Kościół pw. Zwiastowania NMP

Malużyn 55, 06-455 Wola Młocka

Szlak: Drewniane Skarby Mazowsza, pętla: Pętla ciechanowska

 • Widok ogólny kościoła
 • Elewacja boczna
 • Elewacja boczna
 • Fragment elewacji bocznej
 • Murowane prezbiterium
 • Elewacja boczna
 • Drewniana dzwonnica
 • Widok ogólny kościoła
 • Ambona
 • Ołtarz boczny
 • Nagrobek rodziny Łempickich w otoczeniu kościoła
 • Nagrobek w otoczeniu kościoła
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat ciechanowski, gmina Glinojeck

diecezja płocka, dekanat ciechanowski zachodni


Współrzędne GPSGPS: N 52.749582, E 20.417469


KalendarzWydarzenia

25 marca

Odpust - Zwiastowania NMP

Kościół pw. Zwiastowania NMP  - Malużyn

23 kwietnia

Odpust - św. Wojciecha

Kościół pw. Zwiastowania NMP  - Malużyn

HistoriaHistoria

W Malużynie zobaczymy jeden z dwóch zachowanych w tej części Mazowsza kościołów drewniano-murowanych. Jednak, w przeciwieństwie do świątyni z Kraszewa (również znajdującej się na "pętli ciechanowskiej"), kościół w Malużynie ma …


ArchitekturaArchitektura

Kościół w Malużynie jest dzisiaj jedyną na Mazowszu budowlą, która składa się z nowszej drewnianej nawy i starszego murowanego prezbiterium. Drewniana nawa konstrukcji zrębowej, wzniesiona na rzucie prostokąta, z zewnątrz …


ZabytkiZabytki

Po wejściu do kościoła możemy przeżyć niewielki szok, bo do wnętrza dostajemy się przez część drewnianą, a naszym oczom ukazuje się murowane wnętrze. Wszystko za sprawą tynkowanych wewnątrz ścian, wspólnego …

W otoczeniuW otoczeniu

Teren przykościelny ogrodzony otynkowanym murkiem, z główną bramą wejściową od zachodu.

 • Na południowy-zachód od kościoła stoi drewniana dzwonnica, pochodząca z 1655 r., wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu (5,50 x 5,60 …

Daty historyczneDaty historyczne

1416 r. - Pierwsza wzmianka o wsi, zwanej wówczas Malusino.

1. ćw. XV w. - Biskup płocki Jakub z Korzkwi eryguje w Malużynie parafię pw. św. Wojciecha.

1449 r.


Na szlakuNa szlaku

Kościół w Malużynie jest jednym z 14 obiektów usytuowanych na "pętli ciechanowskiej' Szlaku Architektury Drewnianej. W jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się kolejne kościoły drewniane, należące do tej samej pętli:
 •  Kraszewo - …

Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.


W Malużynie zobaczymy jeden z dwóch zachowanych w tej części Mazowsza kościołów drewniano-murowanych. Jednak, w przeciwieństwie do świątyni z Kraszewa (również znajdującej się na "pętli ciechanowskiej"), kościół w Malużynie ma tylko drewnianą nawę, którą dostawiono do murowanego gotyckiego prezbiterium.

Równie dużą atrakcją jest stojąca obok drewniana dzwonnica - pochodząca z 1655 r. - będąca najstarszym tego typu obiektem na Mazowszu.

HISTORIA

Po raz pierwszy Malużyn (jako Malusino) - stanowiący wówczas własność szlachecką, należącą do Piotra Grzywy - wzmiankowany jest w 1416 r. Wkrótce powstała tutaj, albo już istniała nieco wcześniej, parafia pw. św. Wojciecha, która została erygowana przez biskupa płockiego Jakuba z Korzkwi. Najpóźniej mogło to mieć miejsce w 1425 r., bo w tym roku biskup płocki zmarł. Fundatorem parafii był wspomniany wcześniej Piotr Grzywa, właściciel Malużyna i Radzymina. W 1449 r. po raz pierwszy pojawia się wzmianka o miejscowym plebanie Stanisławie.

Pierwszy kościół w Malużynie powstał równocześnie z erekcją parafii, jednak spłonął przed 1470 r. W niedługim czasie na jego miejscu wystawiono nowy obiekt i być może właśnie z tego okresu pochodzi zachowane do dzisiaj murowane prezbiterium.

Wizytacja przeprowadzona w 1599 r. informuje już o kościele pw. św. Wojciecha, posiadającym murowane prezbiterium, do którego dostawiono drewnianą nawę. Około 1640 r. świątynia została rozbudowana kosztem Piotra Malużyńskiego - wówczas m.in. powstała murowana zakrystia i połączony z nią skarbczyk.

Część drewniana po ponad stu latach musiała już być w złym stanie, skoro w wizytacji z 1775 r. znajduje się m.in. wzmianka, że "ściana od północy mocno ruinie podpada". Nic więc dziwnego, że w 1780 r. do prezbiterium dobudowano kolejną drewnianą nawę, która przetrwała do naszych czasów.

Kościół w Malużynie jest dzisiaj jedyną na Mazowszu budowlą, która składa się z nowszej drewnianej nawy i starszego murowanego prezbiterium. Drewniana nawa konstrukcji zrębowej, wzniesiona na rzucie prostokąta, z zewnątrz została oszalowana i wzmocniona lisicami. Natomiast murowane z cegły prezbiterium, do którego w późniejszym okresie od zachodu dostawiono nawę, zamknięte jest ścianą prostą z przyporami w narożach.

Do prezbiterium od północy dobudowana jest murowana zakrystia połączona ze skarbczykiem (zapewne z 1. poł. XVII w.), przy nawie od południa znajduje się dostawiona drewniana kruchta boczna, poprzedzona późniejszym gankiem.

Nad nawą i prezbiterium znajdują się oddzielne dachy dwuspadowe, nad zakrystią daszek pulpitowy, nad kruchtą daszek dwuspadowy. Wszystkie pokryte są od niedawna blachą (wcześniej gontem). Nad całością góruje, umieszczona w końcowej części nawy, czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę z 2. poł. XIX w.

Po wejściu do kościoła możemy przeżyć niewielki szok, bo do wnętrza dostajemy się przez część drewnianą, a naszym oczom ukazuje się murowane wnętrze. Wszystko za sprawą tynkowanych wewnątrz ścian, wspólnego dla obu części stropu z profilowanymi gzymsami i murowanego prezbiterium. W tej części znajduje się:
 •  Wczesnobarokowy ołtarz główny z 1. poł. XVIII w., w którego polu głównym umieszczony jest obraz "Zwiastowanie NMP" oraz zasłaniający go obraz "Chrystus w Ogrójcu" (oba pochodzą z XIX w.). W górnej części ołtarza znajduje się obraz przedstawiający św. Wojciecha wpływającego do Prus.
 • Usytuowana przy ścianie północnej wczesnobarokowa ambona datowana na 1. poł. XVII w.

W części drewnianej kościoła znajdują się:

 • Neogotyckim  ołtarz boczny lewy z barokową rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego (XVII-XVIII w.) i z obrazem "Św. Hubert" na zasłonie.
 • W prawym ołtarzu bocznym - obraz "Matka Boża Częstochowska".
 • W nawie od zachodu znajduje się chór muzyczny, wsparty na dwóch słupach, z organami 6-głosowymi, wykonanymi w 1900 r. w warszawskiej firmie Jana Szymańskiego.
 • W podziemiach części murowanej kościoła spoczywają dawni właściciele Malużyna, a świadectwem tego jest m.in. znajdująca się w prezbiterium tablica marmurowa, poświęcona zmarłej w 1649 r. Franciszce Święcickiej.

Teren przykościelny ogrodzony otynkowanym murkiem, z główną bramą wejściową od zachodu.

 • Na południowy-zachód od kościoła stoi drewniana dzwonnica, pochodząca z 1655 r., wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu (5,50 x 5,60 m). Jej konstrukcję stanowią drewniane słupy, które wzmocniono ryglami i zastrzałami. Ściany z zewnątrz są oszalowane, w górnej części z każdej strony znajdują się po dwa otwory głosowe. Całość wieńczy dach namiotowy, pokryty gontem, a na każdej z jego połaci umieszczone jest jedno "wole oczko". Należy przypomnieć, że ta właśnie dzwonnica jest najstarszym takim obiektem na Mazowszu, a wspomniane "wole oczka" (czyli niewielkie otwory umieszczane w dachu, w celu dodatkowego oświetlenia np. strychu), występują tylko w tym jednym miejscu.
 • We wsi zachował się drewniany dworek (obecnie otynkowany z boniowanymi narożami), wzniesiony w 1. poł. XIX w., a przebudowany pod koniec tego stulecia.

1416 r. - Pierwsza wzmianka o wsi, zwanej wówczas Malusino.

1. ćw. XV w. - Biskup płocki Jakub z Korzkwi eryguje w Malużynie parafię pw. św. Wojciecha.

1449 r. - Pierwsza wzmianka o miejscowym plebanie (Stanisławie).

1. poł. XVI w. - Zapewne wówczas wzniesiono gotyckie prezbiterium, które zachowało się do dzisiaj.

1780 r. - Do murowanego prezbiterium zostaje dobudowana kolejna nawa drewniana, która przetrwała do naszych czasów.

1827 r. - We wsi Malużyn są 23 domy i 224 mieszkańców.

1885 r. - Wieś liczy 524 mieszkańców, w tym 510 chrześcijan i 14 Żydów.

1990-2009 - Dokonano kompleksowej renowacji obiektów zabytkowych znajdujących się w kościele.

2006 r. - Parafia w Malużynie, którą tworzy 16 miejscowości, należy do dekanatu Ciechanów-Zachód diecezji płockiej i liczy 1699 wiernych.

2010 r. - Jubileusz 600-lecia istnienia parafii.

Kościół w Malużynie jest jednym z 14 obiektów usytuowanych na "pętli ciechanowskiej' Szlaku Architektury Drewnianej. W jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się kolejne kościoły drewniane, należące do tej samej pętli:
 •  Kraszewo - miejscowość położona 12 km na północny-wschód od Malużyna (dojazd przez Wolę Młocką, Młock i Ojrzeń), z kościołem parafialnym pw. Świętej Trójcy, pochodzącym z 2. poł. XVI w. (część murowana) i poł. XVIII w. (część drewniana).
 • Królewo - miejscowość położona 15 km na południowy-wschód od Malużyna (dojazd przez Sochocin), z kościołem parafialnym pw. św. Zygmunta, pochodzącym z 1639 r.
 • Sarbiewo - miejscowość położona 7 km na południowy-zachód od Malużyna (dojazd przez Smardzewo), z kościołem parafialnym pw. św. Stanisława, pochodzącym prawdopodobnie z przełomu XVII i XVIII w.
 • Strzegowo - miejscowość położona 18 km na północy-zachód od Malużyna (dojazd przez Glinojeck i Dreglin), z dawnym kościołem parafialnym pw. św. Anny, pochodzącym z lat 1755-1756.