Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Ks. Kard. Wyszyńskiego 30, 26-700 Zwoleń

Szlak: Sakralne Perły Mazowsza, pętla: Pętla południowa

 • Widok ogólny
 • Widok z boku
 • Widok z boku
Następny

Komentarze i materiały użytkowników


Podziel się materiałami lub linkami do tego obiektu

Aby przesyłać materiały dotyczące obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Komentarze użytkowników 0

Twój komentarz będzie pierwszy. Zapraszamy Cię do wyrażenia swojej opinii!

Twój komentarz

Aby dzielić się opiniami nt poszczególnych obiektów trzeba być zalogowanym!
LogowanieZaloguj się

Opis


Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat zwoleński, gmina Zwoleń

diecezja radomska, dekanat zwoleński


Współrzędne GPSGPS: N 51.358394, E 21.585085

Telefon486762626


HistoriaHistoria

W 1425 r. królWładysław Jagiełło zatrzymał się na odpoczynek w wiosce Gotardowa Wola,urzeczony serdecznym przyjęciem mieszkańców, nadał wsi prawa miejskie i zmieniłjej nazwę na Zwoleń. W mieście …


ArchitekturaArchitektura

Kościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu został wzniesiony w latach 1570-1595 wstylu gotyckim jako jednonawowy, orientowany, z wolno stojącą dzwonnicą. Napoczątku XVI w., po dobudowaniu dwóch kaplic: …


ZabytkiZabytki

 • Zabytkowe kropielnice, nad którymi wiszą późnobarokowe XVIII-wieczne krzyże. - przy wejściach do kościoła
 • Barokowa drewniana ambona z XVIII w. …

W otoczeniuW otoczeniu

 • Teren przykościelny jest ogrodzony murem z czerwonej cegły.
 • Na terenie przykościelnym zachował się pomnik nagrobny.
 •  Epitafia i mało czytelne …

Daty historyczneDaty historyczne

1425 r. - Nadanie przez  króla Władysława Jagiełłę wiosce GotardowaWola praw miejskich magdeburskich i nowej nazwy Zwoleń.

1440 r. - Erygowanie …


Na szlakuNa szlaku

 • Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii
 • Kościół pw. św. Rocha w Jasieńcu
 • Kościół pw. …

Szlak " Sakralne Perły Mazowsza" to pierwszy etap prezentacji najcenniejszych obiektów sakralnych na Mazowszu. Znajdą się na nim zarówno zabytki tej klasy, co katedra w Płocku, jak i sanktuarium w Loretto, czy kaplica w Choszczówce, związana ze sługa Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. O ich znaczeniu decydują zarówno walory historyczne, jak i religijne - wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.

W 1425 r. królWładysław Jagiełło zatrzymał się na odpoczynek w wiosce Gotardowa Wola,urzeczony serdecznym przyjęciem mieszkańców, nadał wsi prawa miejskie i zmieniłjej nazwę na Zwoleń. W mieście zbudowany został pierwszy drewniany kościół pw.Krzyża Świętego i św. Katarzyny, a w 1440 r. erygowano parafię. Dzięki swemupołożeniu i nadanym przywilejom (jarmarki obchodzone 3 maja i 14 września, tj.w czasie przypadających świąt kościelnych) miasto szybko się rozwijało. W roku1558 pożar strawił wiele drewnianych domów, w tym drewniany kościół. Po tymnieszczęściu mieszczanie zostali zwolnieni z podatków na 10 lat i zobowiązanido odbudowy kościoła.

Budowa kościołamurowanego w stylu gotyckim została ukończona w 1595 r. Około 1610 r.dobudowano do niego w stylu renesansowym kaplicę rodową Kochanowskich fundacjiAdama Kochanowskiego, bratanka czarnoleskiego poety. W latach 1620-1630dobudowano również kaplicę rodową Owadowskich. W kolejnym pożarze miasta w 1907r. ocalał jedynie murowany kościół z plebanią. Po wybuchu I wojny światowej w1914 r. wojska niemieckie zajęły świątynię na szpital, zdewastowały wyposażeniekościoła i sprofanowały przykościelny cmentarz.

W 1919 r. zewzględu na bezpieczeństwo wiernych świątynia została zamknięta z powodu złegostanu technicznego. Podczas koniecznych prac remontowych prowadzonych w 1920 r.nie uwzględniono zabytkowego charakteru świątyni. Dopiero w połowie lat 20. XXw. podjęto decyzję o przebudowie
i powiększeniu kościoła. Dobudowano dwie nawy boczne połączone z kaplicąOwadowskich
i Kochanowskich oraz obudowano wieżę, zmieniając jej kształt architektoniczny.Świątynię otoczono murowanym ogrodzeniem. Wykonano również nowe mensy doołtarzy i we wnętrzu świątyni ułożono kamienną posadzkę. Przebudowę kościoła ijego wyposażenie ukończono w 1934 r. Kościół przetrwał bez większychuszczerbków II wojnę światową.

Podczas gaszeniapożaru, który wybuchł na poddaszu świątyni w 1979 r., całe jej wnętrze zostałozalane wodą. Dzięki ofiarności parafian szkody zostały szybko usunięte.

Dzięki funduszom unijnym w latach 2010-2012 przeprowadzono wielekompleksowych prac remontowo-restauracyjnych w świątyni i w starej plebanii.Wymieniono m.in.: dach, posadzkę, stolarkę okienną
i drzwiową. Zmodernizowano instalację grzewcza, wentylacyjną i elektryczną.Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczonyprzed włamaniami i pożarami. Konserwacji poddano starą polichromię w całymkościele i ponad 60 zabytków ruchomych. Odnowiono również kaplicę rodową Kochanowskichwraz z kryptą grobową, do której można obecnie wejść.

Kościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu został wzniesiony w latach 1570-1595 wstylu gotyckim jako jednonawowy, orientowany, z wolno stojącą dzwonnicą. Napoczątku XVI w., po dobudowaniu dwóch kaplic: Kochanowskich i Owadowskich,kościół uzyskał kształt krzyża łacińskiego. Obie kaplice nawiązują do kaplicyzygmuntowskiej na Wawelu. Zostały one zbudowane w stylu renesansowym na rzuciekwadratu z ośmiobocznymi kopułami zwieńczonymi latarnią z ośmioma okienkami.KaplicaKochanowskichpowstała zfundacji Adama Kochanowskiego,bratanka poety.

Po dobudowaniu nawbocznych w latach 20. XX w. wnętrze kościoła otrzymało kształt trójnawowejbazyliki. Poprzez dobudowę naw zostały zlikwidowane gotyckie okna. Obecniewnętrze jest doświetlone przez niewielkie okna w nawach bocznych i w nawiegłównej ponad nawami bocznymi.

Sklepienia nawygłównej i prezbiterium wykonano w 1919 r. w miejsce drewnianych sufitów. Wolno stojącągotycką dzwonnicę wbudowano w ścianę szczytową kościoła. Jej zwieńczenie nawiązujedo kościoła mariackiego w Krakowie. W wieży znajdują się trzy dzwony, w tymnajstarszy jest fundacji Kochanowskich. W murach świątyni możemy odnaleźć różnestyle architektoniczne: gotycki i renesansowy oraz fragmenty rozbudowy zostatnich stu lat.

 • Zabytkowe kropielnice, nad którymi wiszą późnobarokowe XVIII-wieczne krzyże. - przy wejściach do kościoła
 • Barokowa drewniana ambona z XVIII w. - w nawie głównej
 • Dwa pseudo barokowe żyrandole z XIX w. - w nawie głównej
 • Ołtarz główny z obrazem „Matka Boża Królowa Polski” i XIX-wiecznym pseudo barokowym krucyfiksem oraz figurami świętych apostołów Piotra i Pawła.
 • Dwa freski nawiązujące do wezwania kościoła: Znalezienia Krzyża Świętego
  i alegorii Edyktu Mediolańskiego. - na ścianach prezbiterium
 • Dwa ołtarze boczne: lewy - Opatrzności Bożej, zwany również ołtarzem św. Józefa oraz prawy - Matki Bożej Różańcowej, zwanej Matką Bożą Zwoleńską, z obrazem „Matka Boża z Dzieciątkiem na sierpie księżyca” z 1. poł. XVII w.
 • Okrągła rzeźba z 1901 r. z krzyżem w środku i słowami na obwodzie: „Raz na dzień za ucałowanie tego krzyża umieszczonego w kościele i odmówienie Ojcze nasz 100 dni odpustu”. - nad chrzcielnicą
 • Tablice, m.in.: upamiętniająca 20-lecie pontyfikatu papieża Jana Pawła II r. i ku czci poległych i zamordowanych w latach 1939-1945. - w kruchcie kościoła
 • Kaplica rodowa Kochanowskich, zwana kaplicą św. Franciszka, o czym świadczą skrzyżowane dłonie (jedna - Pana Jezusa, a druga - św. Franciszka). Na ścianie wschodniej widnieje malowidło wykonane techniką fresku przedstawiające św. Jana Chrzciciela i św. Pawła. W centrum znajduje się obraz „Jezus Miłosierny”. Pod ścianą stoi drewniany ołtarz z tabernakulum, w którym przechowywane są relikwie św. Faustyny. Wykonany w 2003 r. ołtarz zakrywa zabytkową kamienną mensę. Wykute w czerwonym chęcińskim marmurze popiersie Jana Kochanowskiego umieszczone
  w ścianie kaplicy stanowi dziś jego jedyny, najbardziej  autentyczny wizerunek. Powstało ono ok. 30 lat po śmierci poety. Witrażowe okna przedstawiają popiersie papieża Jana Pawła II i herb Kochanowskich „Korwin”. W kaplicy oprócz nagrobka poety znajdują się także epitafia, m.in. rodziców Jana z Czarnolasu. W kaplicy można wejść do krypty z
  sarkofagiem Jana Kochanowskiego.
 • Kaplica rodowa Owadowskich fundacji Zuzanny Wołuckiej, wnuczki Jana Kochanowskiego, z ołtarzem św. Stanisława Szczepanowskiego z lat 30. XVII w. W centrum ołtarza widnieje płaskorzeźba przedstawiająca morderstwo św. biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Figury ołtarzowe przedstawiają św. Salomeę i św. Kingę. Z pozostałych elementów ołtarza warto zwrócić uwagę na XVII-wieczny obraz „Św. Piotr” i pseudogotycki krzyż z XIX w. Scenę nadania praw miejskich Zwoleniowi przez króla Władysława Jagiełłę przedstawia fresk autorstwa Z. Gedliczki z 1948 r. Kaplica Owadowskich posiadała kryptę grobową, w której chowano dziedziców ze Strykowic Górnych oraz zamożniejszą szlachtę i mieszczan zwoleńskich. Obecnie krypta jest zasypana.
 • Teren przykościelny jest ogrodzony murem z czerwonej cegły.
 • Na terenie przykościelnym zachował się pomnik nagrobny.
 •  Epitafia i mało czytelne napisy nagrobne oraz grota lourdzka i kaplica przedpogrzebowa z 1901 r. - na zewnętrznych murach kościoła
 • W odnowionej starej plebanii urządzono Centrum Regionalne Nekropolii Jana Kochanowskiego z ekspozycją muzealną obejmującą pamiątki ufundowane przez rodzinę Kochanowskich, m.in.: kielich Hieronima Kochanowskiego z 1661 r., barokowy ornat z herbem Kochanowskich „Korwin”, pochodzące z XVII-XVIII w. monstrancje, kielichy, pacyfikały oraz zabytkowe księgi i obrazy.
 • Pomnik Jana Kochanowskiego dłuta Władysława Jani, ustawiony na rynku w 1961 r.
 • W Zwoleniu można ponadto odnaleźć: dwa inne pomniki Jana z Czarnolasu, w tym jeden z Urszulką oraz pomnik króla Władysława Jagiełły, założyciela miasta.

1425 r. - Nadanie przez  króla Władysława Jagiełłę wiosce GotardowaWola praw miejskich magdeburskich i nowej nazwy Zwoleń.

1440 r. - Erygowanie parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.

1558 r. - Zniszczenie drewnianego kościoła podczas pożaru miasta.

1570-1595 - Budowa kościoła murowanego.

1584 r. - Zgodnie z życzeniem Jan Kochanowski zostałpochowany w świątyni zwoleńskiej.

1610 r. - Dobudowa do kościoła kaplicy Kochanowskich.

1620-1630 - Dobudowa kaplicy Owadowskich.

1907 r. - Kościół z plebanią ocalał podczas wielkiego pożaru miasta.

1914-1918 - Podczas I wojny światowej zajęcie świątyni na szpital przez wojskaniemieckie i dewastacja
wyposażenia kościoła oraz sprofanowanie przykościelnego cmentarza.

1919 r. - Zamknięcie kościoła ze względu na zły stan techniczny ibezpieczeństwo wiernych.  
1920-1934 - Remont i rozbudowakościoła, powstają dwie nawy boczne i wieża kościoła.

1939-1945r. - Świątynia szczęśliwie ocalała podczas II wojnyświatowej.

1979 r. - Częściowe zniszczenie wnętrza świątyni podczas pożaru kościoła iprzeprowadzenie remontu.

2010-2012 - Prowadzenie prac remontowo-restauracyjnych.

2012 r. - 24 czerwca otwarcie krypty i muzeum Jana Kochanowskiego.

 • Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii
 • Kościół pw. św. Rocha w Jasieńcu
 • Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pieczyskach
 • Kościół i klasztor bernardynów pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Radomiu