Bazylika kolegialna pw. Zwiastowania NMP

Kościuszki 1, 06-100 Pułtusk

Szlak: Sakralne Perły Mazowsza, pętla: Pętla północna

Bazylika kolegialna pw. Zwiastowania NMP
Fasada kościoła/fot. Krzysztof Przygoda
Następny

OpisHistoriaHistoria

Pierwsze wzmianki o kościele pw. św. Magdaleny w Pułtusku pochodzą z ok. 1230 r. W latach 1443-1448 wybudowano obecną świątynię kolegiacką pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, dla której dokument erekcyjny …

Szlak " Sakralne Perły Mazowsza" to pierwszy etap prezentacji najcenniejszych obiektów sakralnych na Mazowszu. Znajdą się na nim zarówno zabytki tej klasy, co katedra w Płocku, jak i sanktuarium w Loretto, czy kaplica w Choszczówce, związana ze sługa Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. O ich znaczeniu decydują zarówno walory historyczne, jak i religijne - wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.

Pierwsze wzmianki o kościele pw. św. Magdaleny w Pułtusku pochodzą z ok. 1230 r. W latach 1443-1448 wybudowano obecną świątynię kolegiacką pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, dla której dokument erekcyjny wystawił 5 lutego 1449 r. bp Paweł Giżycki. Pierwotnie świątynia była jednonawowa z dość długim, nieco węższym prezbiterium i drewnianym sklepieniem. W 2. poł. XV w. dobudowano do niej trzy kaplice: Jana Poddembka, Mikołaja Węża z Dobrzankowa i bp. Piotra z Chodkowa. W XVI w. kościół został przebudowany przez Jana Baptystę z Wenecji na świątynię trójnawową ze sklepieniem kolebkowym. W 1613 r. jej wnętrze strawił pożar. Po odbudowie kościół otrzymał wystrój barokowy, zmodernizowany w połowie XVIII w. przez bp. Ludwika Załuskiego. Dalsze remonty prowadzono w kolejnych latach i po zniszczeniach z okresu II wojny światowej. Papież Paweł VI w 1974 r. nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. Ostatnio przeprowadzono gruntowną konserwację fresków pochodzących z XVI w.


Sakralne Perły Mazowsza


Szlak " Sakralne Perły Mazowsza" to pierwszy etap prezentacji najcenniejszych obiektów sakralnych na Mazowszu. Znajdą się na nim zarówno zabytki tej klasy, co katedra w Płocku, jak i sanktuarium w Loretto, czy kaplica w Choszczówce, związana ze sługa Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. O ich znaczeniu decydują zarówno walory historyczne, jak i religijne - wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.