Opis


Informacje podstawowe

Współrzędne GPSGPS: N 52.268735, E 20.456521

Telefon22 7250015


HistoriaHistoria

Przejeżdżając przez wieś Kampinos trudno nie zwrócić uwagi na oryginalną fasadę tego drewnianego kościoła. Jest to przykład wpływu jaki na drewniane budownictwo wywierała barokowa architektura.

Historia wsi związana …

Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.


Przejeżdżając przez wieś Kampinos trudno nie zwrócić uwagi na oryginalną fasadę tego drewnianego kościoła. Jest to przykład wpływu jaki na drewniane budownictwo wywierała barokowa architektura.

Historia wsi związana jest z dziejami Puszczy Kampinoskiej, która była zamieszkiwana przez człowieka od bardzo dawnych czasów. Osada puszczańska istniała tu już od XIII w.

Puszcza Kampinoska, położona na dnie pradoliny Wisły, kiedyś miała powierzchnię 670 km kw., a obecnie ma ok. 240 km kw. i jest objęta ochroną. W 1959 r. utworzono Kampinoski Park Narodowy. 

Pierwsza pisana wzmianka o Kampinosie pochodzi z 1377 r. i występuje wtedy jako Białe Miasto. Nazwa pochodziła prawdopodobnie od usytuowania wśród białych piasków lub wydm. Białe Miasto stało się naprawdę miastem w 1414 r. kiedy jego właściciele - książęta mazowieccy nadali mu akt lokacyjny. Jako miasto występuje jeszcze w dokumentach w 1557 r., ale już 20 lat później jako wieś, którą pozostaje do dziś.

Po raz pierwszy nazwa Capinos została użyta po wcieleniu Mazowsza do Korony w dokumencie z 1489 r. i być może pochodzi od używanych przez króla słów "campus nostre" (nasze pole). Nazwa miejscowości dała też początek nazwie Puszczy. "Puszcza Kapinoska jest niemała, wzdłuż mil 5, a wszerz 3" - jest to zdanie z dokumentu z 1665 r. Natomiast nazwy Kampinoska użyto dopiero w królewskim dokumencie z 1712 r.

Już w XIII w. istniała tu pierwsza, drewniana świątynia, w XIV w. erygowano parafię. Wzmianki o drewnianym kościele znajdujemy w 1540 r. i w dokumencie z 1661 r. kiedy wieś była we władaniu Marii Ludwiki Gonzagi (żony dwóch polskich królów - Władysława IV i Jana Kazimierza). Wieś, jako własność królewska, była nadawana w dzierżawę.

W latach 70. XVIII w. kościół był w bardzo złym stanie i ówczesny, ostatni dzierżawca wsi, szambelan królewski - Ludwik Gutakowski - podjął decyzję o budowie nowej świątyni, jak mówi dokument: "ze znacznem dołożeniem się teraźniejszego plebana X. Jakuba Żegowskiego".  Do budowy nowego kościoła przystąpiono w 1773 r.  Projekt  wykonał architekt Lobe, pod nadzorem ks. J. Forszeta. Budowa trwała 9 lat i ostatnim jej etapem było wybudowanie oryginalnej, barokowej fasady. Konsekracji kościoła dokonał w 1791 r. ks. bp Antoni Pobóg-Malinowski.

Kościół  był  odnawiany w 1864 r. i cztery  razy w XX w. Natomiast w 1935 r. został oszalowany z zewnątrz i pokryty miedzianą blachą.

Mieszkańcy wsi brali czynny udział we wszystkich zrywach powstańczych. Za ich patriotyczną postawę 15 września 1968 r. wieś Kampinos została odznaczona Krzyżem Grunwaldu III klasy.

Drewniane Skarby Mazowsza


Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej.

Mazowsze jest niezwykle bogate w przykłady sakralnego budownictwa drewnianego. Na terenie województwa odnotować można ponad 200 godnych uwagi obiektów.

Na obecnym etapie realizacji projektu "Skarbiec Mazowiecki - szlaki turystyczne obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu" pragniemy  zachęcić do odwiedzenia i poznania wybranych obiektów.

Na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej, któremu nadajemy nazwę Drewniane skarby Mazowsza, będziecie Państwo mogli zwiedzić aż 67 niezwykłych obiektów. Są to w większości mało znane i, choćby z tego powodu, rzadko odwiedzane kościoły i kaplice. Przy typowaniu obiektów braliśmy pod uwagę przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym. Znajdujące się na szlakach świątynie pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza.

Na szlaku Drewniane skarby Mazowsza umieszczone zostały drewniane obiekty sakralne, podzielone na 6 tzw.  pętli: ciechanowską(14 obiektów), ostrołęcką (11), płocką (14), siedlecką (9), warszawską-wschodnią (8) i warszawską-zachodnią (10). W przygotowaniu - pętla radomska (7)

Dla zainteresowanych materiałami drukowanymi wydaliśmy miniprzewodnik "Drewniane skarby Mazowsza" z mapą.