Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Bukówno, 26-807 Radzanów

Szlak: Drewniane Skarby Mazowsza, pętla: Pętla radomska

  • Widok ogólny
  • Ołtarz główny
  • Organy
  • Ambona
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat białobrzeski, gmina Radzanów

diecezja radomska, dekanat przytycki


Współrzędne GPSGPS: N 51.545382, E 20.845815

Telefon486136212


HistoriaHistoria

Prawdopodobnie już pod koniec 1. poł. XIII w. (przed rokiem 1242) został wzniesiony w Bukównie pierwszy kościół drewniany, którego fundatorem był ówczesny właściciel wsi, biskup krakowski Wisław z …


ArchitekturaArchitektura

Kościół w Bukównie, ze względu na okres powstania i rozplanowanie, zaliczany jest do najciekawszych obiektów drewnianej architektury sakralnej w województwie mazowieckim.

Pierwotnie była to świątynia …


ZabytkiZabytki

  • W drewnianym ołtarzu głównym z 1900 r. na uwagę zasługuje obraz „Matka Boża z Dzieciątkiem” z końca XVI w., zakryty drewnianą sukienką …

W otoczeniuW otoczeniu

Teren przykościelny otoczony jest nowym ogrodzeniem, z bramą główną od zachodu i boczną od południa.

  • Drewniana dzwonnica, pochodząca …

Daty historyczneDaty historyczne

XIII w. - Prawdopodobnie już pod koniec 1. poł. XIII w. (przed 1242 r.) został wzniesiony w Bukównie pierwszy kościół drewniany, którego …


Na szlakuNa szlaku

Kościół w Bukównie jest jednym z sześciu obiektów w projekcie „Skarbiec Mazowiecki 2 szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu - rozwój i …

Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.


Prawdopodobnie już pod koniec 1. poł. XIII w. (przed rokiem 1242) został wzniesiony w Bukównie pierwszy kościół drewniany, którego fundatorem był ówczesny właściciel wsi, biskup krakowski Wisław z Kościelca.

Kolejny kościół został zbudowany w roku 1403 z fundacji braci Mikołaja, Łazarza i Władysława Goworków, do których należały wówczas dwie wsie: Bukówno Większe i Bukówno Mniejsze. Wtedy też została erygowana samodzielna parafia.

Zachowany do dzisiaj kościół drewniany został wzniesiony na przełomie XVI i XVII w. - z tego okresu pochodzą najstarsze fragmenty świątyni. Na jego obecnym wyglądzie zaważyła przebudowa i rozbudowa, dokonana w 1900 r. Wówczas powiększono świątynię o nowe prezbiterium, zakrystię i kruchtę główną. Ostatni generalny remont obiektu przeprowadzono w latach 1971-1972 pod kierunkiem ówczesnego proboszcza ks. Edmunda Marcinkiewicza.

Kościół w Bukównie, ze względu na okres powstania i rozplanowanie, zaliczany jest do najciekawszych obiektów drewnianej architektury sakralnej w województwie mazowieckim.

Pierwotnie była to świątynia trójnawowa o układzie bazylikowym, złożona z kwadratowej nawy oraz węższego prezbiterium, przy którym od północy dobudowana była zakrystia, a od południa - kruchta.

Na obecnym wyglądzie kościoła zaważyła rozbudowa, która miała miejsce w 1900 r. Wówczas od wschodu dodano nowe prezbiterium, a za nim - nową zakrystię. Dawną zakrystię i kruchtę przebudowano na kaplice boczne, a do nawy od zachodu dodano kruchtę główną. Pozostał tylko kwadratowy korpus nawowy, natomiast prezbiterium składa się z dwóch oddzielnych części: pierwotnego, łączącego się z nawą, oraz późniejszego, dobudowanego od wschodu, w przedłużeniu którego znajdują się zakrystia i skarbczyk. 

Nad korpusem nawowym i obiema częściami prezbiterium znajdują się oddzielne dachy dwuspadowe, nad nawami bocznymi i zakrystią - daszki pulpitowe. Kaplice przykryte są daszkami, będącymi przedłużeniem połaci dachu starszej części prezbiterium, natomiast kruchtę główną osłania daszek dwuspadowy. Na kalenicy, w końcowej części nawy, została umieszczona ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę.

Ponieważ kościół jest usytuowany na osi wschód-zachód, więc do nawy głównej  dostajemy się przez nowszą kruchtę, usytuowaną od zachodu. Po wejściu do środka ukazuje się nam trójnawowe wnętrze, z nawami bocznymi znacznie węższymi i niższymi, wydzielonymi trzema parami słupów.

W starszej części kościoła wnętrze przekryte jest wspólnym dla nawy i prezbiterium stropem płaskim, zaś w nowej części prezbiterium, dobudowanej w 1900 r., - pozorną kolebkę.

  • W drewnianym ołtarzu głównym z 1900 r. na uwagę zasługuje obraz „Matka Boża z Dzieciątkiem” z końca XVI w., zakryty drewnianą sukienką z XVIII w.
  • W kaplicach ołtarzyki o charakterze barokowym, w tym od północy obraz „Święta Rodzina”, pochodzący z 1. poł. XVI w., który w późniejszym okresie został całkowicie przemalowany.
  • Barokowa ambona, z rzeźbą przedstawiającą Boga Ojca na baldachimie, datowana na XVIII stulecie.

Teren przykościelny otoczony jest nowym ogrodzeniem, z bramą główną od zachodu i boczną od południa.

  • Drewniana dzwonnica, pochodząca prawdopodobnie z XVIII w., która została wzniesiona na planie kwadratu. Jej konstrukcję stanowią drewniane słupy, które wzmocniono ryglami i zastrzałami. Ściany, zwężające się nieznacznie ku górze, z zewnątrz są oszalowane. W górnej części z każdej strony znajdują się po dwa prześwity dzwonowe. Całość pokryta jest dachem namiotowym, pobitym gontem. - na południowy-zachód od kościoła

XIII w. - Prawdopodobnie już pod koniec 1. poł. XIII w. (przed 1242 r.) został wzniesiony w Bukównie pierwszy kościół drewniany, którego fundatorem był ówczesny właściciel wsi, biskup krakowski Wisław z Kościelca.

1403 r. - Kolejny kościół drewniany powstał z fundacji braci Mikołaja, Łazarza i Władysława Goworków, właścicieli dwóch wsi: Bukówna Większego i Bukówna Mniejszego. Wtedy też została erygowana samodzielna parafia.

XVI/XVII w. - Budowa zachowanego do dzisiaj kościoła drewnianego.

1827 r. - W Bukównie było 29 domów i 220 mieszkańców.

1880 r. - Miejscowa parafia należała do dekanatu radomskiego diecezji sandomierskiej i liczyła 1300 wiernych.

1880 r. - Bukówno liczyło 22 domy i 314 mieszkańców. 

1900 r. - Rozbudowa i powiększenie kościoła o nowe prezbiterium, zakrystię i kruchtę główną.

1971-1972 - Gruntowny remont kościoła (m.in. wymiana podwalin, podmurowania, szalunku i pokrycia dachów).

2006 r. - Parafia w Bukównie należała do dekanatu przytyckiego diecezji radomskiej i liczyła 1770 wiernych.

Kościół w Bukównie jest jednym z sześciu obiektów w projekcie „Skarbiec Mazowiecki 2 szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu - rozwój i komercjalizacja produktu”, które tworzą „pętlę radomską” na istniejącym już Szlaku drewnianej architektury sakralnej. Znalazły się na niej również:

● Bardzice - miejscowość położona 35 km od Bukówna, z kościołem parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli, pochodzącym z lat 1771-1773, przeniesionym na obecne miejsce z Białobrzegów Radomskich w 1956 r.

● Łęgonice Duże - miejscowość położona 25 km od Bukówna, z kościołem parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela, pochodzącym z 1725 r.

● Łęgonice Małe - miejscowość położona 20 km od Bukówna, z kościołem parafialnym pw. św. Marii Magdaleny, pochodzącym z 1765 r.

● Radom (Muzeum Wsi Radomskiej) - miejscowość położona 30 km od Bukówna, z kościołem pw. św. Doroty, pochodzącym z 1749 r., przeniesionym z Wolanowa i zestawionym w Muzeum Wsi Radomskiej w 1996 r.

● Waliska - miejscowość położona 15 km od Bukówna, z kościołem pw. Świętego Krzyża, pochodzącym z 1650 r.