Szlaki rowerowe Mazowsza - rozmieszczenie obiektów

Uwaga!
Szlaki rowerowe są w trakcie opracowywania. Wprowadzone zostały jedynie dane poglądowe...

Lista pętli

Od Skarpy Wiślanej nad Wisłę szlakiem starych i nowych krzyży

Śladem Niepomucena

 
LISTA KAPLICZEK PRZY TRASIE „ŚLADAMI ŚW. JANA NEPOMUCENA”

01.     
Warszawa Wilanów, ul. S. Kostki Potockiego
Kapliczka przydrożna figuralna kolumnowa.
Kapliczka neogotycka murowana z cegły licowej. Smukła ośmioboczna kolumnowa baza ze schodkowym gzymsem (głowicą) osadzona na cokole wkomponowanym w mur ogrodzenia. Altana, na rzucie kwadratu, z ostrołukowymi przeźroczami. Daszek wieżowy ścięty, z poprzecznymi okapami nad szczytami ścian bocznych. W zwieńczeniu ozdobny prętowy krzyż z treflowymi końcami ramion. W prześwicie stara drewniana figura NMP.

02.     
Warszawa Wilanów, ul. Wiertnicza 46
Kapliczka przydomowa figuralna trzonowa.
Figura NMP ustawiona na masywnej bazie zwieńczonej płaskim gzymsem.

03.     
Warszawa Mokotów - Sadyba, ul. Wiertnicza róg Augustówki.
Kapliczka przydrożna (przyuliczna) figuralna trzonowa.
Duża kamienna figura Świętego Jana Nepomucena ustawiona na masywnej, wysokiej bazie z rozbudowanym gzymsem.    
Posąg Św. Jana Nepomucena stał tu już w XIX wieku strzegąc łąk w dawnym rozlewisku Wisły. Po wojnie w tle pojawiła się elektrociepłownia Siekierki, a sama figura uległa znacznemu zniszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych. Jej replikę ustawiono ponownie w 1981 r. w nieco zmodyfikowanej formie. Wyrzeźbiła ją Maria Owczarczyk z bloku białego szydłowieckiego piaskowca. I ta figura uległa częściowemu zniszczeniu. Na szczęście, w trakcie budowy nowego biurowca na działce, której narożnik wyznaczała kapliczka, Inwestor w porozumieniu z księdzem proboszczem z Wilanowa zlecił przeprowadzenie gruntownej konserwacji. Kamień został oczyszczony i zaimpregnowany, aby był odporny na kolejne uszkodzenia, powodowane przede wszystkim spalinami samochodów. Rzeźba wróciła na swoje miejsce na początku XXI wieku. Jej naturalne szaro-różowe barwy współgrają z okładziną dolnych kondygnacji nowego budynku, zaś tło przeszklonej fasady na wyższych kondygnacjach podkreśla znaczenie lokalizacji kapliczki w przestrzeni wielkomiejskich ulic.

04.     
Warszawa Służew, Al. Wilanowska róg ul. Dolina Służewiecka.
Kapliczka przydrożna kolumnowa z altanką.
Kolumna bazowa w formie symbolicznego pnia drzewa z „uciętymi” gałęziami, osadzona w stopniu cokołowym. Altanka w rozwidleniu konarów przekryta płaskim daszkiem. W altance figurka Matki Boskiej Fatimskiej osłonięta niezależną przejrzystą obudową z poliwęglanu.
W połowie trzonu pogrubienie, podkreślone kolorem z napisami:     
    od frontu: PAMIĄTKA NAWIEDZENIA SŁUŻEWA PRZEZ M. B. FATIMSKĄ  9. 10. 1996,
    od tyłu: FUNDACJA KS. JÓZEFA R. MAJA W XXV LECIE KAPŁAŃSTWA
 
05.     
Warszawa Służew, ul. Fosy róg Nowoursynowskiej.
Krzyż przydrożny drewniany.
Trzystopniowy trzon wykonany z monolitycznej kłody. Ramiona, o przekroju górnej części trzonu, zakończone deklami. Skrzyżowanie ramion wzmocnione nakładkami pogrubiającymi. Odziom osadzony w metalowej obsadzie zamocowanej w stopniach cokołowych. Na środkowej części trzonu, pod metalowym ryngrafem, napis:    
IUBILEUM A. D. 2000

06.     
Warszawa Służew, ul. Dolina Służewiecka róg Nowoursynowskiej.
Kapliczka przydrożna figuralna trzonowa, na wydzielonym terenie.
Figura Świętego Jana Nepomucena ustawiona na bazowym piedestale z rozbudowanym gzymsem i profilowaną odsadzką w części dolnej. Baza zamocowana w stopniu cokołowym. Figura jest kopią kamiennego oryginału, wykonaną z włókien sztucznych. Zamiana nastąpiła w 2004 r. po kolejnej  próbie dewastacji!
Na bazie od frontu ryty napis:    
Piotrowski Jakub Służewianom na pamiątkę1864 r.
Oryginał figury po dokonaniu kompleksowej naprawy i wykonaniu kopii (prace finansowane ze środków publicznych przez Dzielnicę Ursynów m. st. Warszawy) przeniesiono w 2004 r. na teren pobliskiego klasztoru OO. Dominikanów.
W 142 rocznicę Powstania Styczniowego proboszcz parafii Św. Katarzyny poświęcił nową tablicę umocowaną na podstawie figury, z napisem:
Kopia figury św. Jana Nepomucena znad Potoku Służewskiego w Warszawie
Rzeźba patrona dobrej sławy ufundowana w 1863 r. przez ministra Jana Piotrowskiego. Upamiętnia współpracę Służewa z Rządem Narodowym Romualda Traugutta w czasie powstania Styczniowego.

07.     
Warszawa Ursynów - Natolin, ul. Jeżewskiego (Aleja Kasztanowa).
Krzyż przydrożny – stary krzyż drewniany we wzmacniającej stalowej obudowie.
Krzyż Powstania Styczniowego z 1864 r. wybudowany przez Karola Juliana Karniewskiego w podzięce za ocalenie przed zesłaniem. W 1909 r. jego syn Antoni wraz z żoną Florentyną przenieśli krzyż w pobliże swojego domu – stojącego do dziś drewnianego dworku w Alei Kasztanowej.

08.     
Warszawa Ursynów - Natolin, ul. Jeżewskiego (Aleja Kasztanowa) róg Rosoła.
Krzyż przydrożny metalowy.
Kopia krzyża powstańczego w miejscu jego pierwotnej lokalizacji. Uwagę zwracają ozdobne kulowe zakończenia ramion na deklach. Nad nieosłoniętą figurką Chrystusa tabliczka z napisem:
INRI.
Na trzonie krzyża, pod pośrednim okapem, napis i data (litery i cyfry mocowane na wkręty):    
BOGU NA CHWAŁĘ 1908 AFK (Antoni, Florentyna Karniewscy)

09.     
Warszawa Ursynów - Kabaty, ul. Nowoursynowska róg Rzekotki.
Krzyż przydrożny drewniany na wydzielonym terenie.
Smukłe proporcje wysokiej konstrukcji podkreślone zwężeniem ku górze trzystopniowego trzonu, z fazowanymi krawędziami i odsadzkami. Ramiona zakończone ozdobnymi deklami z metalowymi szpikulcami. Połączenie ramion z usztywniającą mandrolą w formie koła (brak jednej ćwiartki). Dolna część trzonu osadzona w betonowym cokole (a może obudowana wtórnie?). Duża figura Chrystusa bez daszka okapowego.

10.     
Warszawa Ursynów - Kabaty, ul. Nowoursynowska 33 przy wjeździe do Lasu Kabackiego.
Kapliczka przydrożna trzonowa, na wydzielonym terenie, w aneksie ogrodzenia prywatnej posesji.
Dwupoziomowy korpus, w układzie schodkowym, osadzony w niskiej cokołowej bazie. Daszek dwuspadowy z ryzalitem od frontu i nadwieszeniami po bokach. W zwieńczeniu metalowy, nietypowy krucyfiks z „pierzastym” przystrojem ramion, przy czym ramię górne w formie odwróconej strzałki. Od frontu w górnej części korpusu głęboka, otwarta łukowa nisza z figurką NMP. W części dolnej prostokątna glifiona płytka nisza (blenda) z obrazkiem NMP i figurką Św. Antoniego z Dzieciątkiem.

11.     
Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska róg Borowej (Bielawa pod Górami).
Kapliczka przydomowa trzonowa.
Prosta trzonowa baza, bez podkreślenia części cokołowej, z poszerzeniem gzymsowym w części górnej. Na gzymsie altanka z prostokątnymi otwarciami zabezpieczonymi gęstą siatką. Daszek kopertowy zwieńczony małym metalowym krucyfiksem. W prześwicie figurka NMP (prawie niewidoczna z powodu siatek).
Kapliczka usytuowana w narożniku posesji, zza ogrodzenia podbudowanego zielenią wystaje jedynie altanka.

12.     
Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 33.
Kapliczka przydrożna krzyżowa trzonowa.  
Cokół, baza i rozbudowany rzeźbiarsko, zwężający się korpus, w układzie schodkowym. Górna część korpusu z pośrednim gzymsem podpartym wolutami i schodkową podstawą pod wieńczący masywny krzyż z małą pasyjką. Od frontu w niewielkiej płytkiej blendzie wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, pod nim napis:
     BOŻE ZBAW NAS
Niżej na bazie napis:    
PAMIĄTKĘ TĘ WZNOSZĄ PIOTR SZEWCZYK Z ŻONĄ 1918.

13.     
Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska przy Skolimowskiej.
Kapliczka przydrożna (przyuliczna) trzonowa na wydzielonym terenie.
Ciemny cokół i jasna baza  w układzie zblokowanym, zakończonym schodkowym gzymsem. Korpus z trójstronnym prześwitem, część górna nadwieszona z łukowym gierowaniem (krępowaniem) gzymsu nad otwarciami. Daszek  krzyżowy zwieńczony dużym, metalowym ozdobnym krucyfiksem, osadzonym w niskiej centralnej sterczynie. Otwory prześwitu przesklepione spłaszczonymi skosami. Przeszklone łukowe zamknięcia w ramiakach drewnianych. Wewnątrz figura NMP, małe figurki wotywne, a na pełnej ścianie tłowej obraz Madonny z Dzieciątkiem.
Na bazie pod gzymsem ozdobna „kartuszowa” tabliczka żeliwna mocowana obrzeżnymi hakami, napis wykonany w zróżnicowanej czcionce:    
NA CHWAŁĘ BOŻĄ FUNDATORZY MAŁŻONKÓW T. i Z. HEBISZ
i J. PIWNICKI 1901 R. JUBIL.

14.     
Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 1, przy moście drogowym na Jeziorce.
Kapliczka przydrożna figuralna trzonowa, na wydzielonym terenie.
Piękna kamienna figura Świętego Jana Nepomucena, z gwiezdną aureolą nad głową, ustawiona na kamiennym rzeźbionym piedestale bazowym. Piedestał dwudzielny, dolna część prostokreślna osadzona w stopniu cokołowym, górna zwężająca się płynnie do eksponowanego gzymsu. Na gzymsie wtórna prosta podstawa figury.
Kapliczka Św. Jana Nepomucena z drugiej połowy XVIII wieku. Zgodnie z tradycją usytuowana nad wodą, przy zamknięciu odnogi Jeziorki zwanej Kanałem Jana, w tle jaz piętrzący główny nurt rzeki.

15.     
Konstancin-Jeziorna, ul. Kościelna 3, róg Szpitalnej.
Kapliczka przydomowa niszowa, grotowa.
Masywna bryła kapliczki, murowana z różnobarwnych łamanych kamieni, zwieńczona od frontu szczytem i symetrycznymi bocznymi sterczynami. W apsydowej otwartej niszy ustawiona figurka NMP z różańcem. Powyżej nad przesklepieniem wbudowane trzy łuski pocisków armatnich, w denku największej mały krzyżyk – wg informacji przekazanej przez mieszkańca posesji łuski pochodzą z okresu I Wojny Światowej, stąd wiek kapliczki można ocenić na początek XX wieku.
Posesja przy Kościelnej 3 jest od lat ogrodzona. Właściciel wstawił w ogrodzenie od strony ul. Szpitalnej specjalną furtkę dla osób przychodzących wieczorami pomodlić się przed figurą. Starsze panie miały nawet własny klucz. Niestety od kilku lat nikt już nie przychodzi, a nieużywany zamek całkiem zardzewiał.

16.     
Konstancin-Jeziorna, ul. Prusa róg Środkowej.
Kapliczka przydrożna (przydomowa) figuralna trzonowa.
Figura NMP ustawiona na prostej bielonej bazie osadzonej w schodkowym cokole. Od frontu w części środkowej bazy wspornikowa półka, wyżej prostokątna nisza z obrazkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Kapliczka ustawiona przekątniowo w stosunku do przyległych ulic, w narożniku nie ogrodzonej posesji.

17.     
Konstancin-Jeziorna, ul. Chylicka róg Kazimierzowskiej.
Kapliczka przydomowa figuralna kolumnowa.
Duża figura NMP, z gwiezdną aureolą nad głową, ustawiona na profilowanym gzymsie wieńczącym masywną, ośmioboczną kolumnową podstawę. Stopień cokołowy, dwudzielna baza i eksponowany gzyms podkreślone zróżnicowanymi  kolorami.
Kapliczka ustawiona w narożniku ogrodzenia posesji. Słupy energetyczne usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie niekorzystnie ingerują w jej przestrzenny odbiór.

18.     
Konstancin-Jeziorna, ul. Długa róg Słowiczej.
Kapliczka przydomowa altanowa figuralna usytuowana w narożniku posesji.
Okrągła duża altana z pierścieniową cokołową podstawą nakrytą parapetowym gzymsem, w nim osadzone osiem smukłych kolumienek bez baz i głowic. Dach płaski wystający poza obrys części przyziemnej. Jedno z przęseł podstawy wycięte na wejście do środka. Figura NMP ustawiona centralnie na niezależnej trzonowej podstawie z gzymsem. Figura dostosowana do niskiego wnętrza (skrócone proporcje wysokości).
Struktura budowy kapliczki podkreślona kolorem – jasno niebieskie kolumienki, gzymsy i sukienka figurki odcinają się wyraźnie na tle bieli cokołu i podniebienia daszku.

19.     
Konstancin-Jeziorna, ul. Starochylicka 30.
Kapliczka przydomowa figuralna. Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa ustawiona na jeszcze bezgsymsowym trzonie –w trakcie prac wykończeniowych po przeniesieniu w 2004 r. w głąb działki (zdjęcia z czerwca 2005 r.). Zmiana była konieczna z uwagi na kolizję z nowym poszerzonym wjazdem.
Wg opowiadania starszej pani, właścicielki posesji, kapliczka pochodzi z 1934 lub 1935 roku.

20.     
Chylice (gmina Piaseczno), ul. Starochylicka róg Pólko (ul. Pólko 1).
Teren parku dworskiego nad Jeziorką (dwór murowany z XIX wieku, obecnie restauracja ACAPULCO).
Kapliczka przydomowa figuralna.
Figura NMP (z resztkami metalowej aureoli) ustawiona na oryginalnej, ośmiobocznej zwężającej się kolumnowej podstawie. Właściwa kolumna  zwieńczona głowicą, osadzona w prostej bazie ze ściętymi narożnikami. Cokół w formie kamiennego kopca. Na bazie z dwóch stron ryte napisy i daty:
Od frontu napis:                
O MATKO BOSKA !PRZEBŁAGAJ SYNA SWEGO ZA GRZECHY NASZE I POPRZEDNIKÓW NASZYCH                
Od tyłu napis:
    LINIA TA WZNIESIONA -------------------------------
    NA 126 STÓP ROSSYJSKICH NAD PODŁOGĘ ZŁOGÓW PRZY WLOCIE
    DNIA ... CZERWCA ... LIPCA .1872 R.
126 stóp dotyczy prawdopodobnie poziomu przy wlocie Jeziorki do Wisły – przykład kapliczki pełniącej również rolę repera (znaku niwelacyjnego).
Kapliczka ustawiona w zakolu Jeziorki. Figura i podstawa są w znacznym stopniu zniszczone, a napisy i daty częściowo nieczytelne

21.     
Siedliska (gmina Piaseczno), ul. Siedliska 1, droga z Chylic do Żabieńca (ul. Polna).
Kapliczka przydrożna trzonowa z kapliczką skrzynkową na bazie, w aneksie ogrodzenia posesji.
Cokół, baza i korpus w układzie klockowym, schodkowym (5 stopni), z cegły bielonej. Dominujący krucyfiks wieńczący metalowy, zakończenia ramion ażurowe, treflowe. Przy podstawie trzonu ustawiony mały krucyfiks. Korpus z nałożoną drewnianą puszką – kapliczką domkową, z ozdobnym szczytem dwuspadkowego daszku i dolną galeryjką. W otwartym wnętrzu obrazek wotywny i mała figurka Św. Antoniego z Dzieciątkiem.

22.     
Piaseczno, ul Rybacka, droga do Żabieńca przy stawach rybnych.
Kapliczka przydrożna figuralna trzonowa.
Figura Świętego Jana Nepomucena usytuowana nad brzegiem rzeczki Czarnej, oddzielającej łęg przy drodze do Żabieńca od zespołu stawów. Stara, uszkodzona kapliczka została na przełomie 2004 i 2005 r. rozebrana, po figurze pozostał jedynie rozbity ceglany cokół. Wiosną 2007 r., prawie po dwóch latach, Św. Jan Nepomucen wrócił nad stawy, choć w nieco inne miejsce, bliżej drogi do Żabieńca. Figura po generalnej renowacji, została ustawiona na nowym wysokim, smukłym kamiennym postumencie, zwieńczonym dużym gzymsem. Teren przy kapliczce wydzielono kamiennymi pachołkami z łańcuchami – do nowego układu zupełnie nie pasuje usytuowana osiowo latarnia… zapewne potrzebna, ale czy w tym miejscu!    

23.     
Piaseczno,  ul. Kilińskiego przy rondzie Solidarności.
Kapliczka przydrożna krzyżowa bazowa.
Ozdobna piedestałowa baza, z podkreśleniem części przyziemnej i części gzymsowej przekrytej kopertowym daszkiem. W zwieńczeniu duży dominujący metalowy krucyfiks. W przewężonej centralnej części bazy prowizorycznie przymocowany obrazek Madonny z Dzieciątkiem, niżej wspornik z kwiatami.
Kapliczka z 1881 r., ufundowana przez Jana i Zofię z Żyrów, małżonków Ostaszewskich.

24.     
Piaseczno, ul. Piłsudskiego 10, kościół p.w. Św. Anny, elewacja wschodnia.
Trzy kapliczki fasadowe w ścianie szczytowej od strony wschodniej:
•    figuralna niszowa – Święty Jan Nepomucen,
•    zarys konturowy (płaskorzeźba) – Madonna z Dzieciątkiem,
•    niszowa z płaskorzeźbą – Matka Boska Fatimska.
Barokowa, kamienna figura Świętego Jana Nepomucena z towarzyszącym u stóp aniołkiem w rozglifionej, dominującej bielą na tle licowej cegły, łukowej niszy z oktagonalnym oknem. Nisza usytuowana w prostokątnym polu, na osi elewacji od strony rynku. Podstawa figury podparta na boga-to rzeźbionym wsporniku ozdobionym puttem (główką uskrzydlonego aniołka). Na ścianie pod kapliczką pamiątkowa tablica z napisem:
FIGURA ŚW. JANA NEPOMUCENA UFUNDOWANA W 1736 R. PRZEZ STAROSTĘ PIASECZYŃSKIEGO JÓZEFA ALEKSANDRA SUŁKOWSKIEGO I ODNOWIONA W MILENIJNYM 2000 ROKU PRZEZ STAROSTĘ PIASECZYŃSKIEGO WOJCIECHA ADAMIAKAWYZNANIA EWANGELICKO – AUGSBURSKIEGO W INTENCJI JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN

25.     
Piaseczno, ul. Orężna 60 (dalej ul. Leśna), przy skrzyżowaniu z Krzywą.
Kapliczka przydrożna trzonowa na wydzielonym terenie, w asyście starych brzóz.
Masywny baza cokołowa. Na profilowanej odsadzce prosty korpus z gzymsem. Daszek czterospadowy zwieńczony smukłym metalowym krucyfiksem. W korpusie od frontu celka z otwarciem sklepionym łukowo. Niżej w blendzie tabliczka z napisem:
MATKO NIEPOKALANA MÓDL SIĘ ZA NAMI 1949 R

26.     
Kolonia Lesznowola (gmina Lesznowola), ul. Słoneczna, droga z Piaseczna do Magdalenki.
Kapliczka przydrożna krzyżowa na wydzielonym terenie.
Dominujący krzyż metalowy z rur, ze skośnymi zakończeniami ramion, osadzony w wysokiej betonowej bazie. Na górze bazy ślad po tabliczce, niżej w płytkiej niszy obrazek Matki Boskiej. Pasyjka na tle ozdobnej (uszkodzonej) mandroli. Kapliczka i metalowe ogrodzenie pomalowane na biało.
Wąska droga z Piaseczna do Magdalenki jest niebywale obciążona ruchem samochodowym, w tym znaczący procent TIR-ów. Dojście do kapliczki jest bardzo niebezpieczne…

27.     
Lesznowola, ul. Szkolna 3.
Kapliczka przykościelna figuralna trzonowa.
Piękna, oryginalna kamienna figura Świętego Jana Nepomucena z XVIII wieku ustawiona na dwupoziomowej trzonowej bazie z profilowanym wieńczącym gzymsem. Baza osadzona w stopniu cokołowym. Od frontu pod gzymsem wgłębny napis:
ŚW. JAN NEPOMUCEN 1350 –1393, RZEŹBA Z R. 1776
Na dolne tabliczka z napisem:
           ODRESTAUROWANO Z FUNDUSZY GMINY LESZNOWOLA 1995 R.
Figura fundacji Hrabiów Jakubowskich usytuowana jest obecnie w przy kaplicy rzymsko-katolickiej.
Jedna z najstarszych zachowanych kapliczek figuralnych, na południe od Warszawy. Po konserwacji w 1995 roku oryginał wrócił na szczęście na swoje miejsce. Na szczęście, gdyż z powodu częstych dewastacji kapliczek, stare zabytkowe rzeźby zastępowane są z konieczności kopiami…

28.     
Nowa Wola (gmina Lesznowola), ul. Ignacego Krasickiego 260, przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną (dalej Plonowa).
Kapliczka przydrożna trzonowa.
Masywna baza, obłożona spoinowanym klinkierem, ustawiona na stopniu cokołowym. Korpus altankowy przeszklony, w ramiakach z profili stalowych. Daszek dwuspadowy z okapami. W pełnym szczycie od frontu krucyfiks z ekspresyjną pasyjką. W altance figurka Matki Bożej Różańcowej.
Kapliczka podbudowana naturalnym kwietnikiem. Szkoda, że kwiaty w altance są sztuczne.

29.     
Nowa Wola (gmina Lesznowola), ul. Ignacego Krasickiego 236.
Kapliczka przydomowa figuralna.
Figura Matki Bożej Różańcowej ustawiona na niskim cokole w smukłej, w pełni przeszklonej przyściennej obudowie z dwuspadowym daszkiem (szyba po lewej stronie niestety zbita).
Ażurowa część cokołowa skryta w pięknych ogrodowych kwiatach.

30.     
Nowa Wola (gmina Lesznowola), ul. Ignacego Krasickiego róg Postępu.
Kapliczka przydrożna trzonowa z altanką.
Masywna lastrikowa baza z cienkim gzymsem ustawiona na stopniu cokołowym. Korpus altankowy w konstrukcji metalowej, przeszklony. Daszek kopertowy spłaszczony, zwieńczony dużym krucyfiksem. W altance figurka NMP z gwiezdną aureolą. W blendzie bazy tabliczka z napisem:    
MATKO WEŹ NAS W SWOJĄ OPIEKĘ 1982
Niżej na cokole napis:     
PAMIĄTKA 600 - LECIA

31.     
Nowa Wola (gmina Lesznowola), ul. Postępu 68.
Kapliczka domowa ścienna niszowa.
Nisza otwarta z eksponowanym ozdobnym obrzeżem. Sklepienie łukowe, od góry zabezpieczone blaszanym okapem. Figurka Św. Teresy z krucyfiksem i różami w dłoniach ustawiona na wysuniętym z lica obrzeża profilowanym, wspornikowym gzymsie.

32.     
Zgorzała (gmina Lesznowola), ul. Postępu róg Raszyńskiej.
Krzyż przydrożny drewniany.
Konstrukcja z fazowanych belek, ze śladami ozdobnej ciesiołki. Trzon w części przyziemnej pogrubiony z dwiema bliskimi odsadzkami. Połączenie ramion z ozdobnymi wolutami (na zdjęciu z jesieni 2004 r. jednej już brakowało). Na trzonie puste miejsce po obrazku wotywnym, pod nim mały szkaplerzyk. Niżej ryta data:
R 1896 – krzyż został wystawiony w czasie epidemii cholery.
Zapewne wówczas posadzono towarzyszące dwa kasztany, które po latach praktycznie połączyły swoje korony i korzenie, a prześwit między pniami wciąż malał… Latem 2004 r. krzyż stał jeszcze względnie  prosto, jedynie poprzecznica i górna część trzonu uległy skręceniu przez rozrastające się konary, jesienią w znaczący sposób pochylił się, a wczesną wiosną 2005 r. już go nie było…
Na szczęście pojawił się ponownie na starym miejscu późną jesienią – naprawiony, ze skróconym trzonem. Osadzony został w metalowych obejmach, oryginalną drewnianą konstrukcję nasączono środkiem zabezpieczającym, a stare woluty zastąpił komplet nowych. Poprzecznicę i szczyt ramienia pionowego zabezpieczono obróbkami blacharskimi.
Zachował się fragment napisu wotywnego – na trzonie słowo:
NAS,
a na ramieniu pionowym:
BŁOGO.
Reszta została prawdopodobnie usunięta wcześniej, podczas skracania spróchniałych ramion.

33.     
Zgorzała (gmina Lesznowola), ul. Postępu 87.
Kapliczka przydrożna figuralna trzonowa, na wydzielonym terenie.
Figurka NMP ustawiona w przeszklonej, „gablocie” na schodkowej murowanej bazie. Obudowa w konstrukcji stalowej z kopertowym, daszkiem zwieńczonym prostym krzyżem.
Ogrodzenie metalowe z murowanymi słupkami nakrytymi kopertowymi czapkami.

34.     
Zgorzała (gmina Lesznowola), ul. Postępu przy Dawidowskiej.
Krzyż przydrożny metalowy.
Konstrukcja z podwójnych spawanych ceówek, bez prześwitu w części przyziemnej. Trzon osadzony w ściętym kamiennym kopcu. Pasyjka osłonięta łukowym daszkiem okapowym.
Przy podstawie kopca tablica z datą:
AD 1982
Ulicowa wieś Zgorzała rozpoczyna się od strony Warszawy przy ul. Dawidowskiej nowym krzyżem metalowym z 1982 r., kończy przy ul. Raszyńskiej starym krzyżem z 1896 r.

35.     
Warszawa Ursynów - Jeziorki Polskie, ul. Baletowa róg Jeziorki.
Krzyż przydrożny betonowy na wydzielonym terenie.
Trzon trzy poziomowy z odsadzkami. Połączenie ramion, zakończonych deklami z kulami, wzmocnione ozdobnymi wolutami.
Na poprzecznicy napis:
BÓG Z WAMI
Na trzonie kontynuacja napisu w pionie:
NA TYSIĄCLECIE CHRZTU POLSKI

36.     
Warszawa Ursynów - Grabów, ul. Taneczna 61.
Krzyż przydomowy metalowy, na dodatkowo wydzielonym terenie.
Krzyż żeliwny z kulami na końcach ramion. Trzon osadzony w kamiennej dwu-poziomowej ozdobnej bazie, posadowionej na niskim stopniu cokołowym. Piękna duża figurka Chrystusa bez daszka okapowego. W górnej części bazy od frontu napis:
JEŚLI KTO CHCE ZA MNĄ IŚĆ NIECH SIĘ ZAPRZE SAMEGO SIEBIE A WEŹMIE KRZYŻ SWÓJ NA KAŻDY DZIEŃ I NIECH IDZIE ZA MNĄ
         US. ŁUK. R. 9 W. 23
Niżej, pod profilowaną gzymsową odsadzką, informacja o fundatorach:
PIOTR I KATARZYNA ŁACOWSCY WŁASNYM KOSZTEM WZNIEŚLI 1883 R.
Wewnętrzne ogrodzenie z ozdobnych żeliwnych elementów.

37.     
Warszawa Ursynów - Grabów, ul. Taneczna róg Poleczki.
Krzyż przydrożny metalowy na wydzielonym terenie.
Prosta konstrukcja blachownicowa z kopertowymi zakończeniami ramion. Pasyjka pod dużym łukowym daszkiem okapowym z pionową ozdobną krezą.

38.     
Warszawa Ursynów - Wyczółki, ul. Łączyny róg Galopu, przy ogrodzeniu terenu Wyścigów Konnych od strony zachodniej.
Kapliczka przydrożna kolumnowa na wydzielonym terenie.
Masywna prostopadłościenna baza, z symetrycznymi blendami, nakryta profilowanym dużym gzymsem (kopertowym daszkiem) wykończonym dachówką. Walcowy, zwężający się ku górze trzon osadzony w bazie przez pośrednią kwadratową podstawę. „Domkowy” korpus, na rzucie kwadratu, ustawiony na prostym gzymsie trzonu. Forma korpusu nawiązująca do altanki, ale bez prześwitu – z czterostronnymi, sklepionymi trójkątnie otwartymi niszami. Daszek krzyżowy zwieńczony kutym krucyfiksem. W niszy od południa figurka Św. Antoniego, od zachodu (front) NMP, od północy Św. Józefa, nisza od wschodu pusta…
Kapliczka zbliżona formą do obiektu na rogu Puławskiej i Wyścigowej, przy głównej bramie terenu Wyścigów Konnych.
Ogrodzenie dostosowane do formy kapliczki. Słupki narożne murowane bielone, przęsła z giętych prętów.  Uwagę zwraca wyjątkowo niekorzystne usytuowanie znaków drogowych.

39.     
Warszawa Ursynów - Wyczółki, ul. Łączyny.
Pusta podstawa kolumnowa kapliczki przydrożnej (parkowej) figuralnej (?).
Murowana baza kolumnowa, na rzucie kwadratu, ze ściętymi narożnikami, osadzona w betonowym schodkowym cokole. Na profilowanym gzymsie stała zapewne figurka Świętego Jana Nepomucena – przez bezlistne jeszcze zarośla widać duży staw.
Jest to fragment zaniedbanego parku krajobrazowego z pierwszej połowy XIX wieku (pow. około 3,0 ha, w tym 0,5 ha wody). Park i dwór (własność prywatna) są w bardzo złym stanie, praktycznie zapomniane, a stara ulica Łączyny nie ma ciągłości przejazdu!

40.     
Warszawa Ursynów - Wyczółki, ul. Wyczółki 44.
Krzyż przydrożny betonowy.
Prosty układ belkowy przy ściętym narożniku ogrodzenia prywatnej posesji. Nad metalową pasyjką, bez daszka okapowego, mała tabliczka z napisem:
INRI [IESUS NASARENUS REX IUDAEORUM]

41.     
Warszawa Ursynów - Wyczółki, ul. Wyczółki 93B.
Kapliczka przydrożna trzonowa na wydzielonym terenie, w aneksie ogrodzenia posesji.
Domkowy, murowany korpus osadzony na gzymsie prostej bazy obłożonej otoczakami. Daszek nadwieszony dwuspadkowy z pełnymi białymi szczytami wykończonymi okładziną blaszaną, w szczycie frontowym niebieski krzyżyk ze ściętymi zakończeniami ramion i trzonu. W łukowej, zamkniętej niszy figurka NMP, fotografia papieża Jana Pawła II i obrazek z Najświętszym Sercem Pana Jezusa.

42.
Warszawa Ursynów, ul. Wyścigowa przy Puławskiej, przy wjeździe na teren Państwowych Torów Wyścigów Konnych.
Kapliczka przydrożna (przyuliczna) kolumnowa z altanką.
Baza prostopadłościenna z blendami, wyżej zwężający się kolumnowy trzon z pierścieniowym gzymsem. Korpus typu „domkowego” na rzucie kwadratu, z pełnym dwukierunkowym prześwitem. Otwarcia łukowe, wewnątrz figurka NMP.  Daszek kopertowy spłaszczony, zwieńczony ozdobnym krzyżykiem z treflowymi zakończeniami ramion.
Kapliczka po remoncie (2004 r.), choć chyba nie najlepszym, gdyż pozostało wyraźne odchylenie od pionu.
W altance przed remontem, ustawiona była prawdopodobnie figurka Świętego Jana Nepomucena – podobno została „skutecznie  zabezpieczona” przez osobę zaniepokojoną nieco amatorskim prowadzeniem prac!