nawy.
 • Klasycystyczny ołtarz główny z XIX w., wykonany według starej fotografii przez artystę plastyka Andrzeja Nowaka-Zemplińskiego.
 • Kopie obrazów ołtarzowych wzorowanych na mistrzach włoskich oraz Drogi Krzyżowej autorstwa artysty malarza Roberta Spiczyńskiego.
 • Tablice ku czci m.in.: gen. Romana Abrahama, gen. Stanisława Grzmot-Skotnickiego, ppłka Aleksandra Słupczyńskiego i premiera Ignacego Jana Paderewskiego, inicjatora odbudowy kościoła po zniszczeniach I wojny światowej. - pod chórem
 • Tablice poświęcone rodzicom Fryderyka Chopina i ochrzczonemu w tym kościele wielkiemu kompozytorowi.
 • Tablica z 1999 r., upamiętniająca żołnierzy armii Poznań i Pomorze walczących we wrześniu 1939 r. - na północnej ścianie zewnętrznej

 

 • Dzwonnica z dzwonem wykonanym w 1960 r. w znanym zakładzie ludwisarskim Felczyńskich z Przemyśla.
 • Mur obronny otaczający kościół i dzwonnicę, w narożach którego umieszczone są bastiony.
 • Tablice pamiątkowe poświęcone żołnierzom 7. Pułku strzelców konnych i 15. Pułku ułanów poznańskich, poległym we wrześniu 1939 r. - na murze kościoła przy wejściu do zakrystii
 • Głazy z nazwami miejscowości, których mieszkańcy zostali rozstrzelani lub wywiezieni do obozów koncentracyjnych. - na terenie przykościelnym
 • Plebania z herbem  rodu Brochowskich. - w pobliżu kościoła
 • Figura św. Rocha (XIX w.), patrona kościoła. - przed kościołem
 • Popiersie Fryderyka Chopina. - w pobliżu Urzędu Gminy
 • Dwór murowany zbudowany po 1820 r. dla rodu Lasockich. W obiekcie tym, po zakończeniu renowacji, ma mieścić się placówka naukowa dokumentująca twórczość Fryderyka Chopina i ośrodek pracy twórczej dla pianistów.
 • Park krajobrazowy z okazami pomnikowych drzew. - w otoczeniu dworu

1113 r. - Pierwsza wzmianka o wsi Brochów i o drewnianym kościele.

1331 r. - Budowa kościoła murowanego z fundacji książąt mazowieckich przez rycerza
              Andrzeja z Dinheim.

1551-1561 -Rozbudowa świątyni przez architekta Jana Baptystę z Wenecji.

1596 r. - Konsekracja kościoła.

1656 r. -Zniszczenie kościoła podczas potopu szwedzkiego.

1662-1665 -Odbudowa kościoła.

1806 r. - Ślub Mikołaja Chopina z Teklą Justyną z Krzyżanowskich.

1810 r. - Chrzest Fryderyka Franciszka Chopina.

XIX w. - Modernizacja i remont kościoła.

1915 r. -Świątynia została spalona przez Rosjan w czasie walk z Niemcami.

1924-1929 -Odbudowa kościoła po zniszczeniach I wojny światowej.

1939 r. - Kościół został uszkodzony w czasie walk nad Bzurą.

1946-1949 -Kolejna odbudowa świątyni.

2008-2009 - Renowacja świątyni z okazji 200. rocznicy urodzin F. Chopina.

 • Bazylika mniejsza katedralna pw. NMP Niepokalanej Czczonej w Tajemnicy Wniebowzięcia i opactwo pobenedyktyńskie w Płocku
 • Sanktuarium Maryjne pw. NMP Niepokalanej i św. Maksymiliana w Niepokalanowie
 • Sanktuarium pw. Matki Bożej Pani Jazłowieckiej i bł. Marceliny Darowskiej w Szymanowie
 • Sanktuarium pw. Świętej Rodziny w Miedniewicach
 • Bazylika mniejsza kolegiacka pw. Zwiastowania NMP w Czerwińsku