Kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła

pl. Teatralny 18, 00-077 Warszawa

Szlak: Bijące Serce Historii, pętla: Święci patroni polscy I

Kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła
Widok ogólny/fot. SM
Następny

Bijące Serce Historii

Święci patroni polscy I

Kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła
Następny

Opis


Informacje podstawowe

Współrzędne GPSGPS: N 52.244067, E 21.008297

Telefon228290016

Strona WWWWWW


HistoriaHistoria

Wschodnią pierzeję warszawskiego Placu Teatralnego stanowi kompleks nowoczesnych budynków z odtworzonymi historycznymi fasadami pałacu Jabłonowskich oraz kościoła sióstr kanoniczek. Mieszczą one banki i biura oraz świątynię skupiającą duszpasterstwo środowisk twórczych. …

Bijące Serce Historii to zbiór tras i proponowanych sposobów zwiedzania warszawskich kościołów. Nazwa szlaku  wyraża przekonanie, że w warszawskich kościołach zapisana została historia stolicy i Polski.

W pierwszej fazie tej części projektu "Skarbiec Mazowiecki" proponujemy zwiedzanie 48 świątyń, uwzględniają one podstawowe kategorie zwiedzania, np."  kościoły wotywne, świątynie związane z kapłańską drogą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kościoły Traktu Królewskiego a także miejsca związane z bł. Janem Pawełem II.

Wschodnią pierzeję warszawskiego Placu Teatralnego stanowi kompleks nowoczesnych budynków z odtworzonymi historycznymi fasadami pałacu Jabłonowskich oraz kościoła sióstr kanoniczek. Mieszczą one banki i biura oraz świątynię skupiającą duszpasterstwo środowisk twórczych.

Kościół ma trzech patronów: św. brata Alberta - artystę malarza, powstańca 1863 r., opiekuna biednych; św. Andrzeja Apostoła i od 2008 r. św. Jana Ewangelistę.

Pierwszy kościół w tym miejscu powstał na początku XVIII w., kiedy to z fundacji prymasa Teodora Potockiego wybudowano dla jezuitów z Rawy Mazowieckiej klasztor wraz z małym kościołem pw. Świętego Krzyża. Po kasacie zakonu w 1774 r. świątynia stała się kościołem parafii św. Andrzeja. W 1817 r. przekazano ją wraz z zabudowaniami siostrom kanoniczkom w zamian za zabrany pod budowę Teatru Wielkiego Marywill. Kościół i klasztor zostały w 1819 r. przebudowane według projektu Christiana Piotra Aignera. Świątynia należała do Kapituły Dam Świeckich tego zakonu. Panny kanoniczki prowadziły na Placu Teatralnym szkołę dla dziewcząt „z dobrych domów”.

W dniu 18 sierpnia 1881 r.w tutejszym kościele odbyła się uroczystość ślubna znanego już wówczas pisarza i felietonisty Henryka Sienkiewicza z Marią Szetkiewiczówną.

W niepodległej Polsce w 1920 r. głosił tu wielkopostne nauki młody ksiądz, późniejszy bohater narodowy z wojny polsko-sowieckiej - Ignacy Skorupka.

W okresie II wojny światowej w kościele panien kanoniczek poświęcono sztandar ufundowany przez warszawiaków dla 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej,a w czasie powstania warszawskiego mieścił się tu szpital polowy, zniszczony podczas jednego z bombardowań.

W pierwszych latach powojennych w ruinach kościoła odprawiano jeszcze Msze św. i nabożeństwa, jednak w 1953 r. decyzją władz miasta rozebrano prawie całą wschodnią pierzeję Placu Teatralnego, a na części terenu kościelnego wybudowano blok mieszkalny.

Obecna świątynia powstała w latach 1989-1999. Kamień węgielny pod jej budowę położono we wrześniu 1998 r. 13 czerwca 1999 r. poświecił ją Jan Paweł II, a 25 września konsekrował Józef kard. Glemp, Prymas Polski.

W marcu 2008 r.w Kaplicy Grobu Pańskiego podczas nabożeństwa w Niedzielę Wielkanocną wybuchł pożar, który zniszczył dekoracje, kilka obrazów i uszkodził tynki. Po generalnym remoncie świątynia została oddana do użytku w 2009 r.Tuż po zakończeniu w Watykanie beatyfikacji papieża Polaka (25 kwietnia 2011 r.) w kościele środowisk twórczych przy jego wschodniej ścianie, obok tablicy z Drogą krzyżową w Jerozolimie, odsłonięto ołtarz poświęcony nowemu błogosławionemu.


Bijące Serce Historii


Bijące Serce Historii to zbiór tras i proponowanych sposobów zwiedzania warszawskich kościołów. Nazwa szlaku  wyraża przekonanie, że w warszawskich kościołach zapisana została historia stolicy i Polski.

W pierwszej fazie tej części projektu "Skarbiec Mazowiecki" proponujemy zwiedzanie 48 świątyń, uwzględniają one podstawowe kategorie zwiedzania, np."  kościoły wotywne, świątynie związane z kapłańską drogą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kościoły Traktu Królewskiego a także miejsca związane z bł. Janem Pawełem II.